Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 31316 công văn

61

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Tổng Cục thuế;

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

62

Công văn số 29/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-QLN,Công văn 29 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/BXD-QLN V/v: Trả lời Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 03/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2008

63

Công văn số 29/BXD-KTTC về việc lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-KTTC,Công văn 29 2008,Bộ Xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/BXD-KTTC V/v: Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2008

64

Công văn số 29/VTLTNN-NVTW về việc phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2008 của các cơ quan, tổ chức trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

29/VTLTNN-NVTW,Công văn 29 2008,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/VTLTNN-NVTW V/v phương hướng nhiệm vụ công tác

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2008

65

Công văn số 29/BHXH-TN về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

29/BHXH-TN,Công văn 29 2008,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/BHXH-TN V/v: Hướng dẫn tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2012

Cập nhật: 05/03/2009

66

Công văn số 29/TCT-CS về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của công trình nhà ở cho người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

29/TCT-CS,Công văn 29 2008,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 29/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT  Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2008

67

Công văn số 29/VPCP-ĐMDN về việc xử lý việc mua cổ phần tại Công ty Xây dựng thủy lợi 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

29/VPCP-DMDN, Công văn 29, Văn phòng Chính phủ, Doanh nghiệp, Xây dựng- Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 29/VPCP-ĐMDN V/v xử lý việc mua cổ phần tại Công ty Xây dựng thủy lợi 2 Hà

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2008

68

Công văn 06/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Do sơ xuất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

69

Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

70

Công văn 279/HĐND-CTHĐ năm 2013 đính chính Phụ lục Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013 Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2013   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình rà soát văn bản tại Phụ lục dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014. Tại trang 22, dòng thứ 2 dưới lên phần ghi chú chi khác của Mặt trận, đoàn thể đề nghị điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

71

Công văn 2016/VPCP-QHQT năm 2018 về tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp thường trực Chính phủ Việt Nam - Chính phủ Wallonie-Bruxelles do Văn phòng Chính phủ ban hành

2016/VPCP-QHQT,Công văn 2016 2018,Văn phòng Chính phủ,Tổ chức kỳ họp thường lệ,Ủy ban hỗn hợp,Thành lập ủy ban hỗn hợp,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2016/VPCP-QHQT V/v tổ

Ban hành: 03/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

72

Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II

số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận khóa II Bình Tân, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Tổ đại biểu Quốc hội số 3; - Tổ đại biểu HĐND Thành phố 15,16; - Thường trực UBND Thành phố; - Sở Tư pháp Thành phố; -

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

73

Công văn 2980/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2980/UBND-VX V/v hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở - ngành thành phố; - Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/11/2019

Cập nhật: 05/12/2019

74

Công văn 4394/VPCP-KGVX năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4394/VPCP-KGVX V/v thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

75

Công văn 147/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

15/2013/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 04 tháng 9 năm 2013 Tại Kỳ họp thứ 7 ngày 19/7/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua và ban hành “Nghị quyết bảng giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, in ấn bảng giá rừng Ban hành kèm theo Nghị quyết

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

76

Công văn 155/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; Website Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

77

Công văn số 29/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời báo Diễn đàn Doanh nghiệp

29/TCT-PCCS,Công văn 29 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/TCT-PCCS V/v: trả lời báo Diễn đàn DN Hà Nội, ngày 02 tháng 01

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

78

Công văn 29/GSQL-GQ2 về tiêu hủy nguyên phụ liệu gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

29/GSQL-GQ2,Công văn 29 2010,Tổng cục Hải quan,Thuế nhập khẩu,Tiêu hủy nguyên phụ liệu gia công,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 02/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

79

Công văn 29/TTCP-V.III về thanh tra việc thu, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội do Thanh tra Chính phủ ban hành

29/TTCP-V.III,Công văn 29,Thanh tra Chính phủ,Thanh tra,Thu quản lý sử dụng,Quỹ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 29/TTCP-V.III V/v thanh tra việc

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2010

80

Công văn 880/HĐND-CTHĐND đính chính Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

880/HDND-CTHDND,Công văn 880,Tỉnh Bến Tre,đính chính Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND Bến Tre,vốn đầu tư phát triển Bến Tre,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79