Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 8828 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7511:2010 (ASTM F 1355:2006) về Tiêu chuẩn hướng dẫn chiếu xạ nông sản tươi như một biện pháp xử lí kiểm dịch thực vật

TCVN7511:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7511:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7511:2010 ASTM F 1355:2006 TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN CHIẾU XẠ NÔNG SẢN TƯƠI NHƯ MỘT BIỆN PHÁP XỬ LÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT Standard guide for irradiation of fresh agricultural produce as a phytosanitary treatment Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7169:2010 (ASTM D 1094-07) về Nhiên liệu hàng không - Phương pháp thử phản ứng nước

TCVN7169:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7169:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7169:2010 ASTM D 1094-07 NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẢN ỨNG NƯỚC Standard test method for water reaction of aviation fuels Lời nói đầu TCVN 7169:2010 thay thế cho TCVN 7169:2006. TCVN 7169:2010 chấp

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8364:2010 (ISO 7941:1988) về Propan và Butan thương phẩm - Phân tích bằng sắc kí khí

TCVN8364:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8364:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8364:2010 ISO 7941:1988 PROPAN VÀ BUTAN THƯƠNG PHẨM - PHÂN TÍCH BẰNG SẮC KÝ KHÍ Commercial propane and butane - Analysis by gas chromatography Lời nói đầu TCVN 8364:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 7941:1988.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5529:2010 về Thuật ngữ hóa học - Nguyên tắc cơ bản

TCVN5529:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5529:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5529 : 2010 THUẬT NGỮ HÓA HỌC - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Chemical terms - Basic principle Lời nói đầu TCVN 5529 : 2010 thay thế cho TCVN 5529:1991 TCVN 5529 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC47 Hóa học biên

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8466:2010 (ISO 23470:2007) về Chất lượng đất - Xác định dung lượng cation trao đổi hữu hiệu ( CEC ) và cation có khả năng trao đổi sử dụng dung dịch hexamincoban triclorua

TCVN8466:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8466:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8466:2010 ISO 23470:2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG CATION TRAO ĐỔI HỮU HIỆU (CEC) VÀ CATION CÓ KHẢ NĂNG TRAO ĐỔI SỬ DỤNG DUNG DỊCH HEXAMINCOBAN TRICLORUA Soil quality - Determination of effective cation

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8420:2010 về Công trình thủy lợi - Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá đo dòng phun

TCVN8420:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8420:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8420:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH XẢ KIỂU HỞ VÀ XÓI LÒNG DẪN BẰNG ĐÁ DO DÒNG PHUN Hydraulic structure - Calculation opening outlet and rock bed erosion by jetting dissipator Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8658:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ký hiệu nhóm xe cơ giới

TCVN8658:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8658:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8658:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÝ HIỆU NHÓM XE CƠ GIỚI Road vehicles - Motor vehicle category symbol Lời nói đầu TCVN 8658:2010 được biên soạn trên cơ sở Quy định số TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ngày 16

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5026:2010 (ISO 2081: 2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Lớp kẽm mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép

TCVN5026:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5026:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5026: 2010 ISO 2081: 2008 LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - LỚP KẼM MẠ ĐIỆN CÓ XỬ LÝ BỔ SUNG TRÊN NỀN GANG HOẶC THÉP Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of zinc with supplementary treaments

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8468:2010 (GS7 General Specification) về Mã số mã vạch vật phẩm - Nguyên tắc áp dụng mã số mã vạch GS1 cho phiếu thanh toán

TCVN8468:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8468:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8468:2010 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH GS1 CHO PHIẾU THANH TOÁN Article number and bar code - Application rules of GS1 number and bar code for payment slips Lời nói đầu TCVN 8468:2010 hoàn toàn phù hợp

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8470:2010 (GS1 General Specification) về Mã số mã vạch vật phẩm - Nguyên tắc áp dụng mã số mã vạch GS1 cho vật phẩm riêng biệt của khách hàng

