Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 8828 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8556:2010 (ISO 27448:2009) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp thử tính năng tự làm sạch của vật liệu bán dẫn xúc tác quang - Xác định góc tiếp xúc nước

TCVN8556:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8556:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8556:2010 ISO 27448:2009 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÍNH NĂNG TỰ LÀM SẠCH CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG - XÁC ĐỊNH GÓC TIẾP XÚC NƯỚC Fine ceramics (advanced ceramics, advanced

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

162

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8619:2010 (ISO 1952 : 2008) về Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định các kim loại chiết được trong axit clohydric loãng

TCVN8619:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8619:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8619 : 2010 ISO 1952 : 2008 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH CÁC KIM LOẠI CHIẾT ĐƯỢC TRONG AXIT CLOHYDRIC LOÃNG Solic mineral fuels - Determination of extractable metals in dilute hydrochloric acid Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6742:2010 (ISO 9362 :2009) về Ngân hàng - Trao đổi thông tin viễn thông ngân hàng - Mã phân định tổ chức (BIC)

TCVN6742:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6742:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6742:2010 ISO 9362 :2009 NGÂN HÀNG - THÔNG ĐIỆP VIỄN THÔNG NGÂN HÀNG - MÃ PHÂN ĐỊNH TỔ CHỨC (BIC) Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier codes (BIC) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

164

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8447:2010 (ISO 1041 : 1973) về Tinh dầu - Xác định điểm đóng băng

TCVN8447:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8447:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8447 : 2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐÓNG BĂNG Essential oils – Determination of freezing point 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định điểm đóng băng của tinh dầu. Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

165

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8454:2010 (ISO 3794 : 1976)về Tinh dầu (chứa các rượu bậc ba) - Tính hàm lượng rượu tự do bằng cách xác định trị số este sau khi axetyl hóa

TCVN8454:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8454:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8454 : 2010 TINH DẦU (CHỨA CÁC RƯỢU BẬC BA) – TÍNH HÀM LƯỢNG RƯỢU TỰ DO BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ESTE SAU KHI AXETYL HÓA Essential oils (containing tertiary alcohols) – Estimation of free alcohols content

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

166

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8624:2010 (ISO 15633:2009) về Quặng sắt - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8624:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8624:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8624:2010 ISO 15633:2009 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Iron ores - Determination of nickel - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

167

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8532:2010 (ISO 5199 : 2002) về Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp II

TCVN8532:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8532:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8532 : 2010 ISO 5199 : 2002 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BƠM LY TÂM – CẤP II Technical specifications for centrifugal pumps – Class II Lời nói đầu TCVN 8532:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5199:2002. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

168

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 303:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng tantan - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN303:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN303:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 303 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TANTAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of tantalium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 303 : 2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8587:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Nguồn sáng phóng điện trong khí sử dụng trong đèn phóng điện trong khí đã được phê duyệt kiểu - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN8587:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8587:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8587:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - NGUỒN SÁNG PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ SỬ DỤNG TRONG ĐÈN PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KIỂU - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Gas-discharge light

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8634:2010 (ISO 6906:1984) về Thước cặp có du xích đến 0,02mm

TCVN8634:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8634:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8634:2010 ISO 6906:1984 THƯỚC CẶP CÓ DU XÍCH ĐẾN 0,02 MM Vernier callipers reading to 0,02 mm Lời nói đầu TCVN 8634:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 6906:1984. TCVN 8634:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7462:2010 (ISO/PAS 11154:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Giá chở hàng trên nóc xe

TCVN7462:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7462:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7462:2010 ISO/PAS 11154:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIÁ CHỞ HÀNG TRÊN NÓC XE Road vehicles - Roof load carriers Lời nói đầu TCVN 7462:2010 thay thế TCVN 7462-1:2005. TCVN 7462:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

172

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 301:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng Bo - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN301:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN301:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 301 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of boron content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 301 : 2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

173

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 299:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN299:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN299:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 299 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of titanium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 299 : 2010 thay thế TCVN 299 : 1989.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

174

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8533:2010 (ISO 9908:1993) về Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp III

TCVN8533:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8533:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8533:2010 ISO 9908:1993 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BƠM LY TÂM – CẤP III Technical specifications of centrifugal pumps – Class III Lời nói đầu TCVN 8533:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 9908:1993; TCVN 8533:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

175

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8518:2010 (ISO 4935:1989) về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8518:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8518:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8518:2010 ISO 4935:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH – PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of sulfur content – Infrared absorpbtion method after

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

176

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7477:2010 (ISO 3842:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn

TCVN7477:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7477:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7477:2010 ISO 3842:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÂM KÉO - TÍNH LẮP LẪN Road vehicles - fifth wheels - Interchangeability Lời nói đầu TCVN 7477:2010 thay thế TCVN 7477:1995. TCVN 7477:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

177

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8515:2010 (ISO/TR 10719:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tự do - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8515:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8515:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8515:2010 ISO/TR 10719:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỰ DO - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of non-combined carbon content - Infrared absorpbtion

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

178

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 302:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng vonfram - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN302:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN302:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 302:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VONFRAM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of tungsten content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 302:2010 thay thế TCVN 302:1985.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

179

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 305:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng nitơ - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN305:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN305:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 305 : 2010 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of nitrogen content – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 305:2010 thay thế TCVN 305:1985. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

180

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7358:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7358:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7358:2010,***,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7358:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ XE MÁY LẮP ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Gaseous pollutants emitted

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.144.31
server251