Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 163991 văn bản

41

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 29

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

42

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Bến Tre,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2016

43

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

44

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND An Giang, ngày 24 tháng 6 năm

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016

45

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về kéo dài thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả do tỉnh Lạng Sơn ban hành

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Lạng Sơn,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 14

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

46

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2016

47

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Long An, ngày 02

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

48

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 27 tháng 05 năm

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

49

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

50

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định quản lý kinh phí hỗ trợ hoạt động phân luồng học nghề và giải quyết việc làm tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

51

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

52

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

53

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

54

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy định nội dung chi và mức chi đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 05

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

55

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

56

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Thú y và Phòng Chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

29/2016/QD-UBND,Quyết định 29,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

57

Quyết định 29/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

29/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Thành phố Cần Thơ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

58

Quyết định 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/2016/QD-TTg,Quyết định 29 2016,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ trợ cấp,Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng ,Thanh niên xung phong,Chế độ thanh niên xung phong,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

59

Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2018

29/QD-UBND,Quyết định 29 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn bản quy phạm pháp luật,Công bố văn bản quy phạm pháp luật,Công bố hết hiệu lực,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

60

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 57/2018/QĐ-UBND

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Sửa đổi về công tác thi đua khen thưởng Lạng Sơn,Sửa đổi Quy định thi đua khen thưởng Lạng Sơn,Sửa đổi Quyết định 57/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.237.43.68