Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 8828 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8500:2010 (ISO 10153:1997) về Thép - Xác định hàm lượng bo - Phương pháp quang phổ curcumin

TCVN8500:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8500:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8500:2010 ISO 10153:1997 THÉP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CURCUMIN Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8500:2010 hoàn toàn tương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8501:2010 (ISO 13900:1997) về Thép - Xác định hàm lượng BO - Phương pháp quang phổ curcumin sau chưng cất

TCVN8501:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8501:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8501:2010 ISO 13900:1997 THÉP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ CURCUMIN SAU CHƯNG CẤT Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method after distilation Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6363:2010 (ISO 3821 : 2008) về Thiết bị hàn khí - Ống mềm bằng cao su dùng cho hàn, cắt và quá trình liên quan

TCVN6363:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6363:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6363 : 2010 ISO 3821 : 2008 THIẾT BỊ HÀN KHÍ - ỐNG MỀM BẰNG CAO SU DÙNG CHO HÀN, CẮT VÀ QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes Lời nói đầu TCVN 6363 : 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8589:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới có chùm sáng gần hoặc chùm sáng xa hoặc cả hai đối xứng và được trang bị đèn sợi đốt - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN8589:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8589:2010,***,Giao thông TCVN 8589:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA XE CƠ GIỚI CÓ CHÙM SÁNG GẦN HOẶC CHÙM SÁNG XA HOẶC CẢ HAI ĐỐI XỨNG VÀ ĐƯỢC TRANG BỊ ĐÈN SỢI ĐỐT - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Motor vehicle

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6639:2010 (IEC 60238:2008) về Đui đèn xoáy ren eđison

TCVN6639:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6639:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6639:2010 IEC 60238:2008 ĐUI ĐÈN XOÁY REN EĐISON Edison screw lampholders Lời nói đầu TCVN 6639:2010 thay thế TCVN 6639:2000; TCVN 6639:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60238:2008; TCVN 6639:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6728:2010 (ISO 2471:2008) về Giấy và cáctông - Xác định độ đục (nền giấy) - Phương pháp phản xạ khuyếch tán

TCVN6728:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6728:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6728:2010 ISO 2471:2008 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC (NỀN GIẤY) - PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN Paper and board - Determination of opacity (paper backing) - Diffuse reflectance method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7409:2010 (EN 1785 : 2003) về Thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ có chứa chất béo - Phân tích 2-Alkylxyclobutanon bằng phương pháp sắc ký khí/phổ khối lượng

TCVN7409:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7409:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7409 : 2010 EN 1785 : 2003 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC PHẨM CHIẾU XẠ CÓ CHỨA CHẤT BÉO - PHÂN TÍCH 2-ALKYLCYCLOBUTANON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ/PHỔ KHỐI LƯỢNG Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

68

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8332:2010 (ISO 15190: 2003) về Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu về an toàn

TCVN8332:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8332:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8332 : 2010 ISO 15190: 2003 PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN Medical laboratories - Requirements for safety Lời nói đầu TCVN 8332 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO 15190 : 2003; TCVN 8332 : 2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6192:2010 (ISO 10396 : 2007) về Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu để đo tự động nồng độ khí đối với hệ thống quan trắc lắp đặt vĩnh viễn

TCVN6192:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6192:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6192 : 2010 ISO 10396 : 2007 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - LẤY MẪU ĐỂ ĐO TỰ ĐỘNG NỒNG ĐỘ KHÍ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUAN TRẮC LẮP ĐẶT VĨNH VIỄN Stationary source emissions - Sampling for the automated determination of gas

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8496:2010 (ISO 15713:2006) về Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu và xác định hàm lượng florua thế khí

TCVN8496:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8496:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8496:2010 ISO 15713:2007 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH -  LẤY MẪU VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FLORUA THỂ KHÍ Stationary source emissions - Sampling and determination of gaseous fluoride content Lời nói đầu TCVN 8496:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

71

Tiêu chuản quốc gia TCVN 8571:2010 (ISO 2080:2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Xử lý bề mặt, lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Từ vựng

TCVN8571:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8571:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8571:2010 ISO 2080:2008 LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - XỬ LÝ BỀ MẶT, LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - TỪ VỰNG Metallic and other inorganic coatings - Surface treatment, metallic and other inorganic

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8627:2010 (ISO 6962:2004) về Năng lượng hạt nhân - Phương pháp chuẩn để thử nghiệm tính ổn định đối với chiếu xạ alpha lâu dài của chất nền cho việc rắn hóa chất thải phóng xạ mức cao

TCVN8627:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8627:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8627:2010 ISO 6962:2004 NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỂ THỬ NGHIỆM TÍNH ỔN ĐỊNH ĐỐI VỚI CHIẾU XẠ ALPHA LÂU DÀI CỦA CHẤT NỀN CHO VIỆC RẮN HÓA CHẤT THẢI PHÓNG XẠ MỨC CAO Nuclear energy - Standard method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6019:2010 (ASTM D 2270-04) về Sản phẩm dầu mỏ - Tính toán chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 40 độ C và 100 độ C

TCVN6019:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6019:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6019:2010 ASTM D 2270-04 SẢN PHẨM DẦU MỎ - TÍNH TOÁN CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT TỪ ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC TẠI 40 °C VÀ 100 °C Standard practice for calculating viscosity index from kinematic viscosity at 40 °C and 100 °C

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8531:2010 (ISO 9905:1994) về Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp 1

TCVN8531:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8531:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8531:2010 ISO 9905:1994 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BƠM LY TÂM - CẤP I Technical specifications for centrifrigal pumps - Class I Lời nói đầu TCVN 8531:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 9905:1994 và Đính chính kỹ thuật

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8546:2010 về Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Thuật ngữ và định nghĩa

Trung Quốc GB/T 4549.1, GB/T 4549.2, GB/T 4549.3, GB/T 4549.5, và GB/T 4549.9. TCVN 8546:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8617:2010 (NFPA 57:2009) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông

TCVN8617:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8617:2010,***,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8617:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Liquefied natural gas (LNG) - Vehicular fuel systems Lời nói đầu TCVN 8617:2010 tương đương có sửa đổi với NFPA 57:2009.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8361:2010 (ASTM D 2420-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp phát hiện hydro sulfua (phương pháp chì axetat)

TCVN8361:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8361:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8361:2010 ASTM D 2420-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN HYDRO SULFUA (PHƯƠNG PHÁP CHÌ AXETAT) Standard test method for hydrogen sulfide in liquefied petroleum (LP) gases (Lead acetate method) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8362:2010 (ASTM D 2598-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý từ phân tích thành phần

TCVN8362:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8362:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8362:2010 ASTM D 2598-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ TỪ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN Standard practice for calculation of certain physical properties of liquefied petroleum (LP) gases from

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8359:2010 (ASTM 1838-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Phương pháp xác định độ ăn mòn tấm đồng

TCVN8359:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8359:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8359:2010 ASTM 1838-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN TẤM ĐỒNG Standard test method for copper strip corrosion by liquefied petroleum (LP) gases Lời nói đầu TCVN 8359:2010 được xây dựng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8360:2010 (ASTM 2163-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và hỗn hợp propan/propen - Xác định hydrocacbon bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN8360:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8360:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8360:2010 ASTM 2163-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) VÀ HỖN HỢP PROPAN/PROPEN - XÁC ĐỊNH HYDROCACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard test method for determination of hydrocarbons in liquefied petroleum (LP) gases

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250