Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 44941 công văn

161

Công văn 4688/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại theo chỉ đạo của Chính phủ do thành phố Hà Nội ban hành

4688/UBND-KGVX,Công văn 4688 2020,Thành phố Hà Nội,Hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh,Giám sát người nhập cảnh từ các chuyến bay thương mại,Hướng dẫn giám sát người nhập cảnh Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

162

Công văn 4522/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới do thành phố Hà Nội ban hành

4522/UBND-KGVX,Công văn 4522 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện các biện pháp phòng chống COVID 19,Phòng chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới,Phòng chống COVID 19 trong trạng thái bình thường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

163

Công văn 4445/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

4445/UBND-KGVX,Công văn 4445 2020,Thành phố Hà Nội,Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh Hà Nội,Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế sinh viên Hà Nội,Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên,Bảo hiểm,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

164

Công văn 4432/UBND-KT năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác phòng vệ thương mại do thành phố Hà Nội ban hành

4432/UBND-KT,Công văn 4432 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý nhà nước công tác phòng vệ thương mại,Hà Nội quản lý nhà nước phòng vệ thương mại,Tăng cường công tác phòng vệ thương mại,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

165

Công văn 5723/UBND-VX năm 2020 về cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu do thành phố Hải Phòng ban hành

5723/UBND-VX,Công văn 5723 2020,Thành phố Hải Phòng,Cho hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh,Hoạt động trở lại kinh doanh không thiết yếu,Hải Phòng phòng chống Covid trong tình hình mới,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

166

Công văn 6055/UBND-SYT năm 2020 về tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6055/UBND-SYT,Công văn 6055 2020,Thành phố Đà Nẵng,Biện pháp phòng chống dịch COVID 19 Đà Nẵng,Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID 19,Chuyển trạng thái áp dụng biện pháp chống COVID 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

167

Công văn 4340/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

4340/UBND-KGVX,Công văn 4340 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nội,Tăng cường quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động,Chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động Hà Nội,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

168

Công văn 1138/UBND-KH&ĐT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

1138/UBND-KH&DT,Công văn 1138 2020,Thành phố Hà Nội,Đầu tư công ,Giải ngân vốn đầu tư,Kế hoạch đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

169

Công văn 3432/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3432/UBND-VX,Công văn 3432 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng chống dịch COVID-19 Hồ Chí Minh,Hồ Chí Minh tiếp tục công tác phòng chống Covid-19,Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

170

Công văn 5896/UBND-VHXH năm 2020 về chuyển trạng thái áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5896/UBND-VHXH,Công văn 5896 2020,Thành phố Đà Nẵng,Áp dụng biện pháp phòng chống COVID-19 Đà Nẵng,Chuyển trạng thái phòng chống COVID-19,Đà Nẵng áp dụng biện pháp phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

171

Công văn 3916/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hànhtrong tình hình hiện nay

3916/UBND-KGVX,Công văn 3916 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Biện pháp phòng chống dịch Covid 19 Quảng Ngãi,Quảng Ngãi tiếp tục dừng vận chuyển khách ra vào tỉnh,Siết chặt biện pháp phòng chống Covid-19 Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

172

Công văn 948/UBND-KGVX năm 2020 về tổ chức rà soát, cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 chưa qua cách ly từ ngày 07/3/2020 đến nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

948/UBND-KGVX,Công văn 948 2020,Thành phố Hà Nội,Cách ly y tế ,Người nhập cảnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

173

Công văn 3160/UBND-KT năm 2020 về tiếp tục giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bình Thuận ban hành

3160/UBND-KT,Công văn 3160 2020,Tỉnh Bình Thuận,Giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19,Giải quyết khó khăn doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid 19,Giải quyết vướng mắc doanh nghiệp do Covid 19 Bình Thuận,Doanh nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

174

Công văn 2488/UBND-KGVX năm 2020 triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Cần Thơ ban hành

2488/UBND-KGVX,Công văn 2488 2020,Thành phố Cần Thơ,Phòng chống COVID 19 Cần Thơ,Cài đặt Bluezone trong phòng chống COVID 19,Triển khai cài đặt Bluezone chống COVID 19,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

175

Công văn 2487/UBND-KGVX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Cần Thơ ban hành

2487/UBND-KGVX,Công văn 2487 2020,Thành phố Cần Thơ,Tiếp tục phòng chống COVID-19 tình hình mới,Cần Thơ phòng chống COVID-19 tình hình mới,Biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

176

Công văn 5220/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành

5220/UBND-VX,Công văn 5220 2020,Thành phố Hải Phòng,Biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19,Phòng chống dịch bệnh COVID 19 trong tình hình mới,Phòng chống COVID 19 trong tình hình mới Hải Phòng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

177

Công văn 5444/UBND-KT năm 2020 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19 do tỉnh Bình Định ban hành

5444/UBND-KT,Công văn 5444 2020,Tỉnh Bình Định,An toàn giao thông trong diễn biến Covid 19 Bình Định,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong diễn biến Covid 19,Bảo đảm an toàn giao thông trong diễn biến Covid 19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

178

Công văn 4732/UBND-VXNV năm 2020 về phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do tỉnh Bắc Kạn ban hành

4732/UBND-VXNV,Công văn 4732 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Phòng chống dịch COVID19 tỉnh Bắc Kạn,Phòng chống COVID 19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phòng chống COVID 19 vùng đồng bào miền núi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

179

Công văn 5316/UBND-VHXH năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Đà Nẵng ban hành

5316/UBND-VHXH,Công văn 5316 2020,Thành phố Đà Nẵng,Phòng chống COVID 19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg Đà Nẵng,Chỉ thị 16/CT-TTg phòng chống COVID 19 Đà Nẵng,Phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

180

Công văn 2579/UBND-KTTH năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Hà Giang ban hành

2579/UBND-KTTH,Công văn 2579 2020,Tỉnh Hà Giang,An toàn giao thông trong diễn biến phức tạp Covid-19,Hà Giang đảm bảo an toàn giao thông trong Covid-19,Trật tự giao thông trong diễn biến mới của Covid-19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251