Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 29/2016/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 31316 công văn

181

Công văn 732/VPCP-CN năm 2018 về giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 732/VPCP-CN V/v giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Giao

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

182

Công văn 4830/VPCP-V.III năm 2014 phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 và 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 4830/VPCP-V.III V/v phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 29 và 30 của UBTVQH Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2014

183

Công văn 3584/BCT-XNK năm 2014 giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Trả lời công văn số 3176/TCHQ-GSQL ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết vướng mắc khi thực hiện Điều 29, 30 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

184

Công văn 4949/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Giang được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018; được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hiệp Hòa tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; được Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

185

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

và công nghệ công lập và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. - Đối với đơn vị SNCL trong các lĩnh vực còn lại (giáo dục - đào tạo, y tế, giáo dục nghề nghiệp,

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

186

Công văn 284/UBDT-CSDT năm 2017 về triển khai Nghị quyết 52/NQ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Công thương; Nội vụ;

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

187

Công văn số 51/VP-TH của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố

51/VP-TH, Công văn 51, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/VP-TH V/v:Đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân

Ban hành: 04/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

188

Công văn 4554/VPCP-NC về Báo Tiền phong ngày 29/5/2013 đăng bài “Buôn bán quân trang trái phép : Nối giáo cho tội phạm” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Báo Tiền phong ngày 29/5/2013 đăng bài “Buôn bán quân trang trái phép : Nối giáo cho tội phạm” Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an. Sau khi xem xét bài báo” Buôn bán quân trang trái phép: Nối giáo cho tội

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

189

Công văn 2191/CT-TTHT năm 2013 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 theo Nghị quyết 29/2012/QH13 do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2191/CT-TTHT,Công văn 2191,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ,Theo Nghị quyết số 29/2012/QH13,vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN,Lao động,Vốn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

190

Công văn 950/TCT-CS về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 29/2012/QH13 do Tổng cục Thuế ban hành

950/TCT-CS,Công văn 950 2013,Tổng cục Thuế,Giảm thuế TNDN ,Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,Theo Nghị quyết số 29/2012/QH13,Tỉnh Đắk Lắk,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

191

Công văn 3784/LĐTBXH-KHTC năm 2016 thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phúc --------------- Số: 3784/LĐTBXH-KHTC V/v thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; - Giám đốc Sở Lao động - Thương

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

192

Công văn 4326/BGDĐT-PC năm 2016 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

193

Công văn 5616/BHXH-BC tổ chức làm việc ngày 29, 30 và 31 tháng 12 năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

5616/BHXH-BC,Công văn 5616,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Làm việc 4 ngày cuối tháng 12 năm 2012 ,Thu bảo hiểm ngày 29 30 và 31 tháng 12 ,Thu bảo hiểm những ngày cuối năm ,Bố trí viên chức làm việc ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2012

194

Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC năm 2016 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2420/LĐTBXH-KHTC V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Vốn sự nghiệp) Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

195

Công văn 7370/UBND triển khai Chỉ thị 29/2008/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

7370/UBND,Công văn 7370,Tỉnh Lâm Đồng,Triển khai Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7370/UBND V/v triển khai thực hiện

Ban hành: 16/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

196

Công văn 876/KCB-NV tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Quốc khánh 2-9 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

876/KCB-NV,Công văn 876,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Công tác khám chữa bệnh ,Quốc khánh 2-9 ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2012

197

Công văn 2315/UBND-VX năm 2016 tăng cường thông tin, tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do thành phố Hà Nội ban hành

Thành phố; - UBND các quận, huyện, thị xã. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2016 của UBND Thành phố về thực hiện cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 07-KH/TBCĐCTTT-TT ngày 29/02/2016 của Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

198

Công văn 5327/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 5 năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 5327/VPCP-ĐMDN V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 5 năm 2016 Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

199

Công văn 6075/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

đất dự kiến thực hiện Dự án cụm công nghiệp Việt Nhật sử dụng 46 ha đất trồng lúa có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Giang được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018; được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

200

Công văn 4424/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

sử dụng 21,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, thực hiện Dự án theo quy định pháp luật: Khu đất dự kiến thực hiện Dự án cụm công nghiệp Việt Tiến có trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Giang được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82