Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 8828 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8308:2010 (EN 1541 : 2001) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm - Xác định formaldehyt trong dung dịch nước chiết

TCVN8308:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8308:2010,***, Xác định formaldehyt ,Dung dịch nước chiết,Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm ,TCVN 8308:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8308 : 2010 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CHIẾT Paper

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6332:2010 (GS 2/1/3-15:2005) về Đường - Xác định hao hụt khối lượng khi sấy

TCVN6332:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6332:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6332:2010 GS 2/1/3-15:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG KHI SẤY The determination of sugar moisture by loss on drying Lời nói đầu TCVN 6332:2010 thay thế TCVN 6332:1997; TCVN 6332:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN7143:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7143:2010,***,Phương pháp xác định hàm lượng chì,Quang phổ hấp thụ nguyên tử,TCVN 7143:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7143:2010 ASTM D 3237-06e1 XĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Standard test method for lead in gasoline

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN5687:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5687:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards Lời nói đầu TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992. TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2010 (IEC 60921:2006) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

TCVN6479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6479:2010,***,Bóng đèn huỳnh quang,Ba lát dùng cho bóng đèn huỳnh quang,Bóng đèn huỳnh quang dạng ống ,TCVN 6479:2010 ,IEC 60921:2006,Yêu cầu về tính năng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6479:2010 IEC 60921:2006 BALÁT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8351:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định các chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran - Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ

TCVN8351:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8351:2010,***,Phương pháp sắc ký lỏng ,Chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran ,Sản phẩm thủy sản,Sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8351:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8351:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8379:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

TCVN8379:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8379:2010,***,Tôm và sản phẩm tôm ,Phát hiện virut gây bệnh hoại tử ,Bệnh hoại tử dưới vỏ ,Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,TCVN 8379:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8379:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH HOẠI TỬ DƯỚI VỎ VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8427:2010 (EN 14546:2005) về thực phẩm - xác định nguyên tố vết - xác định Asen tổng số bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua (HGAAS) sau khi tro hóa

TCVN8427:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8427:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8427:2010 EN 14546:2005 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ GIẢI PHÓNG HYDRUA (HGAAS) SAU KHI TRO HÓA Foodstuffs - Determination of trace elements -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8341:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8341:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8341:2010,***,Hàm lượng độc tố gây tiêu chảy ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, TCVN 8341:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8341:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY (DSP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8339:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8339:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8339:2010,***,Hàm lượng độc tố gây liệt cơ ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8339:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8339:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY LIỆT CƠ (PSP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

131

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8340:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8340:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8340:2010,***,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8340:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8340:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY MẤT TRÍ NHỚ (ASP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8597:2010 về kiểm dịch thực vật - phương pháp luận về việc lấy mẫu chuyến hàng

TCVN8597:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8597:2010,***,Kiểm dịch thực vật,TCVN 8597:2010 ,Phương pháp luận ,Lấy mẫu chuyến hàng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8597:2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ VIỆC LẤY MẪU CHUYẾN HÀNG Methodologies for sampling of consignments Lời nói đầu TCVN 8597:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8342:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phát hiện Salmonella bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi polymeraza (PCR)

TCVN8342:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8342:2010,***,Phát hiện salmonella,Sản phẩm thủy sản,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi polymeraza,TCVN 8342:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8342 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( PHÁT HIỆN SALMONELLA BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERAZA

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8343:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Phát hiện axit boric và muối borat

TCVN8343:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8343:2010,***,Phát hiện axit boric ,Phát hiện muối borat,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8343:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8343 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( PHÁT HIỆN AXIT BORIC VÀ MUỐI BORAT Fish and fishery products - Detection of boric acid

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8353:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng polyphosphat - Phương pháp sắc ký ion

TCVN8353:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8353:2010,***,Xác định hàm lượng polyphosphat ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,Phương pháp sắc ký ion,TCVN 8353:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8353 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI POLYPHOSPHAT ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ ION Fish and fishery

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

136

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8354:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng sulfit

TCVN8354:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8354:2010,***,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,Xác định hàm lượng sulfit,TCVN 8354:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8354:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFIT) Fish and fishery products - Determination of sulfit content Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8375:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng metyltestosteron và dietylstilbestrol bằng phương pháp sắc kí lỏng - khối phổ - khối phổ (LC-MS/MS)

TCVN8375:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8375:2010,***,Xác định hàm lượng metyltestosteron , Xác định hàm lượng dietylstilbestrol ,Phương pháp sắc kí lỏng ,Phương pháp sắc kí lỏng khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8375:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8375 : 2010 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8352:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng histamin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8352:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8352:2010,***,Xác định hàm lượng histamin ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8352:2010,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8352 : 2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HISTAMIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2010 (ISO 663:2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan

TCVN6125:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6125:2010,***,Xác định hàm lượng tạp chất không tan,Dầu mỡ động vật và thực vật,TCVN 6125:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6125:2010 ISO 663:2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT KHÔNG TAN Animal and vegetable fats and oils -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6121:2010 (ISO 3960 : 2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số peroxit - Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ Iôt (quan sát bằng mắt thường)

TCVN6121:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6121:2010,***,Xác định chỉ số peroxit ,Dầu mỡ động vật và thực vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ động vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,Xác định điểm kết thúc chuẩn độ Iôt ,TCVN 6121:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6121 : 2010 ISO 3960 : 2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250