Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 31315 công văn

41

Công văn 29/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

29/GSQL-TH,Công văn 29 2011,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục kiểm tra CO,Thủ tục cấp CO,Thủ tục nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2012

42

Công văn 29/TTG-KTN về đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/TTG-KTN,Công văn 29,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/TTg-KTN V/v đầu tư nâng cấp quốc lộ 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

43

Công văn 29/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu hàng viện trợ lũ lụt do Tổng cục Hải quan ban hành

29/TCHQ-TXNK,Công văn 29 2011,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế nhập khẩu,Hàng viện trợ lũ lụt ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

44

Công văn 29/TCT-KK về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

29/TCT-KK,Công văn 29 2011,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29/TCT-KK V/v thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

45

Công văn 29/GSQL-GQ2 năm 2014 vật liệu xây dựng thi công cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

29/GSQL-GQ2,Công văn 29 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu, vật liệu xây dựng DN chế xuất,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

46

Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

2016 - 2021 đã ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh. Do sơ suất trong khâu tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND tỉnh và tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Công văn số 06/HĐND-TH ngày 31/01/2019 về việc đề nghị thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân, tự vệ nên Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo đính

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

47

Công văn 29/BXD-QLN hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ cho đối tượng là cán bộ "Tiền khởi nghĩa" theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-QLN,Công văn 29 2010,Bộ Xây dựng,Người có công cách mạng,Hỗ trợ cải thiện nhà ở,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 29/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 213A/BCĐ ngày

Ban hành: 24/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

48

Công văn 29/BXD-VLXD hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-VLXD,Công văn 29 2010,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu cát nhiễm mặn tận,Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Việt,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 29/BXD-VLXD V/v: hướng dẫn xuất

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2010

49

Công văn 154/VPCP-KGVX năm 2014 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

154/VPCP-KGVX,Công văn 154 2014,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị quán triệt NQ 29,Hội nghị quán triệt giáo dục & đào tạo ,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 154/VPCP-KGVX V/v tổ

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

50

Công văn 29/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-KTXD,Công văn 29 2010,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá,Biến động giá nguyên liệu,Biến động giá nhiên liệu liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 08/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

51

Công văn 29/TTg-QHQT ký Thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/TTg-QHQT,Công văn 29,Thủ tướng Chính phủ,Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương,Thỏa thuận đa phương hóa ,Ký CMIM,Thuận đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai ,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

52

Công văn 19/HĐND năm 2017 về đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Tại kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 “Về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” và Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 “Về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

53

Công văn 29/GSQL-GQ2 về thủ tục xuất trả lô hàng thiết bị ra nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

29/GSQL-GQ2,Công văn 29 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thủ tục xuất trả hàng ,Lô hàng thiết bị,Xuất trả hàng ra nước ngoài ,Xuất trả lại hàng ,Công ty Ga Việt Nam ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

54

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

02/HDND-TT,Công văn 02 2014,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 02/HĐND-TT V/v điều chỉnh Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND và Nghị

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

55

Công văn 50/HĐND-VX năm 2015 đính chính Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/HĐND-VX V/v đính chính Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2015 Kính gửi: - Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

56

Công văn số 29/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ mới, công nghệ cao sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt (AAC) do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-VLXD,Công văn 29 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 29/BXD-VLXD V/v: xác nhận công nghệ mới, công nghệ cao sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ, cách âm, cách

Ban hành: 28/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

57

Công văn số 29/BXD-QLN về việc thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Đắc Lắk do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-QLN,Công văn 29 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/BXD-QLN V/v thành lập Quỹ phát triển nhà tỉnh Đắc Lắk Hà

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

58

Công văn số 29/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-KTXD,Công văn 29 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/BXD–KTXD V/v: Áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng EPC Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

59

Công văn số 29/BXD-HĐXD về việc góp ý kiến điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạ do Bộ Xây dựng ban hành

29/BXD-HDXD, Công văn 29, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/BXD-HĐXD V/v: Góp ý kiến điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạ Hà Nội, ngày 12 tháng 01

Ban hành: 12/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2009

60

Công văn số 29/QHTVLNN-BĐH về việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ban hành

29/QHTVLNN-BDH,Công văn 29 2008,Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 29

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116