Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2008/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161272 văn bản

1

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

2

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2009 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Hưng Yên,Giá các loại đất trên tỉnh Hưng Yên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

3

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp tại sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

--------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, LÝ LỊCH TƯ PHÁP TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH LONG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

4

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại Lai Châu kèm theo Quyết định 42/2004/-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

--------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2004/-UB NGÀY 30/7/2004 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

5

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về giao thêm cho phòng tư pháp huyện, thành phố chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

6

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND quy định miễn, giảm và thủ tục xét miễn, giảm chi phí tiền ăn và chữa trị cai nghiện đối với người nghiện ma túy, người bán dâm do tỉnh Cà Mau

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Cà Mau,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

7

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số: 29/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 27 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn

Ban hành: 27/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2012

8

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số: 29/2008/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2008

9

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 19 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI, PHÍ ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ

Ban hành: 19/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

10

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

--------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Quận 9, ngày 16 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN 9 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 16/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2008

11

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2008 - 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Số: 29/2008/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, THU HÚT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐĂK NÔNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2010

12

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Quảng Trị,Cước vận tải hàng hóa,Cước vận tải hàng hóa bằng ôtô,Phương tiện xe thô sơ,Vận chuyển bằng sức người,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 10/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

13

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi,Bổ sung,Phí lệ phí,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 10/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

14

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên, khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số: 29/2008/QĐ-UBND Rạch Giá, ngày 10 tháng 09 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp

Ban hành: 10/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

15

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số: 29/2008/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 9 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRONG KHU KT VŨNG ÁNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 Căn cứ

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2009

16

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh An Giang,Phí bảo vệ môi trường,Chất thải rắn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/2008/QĐ-UBND

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

17

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

29/2008/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 26 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Nghị

Ban hành: 26/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

18

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Tiền Giang,Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2008/QĐ-UBND Mỹ

Ban hành: 11/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

19

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 18/2008/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách đối với Ban, Tổ Bảo vệ dân phố do tỉnh Long An ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Long An,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29 /2008/QĐ-UBND

Ban hành: 11/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

20

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Số: 29/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 08 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13