Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 29/2010/TTLT-BGD��T-BTC-BL��TBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 8828 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8598:2010 (ISO 5742:2004) về Kìm và kìm cắt - Thuật ngữ

TCVN8598:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8598:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8598:2010 ISO 5742:2004 KÌM VÀ KÌM CẮT - THUẬT NGỮ Pliers and nippers - Nomenclature Lời nói đầu TCVN 8598:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5742:2004. TCVN 8598:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8599:2010 (ISO 5745:2004) về Kìm và kìm cắt - Kìm cặp và thao tác bằng tay - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

8599:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 5745:2004. TCVN 8599:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 29 Dụng cụ cầm tay biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KÌM VÀ KÌM CẮT – KÌM CẶP VÀ THAO TÁC BẰNG TAY – KÍCH THƯỚC VÀ CÁC GIÁ TRỊ THỬ NGHIỆM Pliers and nippers –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8363:2010 (ASTM 2784-06) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Xác định lưu huỳnh (đèn thường hoặc đèn đốt oxy-hydro)

TCVN8363:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8363:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8363:2010 ASTM 2784-06 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (ĐÈN THƯỜNG HOẶC ĐÈN ĐỐT OXY - HYDRO) Standard test method for sulfur in liquefied petroleum gases (oxy-hydrogen burner or lamp) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8628:2010 (ISO 15261 : 2004) về Rung động và chấn động - Các hệ thống tạo rung động và chấn động - Từ vựng

TCVN8628:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8628:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8628:2010 ISO 15261 : 2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - CÁC HỆ THỐNG TẠO RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - TỪ VỰNG Virbration and shock - generating systems - vocabulary Lời nói đầu TCVN 8628 : 2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8586:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn chiếu sáng phía trước của xe cơ giới sử dụng nguồn sáng phóng điện trong khí - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN8586:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8586:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8586:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC CỦA XE CƠ GIỚI SỬ DỤNG NGUỒN SÁNG PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Motor vehicle headlamps equipped

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8403:2010 về Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống đứng động

TCVN8403:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8403:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8403:2010 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ỐNG ĐỨNG ĐỘNG Rules for classification and technical supervision of dynamic riser system Lời nói đầu TCVN 8403:2010 được biên soạn trên cơ sở các tài liệu chính

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8528:2010 (ISO 3006:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vành bánh xe ô tô con sử dụng trên đường - Phương pháp thử

TCVN8528:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8528:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8528:2010 ISO 3006:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÀNH BÁNH XE Ô TÔ CON SỬ DỤNG TRÊN ĐƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Passenger car wheels for road use - Test methods Lời nói đầu TCVN 8528:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8529:2010 (ISO 3894:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vành bánh xe ô tô thương mại - Phương pháp thử

TCVN8529:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8529:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8529:2010 ISO 3894:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÀNH BÁNH XE Ô TÔ THƯƠNG MẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Wheels/rims for commercial vehicles - Test methods Lời nói đầu TCVN 8529:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6609:2010 (ASTM D 2624-07a) về Nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu hàng không - Phương pháp xác định độ dẫn điện

TCVN6609:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6609:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6609:2010 ASTM D 2624-07a NHIÊN LIỆU CHƯNG CẤT VÀ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DẪN ĐIỆN Standard test methods for electrical conductivity of aviation and distillate fuels Lời nói dầu TCVN 6609:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8443:2010 (ISO 356 : 1996) về Tinh dầu - Chuẩn bị mẫu thử

TCVN8443:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8443:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8443 : 2010 TINH DẦU - CHUẨN BỊ MẪU THỬ Essential oils - Preparation of test samples 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn chung về chuẩn bị mẫu tinh dầu để phân tích trong phòng thử nghiệm. Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8406:2010 về Giống vi sinh vật thú y - Quy trình giữ giống virus cường độc Gumboro

TCVN8406:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8406:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8406:2010 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VIRUS CƯỜNG ĐỘC GUMBORO Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of virulent Gumboro strain Lời nói đầu TCVN 8406:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8407:2010 về Giống vi sinh vật thú y - Quy trình nuôi giữ giống xoắn khuẩn Leptospira

TCVN8407:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8407:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8407:2010 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - QUY TRÌNH NUÔI GIỮ GIỐNG XOẮN KHUẨN LEPTOSPIRA Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of virulent Leptospira strain Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5273:2010 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả lợn

TCVN5273:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5273:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5273:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ LỢN Animal disease - Diagnostic procedure for classical swine fever disease Lời nói đầu TCVN 5273:2010 thay thế TCVN 5273:1990; TCVN 5273:2010 do Cục Thú y

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5274:2010 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh nhiệt thán

TCVN5274:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5274:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5274:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT – QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỆT THÁN Animal disease – Diagnostic procedure for anthrax Lời nói đầu TCVN 5274:2010 thay thế TCVN 5274:1990; TCVN 5274:2010 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4407:2010 (ISO 638:2008) về Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định hàm lượng chất khô - Phương pháp sấy khô

TCVN4407:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4407:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4407:2010 ISO 638:2008 GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ - PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÔ Paper, board and pulps - Determination of dry matter content - Oven-drying method Lời nói đầu TCVN 4407:2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063: 2006) về Quản lý môi trường - Trao đổi thông tin môi trường - Hướng dẫn và các ví dụ

TCVNISO14063:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14063:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14063 : 2010 ISO 14063: 2006 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - TRAO ĐỔI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN VÀ CÁC VÍ DỤ Environment management - Environmental conmmunication Guidelines and examples Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5731:2010 (ASTM D 323-08) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi (Phương pháp Reid)

TCVN5731:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5731:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5731:2010 ASTM D 323-08 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI (PHƯƠNG PHÁP REID) Standard test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method) Lời nói đầu TCVN 5731:2010 thay thế cho TCVN 5731:2006.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6362:2010 (ISO 669 : 2000) về Hàn điện trở - Thiết bị hàn điện trở - Yêu cầu về cơ và điện

TCVN6362:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6362:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6362 : 2010 ISO 669 : 2000 HÀN ĐIỆN TRỞ - THIẾT BỊ HÀN ĐIỆN TRỞ - YÊU CẦU VỀ CƠ VÀ ĐIỆN Resistance welding - Resistance welding equipment - Mechanical and electrical requirements Lời nói đầu TCVN 6362 : 2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8371:2010 về Gạo lật

TCVN8371:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8371:2010,***,Gạo lật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8371 : 2010 GẠO LẬT Brown rice Lời nói đầu TCVN 8371 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8481:2010 về công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TCVN8481:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8481:2010,***,Thành phần khối lượng khảo sát địa hình,Khảo sát địa hình,Khối lượng khảo sát ,Công trình đê điều ,TCVN 8481:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8481 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Dyke work - Demand for element

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251