Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 31316 công văn

201

Công văn 5050/BGTVT-VT về bảo đảm phục vụ vận chuyển trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9 năm 2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5050/BGTVT-VT,Công văn 5050,Bộ Giao thông vận tải,Kỷ niệm Quốc khánh 2/9,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5050/BGTVT-VT V/v: Bảo đảm

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

202

Công văn 4073/BGDĐT-PC năm 2018 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

HĐND, Giám đốc sở tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành. Kiến nghị HĐND, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL về giáo dục theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; c) Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm

Ban hành: 07/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

203

Công văn 10324/VPCP-KTTH năm 2016 thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10324/VPCP-KTTH,Công văn 10324 2016,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ,Nghị quyết 28/2016/QH14,Văn bản Văn phòng chính phủ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

204

Công văn 6572/BNN-PC về thống nhất ý kiến sửa đổi Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

sung Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/5/2010. Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: - Cục Thú y; - Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần kèm theo Công văn số 2050/TY-KD ngày

Ban hành: 06/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

205

Công văn 1858/BXD-TTr trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về áp giá bán nhà số 27-29 Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

1858/BXD-TTr,Công văn 1858 2010,Bộ Xây dựng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1858/BXD-TTr Trả lời UBND tỉnh Khánh Hòa về việc áp giá bán nhà số 27-29 Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang.

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

206

Công văn 556/UBND-XDCB triển khai Thông tư 29/2006/TT-BTC do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số: 556/UBND-XDCB V/v Triển khai TT số 29/2006/TT-BTC Ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính Bắc Kạn, ngày 25 tháng 4 năm 2006 Kính gửi: Sở Tài chính Bắc Kạn Ngày 04/4/2006 Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số: 29/2006/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

207

Công văn 6173/UBND-ĐTMT năm 2014 thực hiện Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 6173/UBND-ĐTMT Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước Thành phố Hồ

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

208

Công văn về việc thực hiện thí điểm các Điều 28, 29, 30, 32 Luật hải quan

CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1620/TCHQ-GSQL NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CÁC ĐIỀU 28, 29, 30, 32 LUẬT HẢI QUAN Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ ý kiến chỉ

Ban hành: 18/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

209

Công văn 4838/LĐTBXH-KHTC tổng kết công tác năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015; số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 về ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các văn

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

210

Công văn 1498/BKHĐT-TH năm 2017 tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 trở về trước và kế hoạch năm 2016 sang năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, các Nghị quyết của Chính phủ số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

211

Công văn 3652/UBND-ĐT năm 2018 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí minh

ban nhân dân các quận, huyện. Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh và xét báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7613/STNMT-QLĐ ngày 07 tháng 8 năm 2018,

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

212

Công văn 1098/VPCP-TH phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

1098/VPCP-TH,Công văn 1098 2010,Văn phòng Chính phủ,Ủy Ban thường vụ quốc hội,Chuẩn bị Phiên họp thứ 29,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1098/VPCP-TH V/v phân công chuẩn

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

213

Công văn 430/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

430/BGDĐT-NGCBQLGD V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010 Kính gửi : Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn hiệu

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

214

Công văn 3524/BHXH-CSXH năm 2018 về giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 3524/BHXH-CSXH V/v giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/4/2018 của Chính Phủ về chế độ

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

215

Công văn 2670/BXD-KHTC xin thuê đất dài hạn 50 năm tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1,TP.HCM do Bộ Xây dựng ban hành

2670/BXD-KHTC,Công văn 2670 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2670/BXD-KHTC V/v: Xin thuê đất dài hạn 50 năm tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1,TP.HCM Hà

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

216

Công văn 5849/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

5849/TCHQ-TXNK,Công văn 5849 2014,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5849/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 29

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

217

Công văn 5627/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 29/2014/TT-BTC về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

5627/TCHQ-TXNK,Công văn 5627 2014,Tổng cục Hải quan,vướng mắc thực hiện Thông tư 29/2014,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5627/TCHQ-TXNK V/v

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

218

Công văn 4927/TCHQ-TXNK năm 2014 xác nhận máy chính của hệ thống dẫn đường hạ cánh ILS/DME CAT I và hệ thống đèn tín hiệu hàng không cho đường cất hạ cánh 29-11 do Tổng cục Hải quan ban hành

được công văn số 1073/TCTCHKVN, số 1074/TCTCHKVN ngày 7/4/2014 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc xác nhận máy chính của hệ thống dẫn đường hạ cánh ILS/DME CAT I và hệ thống đèn tín hiệu hàng không cho đường cất hạ cánh 29-11. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 97 Thông tư số

Ban hành: 07/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

219

Công văn 6383/TCHQ-KTSTQ về việc trả lời Công văn số 102/A-1 Vy ngày 29/9/2009 của Công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

------------------- Số: 6383/TCHQ-KTSTQ V/v trả lời CV số 102/A-1 Vy ngày 29/9/2009 của Công ty Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Công ty Khách sạn và văn phòng làm việc A-1 Vy (253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2009

220

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 1203/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246