Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 8828 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8481:2010 về công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TCVN8481:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8481:2010,***,Thành phần khối lượng khảo sát địa hình,Khảo sát địa hình,Khối lượng khảo sát ,Công trình đê điều ,TCVN 8481:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8481 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Dyke work - Demand for element

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8276:2010 (EN 12822 : 2000) về thực phẩm - Xác định hàm lượng vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng anpha-, beta-, gamma- và sixma-tocopherol

TCVN8276:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8276:2010,***,Thực phẩm, TCVN 8276:2010 ,Xác định hàm lượng vitamin E ,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Định lượng anpha- beta- gamma-,Sixma-tocopherol,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8276 : 2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH VITAMIN E BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - ĐỊNH LƯỢNG a-, b-,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8562:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

TCVN8562:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8562:2010,***,TCVN 8562:2010 ,Phân bón,Phương pháp xác định kali tổng số,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8562:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KALI TỔNG SỐ Fertilizers – Method for determination of total potassium Lời nói đầu TCVN 8562:2010 được chuyển đổi từ 10

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5402:2010 (ISO 9016 : 2001) về Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử va đập - Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra

TCVN5402:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5402:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5402 : 2010 ISO 9016 : 2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ VA ĐẬP - VỊ TRÍ MẪU THỬ, HƯỚNG RÃNH KHÍA VÀ KIỂM TRA Destructive tests on welds in metallic materials - Impact test - Test specimen location, notch

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5401:2010 (ISO 5173: 2009) về Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử uốn

TCVN5401:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5401:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5401: 2010 ISO 5173: 2009 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ UỐN Destructive tests on welds in metallic materials – Bend tests Lời nói đầu TCVN 5401: 2010 thay thế cho TCVN 5401: 1991. TCVN 5401: 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN7151:2010 (ISO 648:2008) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Pipet một mức

TCVN7151:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7151:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7151:2010 ISO 648:2008 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PIPET MỘT MỨC Laboratory glassware - Single-volume pipettes Lời nói đầu TCVN 7151: 2010 thay thế TCVN 7151: 2002. TCVN 7151:2010 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6694:2010 (ISO 9185:2007) về Quần áo bảo vệ - Đánh giá khả năng chống chịu của vật liệu đối với kim loại nóng chảy văng bắn

TCVN6694:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6694:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6694:2010 ISO 9185:2007 QUẦN ÁO BẢO VỆ - ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA VẬT LIỆU ĐỐI VỚI KIM LOẠI NÓNG CHẢY VĂNG BẮN Protective clothing - Assessment of resistance of materials to molten metal splash Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6875:2010 (ISO 11612 : 2008) về Quần áo bảo vệ - Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa

TCVN6875:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6875:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6875 : 2010 ISO 11612 : 2008 QUẦN ÁO BẢO VỆ – QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame Lời nói đầu TCVN 6875:2010 thay thế TCVN 6875:2001. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8460:2010 về Tinh dầu - Đánh giá cảm quan

TCVN8460:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8460:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8460 : 2010 TINH DẦU – ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN Essential oils – Sensory examination 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp đánh giá cảm quan đối với các loại tinh dầu. 2. Tài liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8469:2010 (GS1 General Specification) về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã số GS1 cho thương phẩm theo đơn đặt hàng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN8469:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8469:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8469:2010 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM - MÃ SỐ GS1 CHO THƯƠNG PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG - YÊU CẦU KĨ THUẬT Article number and bar code - GS1 number for Custom Trade Items - Specification Lời nói đầu TCVN 8469:2010 hoàn toàn phù hợp với Quy

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8520:2010 (ISO 13902:1997) về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh cao - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8520:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8520:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8520:2010 ISO 13902:1997 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH CAO - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of high sulfur content - Infrared absorpbtion method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8510:2010 (ISO 17058:2004) về Thép và gang - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp quang phổ

TCVN8510:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8510:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8510:2010 ISO 17058:2004 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Steel and iron - Determination of arsenic content - Spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8510:2010 hoàn toàn tương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8499:2010 (ISO 4940:1985) về Thép và gang - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8499:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8499:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8499:2010 ISO 4940:1985 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of nickel content- Flame atomic absorption spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8503:2010 (ISO 4941:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng molipden - Phương pháp quang phổ Thiocyanate

TCVN8503:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8503:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8503:2010 ISO 4941:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MOLIPDEN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ THIOCYANATE Steel and iron - Determination of molybdenum content - Thiocyanate spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8504:2010 (ISO 629:1982) về Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp quang phổ

TCVN8504:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8504:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8504:2010 ISO 629:1982 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Steel and cast iron - Determination of manganese content -Spectrophotometric method- Lời nói đầu TCVN 8504:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8513:2010 (ISO 4943:1985) về Thép và gang - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8513:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8513:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8513:2010 ISO 4943:1985 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG – PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of copper content - Flame atomic absorption spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8514:2010 (ISO 4946:1984) về Thép và gang - Xác định hàm lượng đồng - Phương pháp quang phổ 2,2'-diquinolyl

TCVN8514:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8514:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8514:2010 ISO 4946:1984 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ 2,2’-DIQUINOLYL Steel and cast iron - Determination of copper content -2,2'-Diquinolyl spectrophotometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8521:2010 (ISO 9556:1989) về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8521:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8521:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8521:2010 ISO 9556:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỔNG - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of total carbon content - Infared absorpbtion method after

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8509:2010 (ISO 9647:1988) về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8509:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8509:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8509:2010 ISO 9647:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of vanadium content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8511:2010 (ISO 9658:1990) về Thép và gang - Xác định hàm lượng nhôm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8511:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8511:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8511:2010 ISO 9658:1990 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Steel and cast iron - Determination of aluminium content - Flame atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250