TCVN8470:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8470:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8470:2010 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH GS1 CHO VẬT PHẨM RIÊNG BIỆT CỦA KHÁCH HÀNG Article number and bar code - Application rules of GS1 number and bar code for Customer Specific Articles Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8356:2010 (ASTM 1267-07) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Xác định áp suất hơi (Phương pháp LPG)

TCVN8356:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8356:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8356:2010 ASTM 1267-07 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI (PHƯƠNG PHÁP LPG) Standard test method for gage vapor pressure of liquefied petroleum (LP) gases (LP-gas method) Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6897:2010 (ISO 7263:2008) về Giấy làm lớp sóng - Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm

TCVN6897:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6897:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6897:2010 ISO 7263:2008 GIẤY LÀM LỚP SÓNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN PHẲNG SAU KHI ĐÃ TẠO SÓNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8524:2010 ISO 4063: 2009) về Hàn và các quá trình liên quan - Danh mục các quá trình hàn và ký hiệu số tương ứng

TCVN8524:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8524:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8524: 2010 ISO 4063: 2009 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - DANH MỤC CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VÀ KÝ HIỆU SỐ TƯƠNG ỨNG Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers Lời nói đầu TCVN 8524:

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6364:2010 (ISO/FDIS 6947: 2010) về Hàn và các quá trình liên quan - Vị trí hàn

TCVN6364:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6364:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6364: 2010 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - VỊ TRÍ HÀN Welding and allied processes - Welding positions Lời nói đầu TCVN 6364: 2010 thay thế cho TCVN 6364: 1998. TCVN 6364: 2010 hoàn toàn tương đương với ISO/FDIS

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6608:2010 (ASTM D 3828-09) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ

TCVN6608:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6608:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6608:2010 ASTM D 3828-09 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN BẰNG THIẾT BỊ THỬ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ Standard test method for flash point by small scale closed cup tester Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6324:2010 (ASTM D 189-06) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cacbon - Phương pháp Conradson

TCVN6324:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6324:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6324:2010 ASTM D 189-06e1 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH CẶN CACBON - PHƯƠNG PHÁP CONRADSON Standard test method for conradson carbon residue of petroleum products Lời nói đầu TCVN 6324:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6112:2010 (ISO 11484 : 2009) về Sản phẩm thép - Hệ thống đánh giá trình chuyên môn cá nhân thử không phá hủy của cơ sở sử dụng lao động

TCVN6112:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6112:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6112 : 2010 ISO 11484 : 2009 SẢN PHẨM THÉP - HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN THỬ KHÔNG PHÁ HỦY CỦA CƠ SỞ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Steel products - Employer’s qualification system for Non-destructive testing (NDT)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5880:2010 (ISO 3059:2001) về Thử không phá hủy - Thử hạt từ và thử thẩm thấu - Điều kiện quan sát

TCVN5880:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5880:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5880:2010 ISO 3059:2001 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - THỬ HẠT TỪ VÀ THỬ THẨM THẤU - ĐIỀU KIỆN QUAN SÁT Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions Lời nói đầu TCVN 5880:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1867:2010 (ISO 287:2009) về Giấy và cáctông - Xác định hàm lượng ẩm của một lô -Phương pháp sấy khô

TCVN1867:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1867:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1867:2010 ISO 287:2009 GIẤY VÀ CÁCTÔNG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM CỦA MỘT LÔ – PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÔ Paper and board – Determination of moisture content of a lot – Oven drying method Lời nói đầu TCVN 1867:2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8631:2010 (ISO 8459:2009) về Thông tin và tư liệu - Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và tìm dữ liệu

TCVN8631:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8631:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8631:2010 ISO 8459:2009 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - DANH MỤC CÁC YẾU TỐ DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG ĐỂ TRAO ĐỔI VÀ TÌM DỮ LIỆU Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250