Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/1999/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59922 công văn

1

Công văn 29/CP-KTTH năm 2021 về đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

29/CP-KTTH,Công văn 29 2021,Chính phủ,Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm về thuế,Đính chính Nghị định xử phạt vi phạm hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

2

Công văn 3703/VPCP-KGVX về đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3703/VPCP-KGVX,Công văn 3703 2011,Văn phòng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3703/VPCP-KGVX V/v Đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Ban hành: 06/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

3

Công văn 879/TTg-KTN về tình hình thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Thanh tra Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 03/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

4

Công văn 3584/BCT-XNK năm 2014 giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời công văn số 3176/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

5

Công văn 2087/BKHĐT-QLKKT năm 2014 hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Hướng dẫn phân cấp, ủy quyền Ban quản lý KCN, KKT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 về KCN, KCX, KKT. Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Xây

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

6

Công văn về việc thực hiện Nghị định số 23/1999/NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2701/VPCP-VX NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/1999/NĐ-CP Kính gửi: - Các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Tài chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 30/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

7

Công văn 29/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng với mức lương tối thiểu theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP và 70/2011/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

hoạt động xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh giá nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới của Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan. Nếu việc điều chỉnh giá hợp đồng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2012

8

Công văn 29/VPCP-CN năm 2021 về giải pháp hoàn thiện các cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá tài nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

29/VPCP-CN,Công văn 29 2021,Văn phòng Chính phủ,Cơ chế như đấu thầu tài nguyên,Lựa chọn nhà đầu tư đấu giá tài nguyên,Cơ chế đấu giá tài nguyên,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

9

Công văn 6173/UBND-ĐTMT năm 2014 thực hiện Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 6173/UBND-ĐTMT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước Thành phố Hồ

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

10

Công văn 1485/BHXH-CSXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 28/2010/NĐ-CP29/2010/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1485/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo số 28/2010/NĐ-CP số 29/2010/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 19/03/2012

11

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 1203/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

12

Công văn số 4422/BCT-KH về việc hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

4422/BCT-KH,Công văn 4422 2009,Bộ Công thương,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4422/BCT-KH V/v hướng dẫn Ban quản lý thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2009

13

Công văn số 344/TTg-KTN về việc thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

344/TTg-KTN,Công văn 344 2009,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 344/TTg-KTN V/v thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

14

Công văn 12/VPCP-ĐMDN năm 1999 đính chính Nghị định 07/1999/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 12/VPCP-ĐMDN NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm1999 của Chính phủ ) Do sơ suất trong trong in ấn, Văn phòng Chính phủ xin đính chính lại khoản 1 Điều 1 Quy chế thực hiện dân chủ ở

Ban hành: 03/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

15

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP). Để

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

16

Công văn 646/CP-NC năm 2020 đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

646/CP-NC,Công văn 646 2020,Chính phủ,Đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP,Đính chính Nghị định 133 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

17

Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Do sơ suất trong khâu biên tập, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường như sau: 1. Khoản 4

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

18

Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

4809/UBND-SNV,Công văn 4809 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Hà Nội thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức các cơ quan chuyên môn Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

19

Công văn 5035/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5035/BNV-TCBC,Công văn 5035 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

20

Công văn 6054/TCHQ-PC năm 2020 về thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP và 98/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6054/TCHQ-PC,Công văn 6054 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 96/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 98/2020/NĐ-CP,Quy định xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91