Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178353 văn bản

61

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về chính sách khen thưởng danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Nghệ An,Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nghệ An,Khen thưởng Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

62

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Bình Phước,Người nghiện ma túy tự nguyện tỉnh Bình Phước,Chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện,Mức đóng góp đối với người nghiện ma túy tự nguyện,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

63

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Tiền Giang,Chế độ hỗ trợ nạn nhân tại 09/2013/NĐ-CP,Chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân Tiền Giang,Chi công tác hỗ trợ nạn nhân tại 09/2013/NĐ-CP,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

64

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Bến Tre,Mức phụ cấp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Bến Tre,Mức phụ cấp Chủ tịch Hội Người cao tuổi Bến Tre,Bến Tre phụ cấp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

65

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Điện Biên,Tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng tỉnh Điện Biên,Tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Điện Biên,Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

66

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

NÔNG THÔN, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) I. Các căn cứ xây dựng chương trình: Căn cứ Quyết định số 54/2009/-TTg ngày 14/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã

Ban hành: 06/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

67

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Đồng Nai,Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng Nai,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

68

Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

29/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Lào Cai,Phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai,Hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục,Chính sách phát triển sự nghiệp giáo dục,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

69

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Yên Bái,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

71

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

72

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 của Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 195/2015/QĐ-UBND

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

73

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2020

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

74

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực xây dựng

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Thành phố Hà Nội,Bãi bỏ,Lĩnh vực xây dựng,Bãi bỏ Quyết định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

75

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về giá thóc tẻ dùng để tính tiền thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Đắk Lắk,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 24 tháng 12

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

76

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

77

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

78

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Đắk Nông,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

79

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

80

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp

29/2019/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2019/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 04 tháng 12 năm

Ban hành: 04/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146