Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 8827 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8353:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng polyphosphat - Phương pháp sắc ký ion

TCVN8353:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8353:2010,***,Xác định hàm lượng polyphosphat ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,Phương pháp sắc ký ion,TCVN 8353:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8353 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI POLYPHOSPHAT ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ION Fish and fishery

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8354:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng sulfit

TCVN8354:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8354:2010,***,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Xác định hàm lượng sulfit,TCVN 8354:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8354:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFIT) Fish and fishery products - Determination of sulfit content Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8375:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng metyltestosteron và dietylstilbestrol bằng phương pháp sắc kí lỏng - khối phổ - khối phổ (LC-MS/MS)

TCVN8375:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8375:2010,***,Xác định hàm lượng metyltestosteron , Xác định hàm lượng dietylstilbestrol ,Phương pháp sắc kí lỏng ,Phương pháp sắc kí lỏng khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8375:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8375 : 2010 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8352:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng histamin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8352:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8352:2010,***,Xác định hàm lượng histamin ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8352:2010,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8352 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HISTAMIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2010 (ISO 663:2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan

TCVN6125:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6125:2010,***,Xác định hàm lượng tạp chất không tan,Dầu mỡ động vật và thực vật,TCVN 6125:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6125:2010 ISO 663:2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT KHÔNG TAN Animal and vegetable fats and oils -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6121:2010 (ISO 3960 : 2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số peroxit - Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ Iôt (quan sát bằng mắt thường)

TCVN6121:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6121:2010,***,Xác định chỉ số peroxit ,Dầu mỡ động vật và thực vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ động vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,Xác định điểm kết thúc chuẩn độ Iôt ,TCVN 6121:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6121 : 2010 ISO 3960 : 2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

147

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8488:2010 (ISO 4788:2005) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Ống đong chia độ

TCVN8488:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8488:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8488:2010 ISO 4788:2005 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - ỐNG ĐONG CHIA ĐỘ Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders Lời nói đầu TCVN 8488:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 4788:2005 TCVN 8488:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

148

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8410:2010 về máy cấy lúa – tính năng làm việc – phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN8410:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8410:2010,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 8410:2010 ,Máy cấy lúa ,Phương pháp thử,Tính năng làm việc,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8410 : 2010 MÁY CẤY LÚA - TÍNH NĂNG LÀM VIỆC - PHƯƠNG PHÁP THỬ Rice transplanter - Field performance - Test method Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6094:2010 (ISO 3417:2008) về Cao su - Xác định đặc tính lưu hoá bằng máy đo lưu hoá đĩa dao động

TCVN6094:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6094:2010,***,Máy đo lưu hoá đĩa dao động,Cao su,Xác định đặc tính lưu hoá,TCVN 6094:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6094:2010 ISO 3417:2008 CAO SU - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU HÓA BẰNG MÁY ĐO LƯU HÓA ĐĨA DAO ĐỘNG Rubber - Measurement of vulcanization characteristics

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 308:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN308:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN308:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 308:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of vanadium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 308:2010 thay thế TCVN 308:1989. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8535:2010 (ISO 4395:2009) về Hệ thống và bộ phận thủy lực/khí nén - Kiểu và kích thước đầu cần pit tông trong xy lanh

TCVN8535:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8535:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8535:2010 ISO 4395:2009 HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN THỦY LỰC/KHÍ NÉN - KIỂU VÀ KÍCH THƯỚC ĐẦU CẦN PIT TÔNG TRONG XY LANH Fluid power systems and components - Cylinder piston rod end types and dimensions Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7272:2010 (ASTM D 3948-08) về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định trị số tách nước bằng máy đo độ tách nước xách tay (separometer)

TCVN7272:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7272:2010,Bộ Công nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7272:2010 ASTM D 3948-08 NHIÊN LIỆU TUỐC BIN HÀNG KHÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TÁCH NƯỚC BẰNG MÁY ĐO LOẠI XÁCH TAY (SEPAROMETER) Standard test method for determining water separation characteristics

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8508:2010 (ISO 4942:1988) về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp quang phổ N-BPHA

TCVN8508:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8508:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8508:2010 ISO 4942:1988 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ N-BPHA Steel and iron - Determination of vanadum content - N-BPHA spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8508:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6821:2010 (ISO 611:2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và rơ moóc - Từ vựng

TCVN6821:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6821:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6821:2010 ISO 611:2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – PHANH ÔTÔ VÀ RƠ MOÓC – TỪ VỰNG Road vehicles – Branking of automotive vehicles and their trailers – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 6821:2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8573:2010 (ISO 22156:2004) về Tre – Thiết kế kết cấu

TCVN8573:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8573:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8573:2010 ISO 22156:2004 TRE - THIẾT KẾ KẾT CẤU Bamboo — Structural design Lời nói đầu TCVN 8573:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 22156:2004. TCVN 8573:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8522:2010 về Đệm không khí cứu người 20m và 45m

TCVN8522:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8522:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8522:2010 ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 20 M VÀ 45 M Safety air cushions 20 m and 45 m Lời nói đầu TCVN 8522 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8523:2010 về Ống tụt cứu người 30m

TCVN8523:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8523:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8523 : 2010 ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30 m 30 m escape chute Lời nói đầu TCVN 8523 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8552:2010 (ISO 14703:2008) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Chuẩn bị mẫu để xác định sự phân bố cỡ hạt của bột gốm

TCVN8552:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8552:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8552:2010 ISO 14703:2008 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ CỠ HẠT CỦA BỘT GỐM Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Sample preparation

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8553:2010 (ISO 18452:2005) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định độ dày của màng gốm bằng thiết bị đo biên dạng đầu dò tiếp xúc

TCVN8553:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8553:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8553:2010 ISO 18452:2005 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY CỦA MÀNG GỐM BẰNG THIẾT BỊ ĐO BIÊN DẠNG ĐẦU DÒ TIẾP XÚC Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8554:2010 (ISO 18753:2004) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định khối lượng riêng tuyệt đối của bột gốm bằng tỷ trọng kế

TCVN8554:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8554:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8554:2010 ISO 18753:2004 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) – XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG TUYỆT ĐỐI CỦA BỘT GỐM BẰNG TỶ TRỌNG KẾ Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server251