Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 8830 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8357:2010 (ASTM 1657-07) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định khối lượng riêng hoặc khối lượng riêng tương đối của hydrocacbon nhẹ bằng tỷ trọng kế áp lực

TCVN8357:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8357:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8357:2010 ASTM 1657-07 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG HOẶC KHỐI LƯỢNG RIÊNG TƯƠNG ĐỐI CỦA HYDROCACBON NHẸ BẰNG TỶ TRỌNG KẾ ÁP LỰC Standard test method for density or relative density of light hydrocarbons

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8358:2010 (ASTM 1837-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp xác định độ bay hơi

TCVN8358:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8358:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8358:2010 ASTM 1837-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BAY HƠI Standard test method for volatility of liquefied petroleum (LP) gases Lời nói đầu TCVN 8358:2010 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8355:2010 (ASTM 1265-05) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Lấy mẫu – Phương pháp thủ công

TCVN8355:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8355:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8355:2010 ASTM 1265-05 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - LẤY MẪU - PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG Standard practice for sampling liquefied petroleum (LP) gases, manual method Lời nói đầu TCVN 8355:2010 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8570:2010 về Phụ gia thực phẩm - Axit phosphoric

TCVN8570:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8570:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8570 : 2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM – AXIT PHOSPHORIC Food additives – Phosphoric acid Lời nói đầu TCVN 8570 : 2010 thay thế phần axit phosphoric dùng cho thực phẩm trong Bảng 1 của TCVN 6618 :2000; TCVN 8570 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8402:2010 về Bệnh động vật - Quy trình mổ khám

TCVN8402:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8402:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8402:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT – QUY TRÌNH MỔ KHÁM Animal disease –Necropsy procedure Lời nói đầu TCVN 8402:2010 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8655:2010 (ISO/IEC 15438:2006) về Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch PDF 417

TCVN8655:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8655:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8655:2010 ISO/IEC 15438:2006 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KĨ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ MÃ VẠCH PDF417 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - PDF417 bar code

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8467:2010 (ISO 20280:2007) về Chất lượng đất - Xác định asen, antimon và selen trong dịch chiết đất cường thủy bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử theo kỹ thuật nhiệt điện hoặc tạo hydrua

TCVN8467:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8467:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8467:2010 ISO 20280:2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH ASEN, ANTIMON VÀ SELEN TRONG DỊCH CHIẾT ĐẤT CƯỜNG THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ THEO KỸ THUẬT NHIỆT ĐIỆN HOẶC TẠO HYDRUA Soil quality -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8577:2010 (ISO 12580:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử tách mạch keo

TCVN8577:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8577:2010,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8577:2010 ISO 12580:2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÁCH MẠCH KEO Timber structures - Glued laminated timber - Methods of test for glue-line delamination Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8576:2010 (ISO 12579:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp xác định độ bền trượt của mạch keo

TCVN8576:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8576:2010,***,Công nghiệp TCVN 8576:2010 ISO 12579:2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN TRƯỢT CỦA MẠCH KEO Timber structures - Glued laminated timber - Methods of test for shear strength of glue lines Lời nói đầu TCVN 8576:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8578:2010 (ISO 19993 : 2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Thử nghiệm tách mối nối bề mặt và cạnh

TCVN8578:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8578:2010,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8578 : 2010 ISO 19993 : 2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - THỬ NGHIỆM TÁCH MỐI NỐI BỀ MẶT VÀ CẠNH Timber structures - Glued laminated timber - Face and edge joint cleavage test Lời nói đầu TCVN 8578

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8457:2010 (ISO 1272 : 2000) về Tinh dầu - Xác định hàm lượng phenol

TCVN8457:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8457:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8457:2010 TINH DẦU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHENOL Essential oils - Determination of content of phenols 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng phenol tính bằng phần trăm thể tích,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8453:2010 (ISO 1241 : 1996) về Tinh dầu - Xác định các trị số este trước và sau khi axetyl hóa và tính hàm lượng rượu tự do và rượu tổng số

TCVN8453:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8453:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8453 : 2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH CÁC TRỊ SỐ ESTE TRƯỚC VÀ SAU KHI AXETYL HÓA VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG RƯỢU TỰ DO VÀ RƯỢU TỔNG SỐ Essential oils – Determination of ester values, before and after acetylation and evaluation of the

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8612:2010 (EN 1474:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

TCVN8612:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8612:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8612:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM CẦN XUẤT NHẬP Liquefied natural gas (LNG) - Equipment and installations - Design and testing of loading/unloading arms

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 (ISO 2082:2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép

TCVN5027:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5027:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5027:2010 ISO 2082:2008 LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - LỚP CADIMI MẠ ĐIỆN CÓ XỬ LÝ BỔ SUNG TRÊN NỀN GANG HOẶC THÉP Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of cadmium with supplementary

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 311:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng nhôm - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN311:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN311:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 311:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of total aluminium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 311:2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

96

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8555:2010 (ISO 27447:2009) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang

TCVN8555:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8555:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8555:2010 ISO 27447:2009 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8440:2010 (ISO 4185 : 1980) về Đo dòng chảy chất lỏng trong ống dẫn kín – Phương pháp cân

TCVN8440:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8440:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8440 : 2010 ISO 4185 : 1980 ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG ỐNG DẪN KÍN - PHƯƠNG PHÁP CÂN Measurement of liquid flow in closed conduits – Weighing method Lời nói đầu TCVN 8440 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8623:2010 (ISO 23380:2008) về Than - Lựa chọn phương pháp xác định các nguyên tố dạng vết

TCVN8623:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8623:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8623:2010 ISO 23380:2008 THAN - LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ DẠNG VẾT Selection of methods for the determination of trace elements in coal Lời nói đầu TCVN 8623:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7080:2010 (ISO 14378:2009/IDF 167:2009) về Sữa và sữa bột – Xác định hàm lượng iodua – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN7080:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7080:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Sữa và sữa bột,Phương pháp xác định hàm lượng Iodua,TCVN 7080:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7080:2010 ISO 14378:2009 SỮA VÀ SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IODUA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6833:2010 (ISO 7208 : 2008) về Sữa gầy, whey và buttermilk – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN6833:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6833:2010,***,Xác định hàm lượng chất béo,Phương pháp khối lượng, Sữa gầy,Buttermilk,TCVN 6833:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6833 : 2010 ISO 7208 : 2008 SỮA GẦY, WHEY VÀ BUTTERMILK - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251