Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22128 văn bản

1

Chỉ thị 29/2003/CT-UB về vận động thi đua hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội năm 2003 và tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng năm 2004 do tỉnh An Giang ban hành

29/2003/CT-UB,Chỉ thị 29,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 29 /2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 31 tháng 10 năm 2003

Ban hành: 31/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

2

Chỉ thị 29/2003/CT-UB về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch quốc tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hướng tới SEAGAMES 22 và ASEAN PARAGAMES 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

29/2003/CT-UB, Chỉ thị 29, Thành phố Hà Nội, Tài nguyên- Môi trường, Thể thao- Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG

Ban hành: 04/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/CT-TTg,Chỉ thị 29 2019,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh than,Sản xuất than,Cung cấp than ,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

4

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2018 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

5

Chỉ thị 29/2003/CT-CT triển khai thi hành Pháp lệnh Thư viện và Nghị định 72/2002/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện do tỉnh Bình Dương ban hành

29/2003/CT-CT,Chỉ thị 29 2003,Tỉnh Bình Dương,Pháp lệnh Thư viện,Nghị định 72/2002/NĐ-CP,Thi hành pháp lệnh tỉnh Bình Dương,Thi hành Pháp lệnh Thư viện,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

6

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2018 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/CT-TTg,Chỉ thị 29 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Quản lý Nhà nước,Nhiệm vụ quản lý nhà nước,Bất động sản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

7

Quyết định 29/2003/QĐ-UB năm 2003 về ghi họ, tên cả vợ và chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

29/2003/QD-UB,Quyết định 29 2003,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2003/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Ban hành: 26/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

8

Quyết định 29/2003/QĐ-UB thành lập Ban điều hành Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2001 -2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

29/2003/QD-UB,Quyết định 29 2003,Tỉnh Gia Lai,Đề án Tin học hóa,Tin học hóa,Quản lý hành chính,Ban Điều hành,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số :

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2007

9

Quyết định 29/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/2003/QD-UB,Quyết định 29 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

10

Quyết định 29/2003/QĐ-UB phê duyệt Qui hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng - huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

29/2003/QD-UB,Quyết định 29 2003,Thành phố Hà Nội,Việt Hưng,Quy hoạch chi tiết,Quy hoạch,Khu đô thị mới,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2003/QĐ-UB

Ban hành: 19/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

11

Quyết định 29/2003/QĐ-UB về một số chế độ chính sách đối với công tác xóa mù chữ do Tỉnh Nghệ An ban hành

29/2003/QD-UB,Quyết định 29,Tỉnh Nghệ An,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2003/QĐ-UB Nghệ An, ngày 18 tháng 2 năm 2003

Ban hành: 18/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

12

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

13

Chỉ thị 29/2003/CT-TTg về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/2003/CT-TTg,Chỉ thị 29 2003,Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2003/CT-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 23/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

14

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quy hoạch, quản lý công trình công cộng trong dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/CT-UBND,Chỉ thị 29 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Bà Rịa-Vũng

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

15

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/CT-UBND,Chỉ thị 29 2017,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 28/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

16

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2017 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/CT-TTg,Chỉ thị 29 2017,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phát triển kinh tế,Phát triển kinh tế,Phát triển kinh tế xã hội ,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

17

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh Ninh Thuận ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Ninh Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

18

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

19

Chỉ thị 29/2004/CT-UB về việc tổ chức kiểm kê đất đai năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/2004/CT-UB, Chỉ thị 29, Thành phố Hồ Chí Minh, Bất động sản, Tài nguyên- Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2004/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC KIỂM

Ban hành: 16/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc dán tem các đồng hồ (công tơ) tổng trên các thiết bị đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Thành phố Hải Phòng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223