Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 172311 văn bản

161

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 131/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

thiểu. Mức sinh hoạt phí tối thiểu được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I (Bảng mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực

Ban hành: 30/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2007

162

Thông tư liên tịch 04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban

04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 04 2007,Bộ Lao động,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Công nhân viên chức,Chế độ ăn định lượng,Chế độ thiếu nước ngọt,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ LAO ĐỘNG -

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

163

Thông tư liên tịch 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm do Bộ tài chính - Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành.

117/2007/TTLT/BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 117 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Trách nhiệm đóng góp,Chế độ trợ cấp,Người nghiện ma túy,Người bán dâm,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 01/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

164

Thông tư liên tịch 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Quyết định 17/2007/QĐ-TTg về nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng do Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

hoạt phí tối thiểu quy định tại điểm 2, phần II, Thông tư số 29/2006/ TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan

Ban hành: 27/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

165

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC quy định về tiền môi giới và tiền dịch vụ trong hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội-Bộ Tài chính ban hành

16/2007/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 16 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Tiền môi giới xuất khẩu lao động,Tiền dịch vụ xuất khẩu lao động,Phí môi giới,Phí dịch vụ,Phí môi giới xuất khẩu lao động,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******

Ban hành: 04/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2007

166

Thông tư liên tịch 13/2007/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính ban hành

13/2007/TTLT-BLDTBXH-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 13 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ phụ cấp,Cán bộ viên chức,Cơ sở quản lý người nghiện ma túy,Cơ sở quản lý người bán dâm,Cơ sở quản lý người sau cai nghiện,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

167

Thông tư liên tịch 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo do Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

102/2007/TTLT/BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 102 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2007

168

Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn phí giới thiệu việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

95/2007/TTLT/BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 95 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Phí giới thiệu việc làm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

169

Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP hướng dẫn Nghị định 150/2006/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành

10/2007/TTLT-BLDTBXH-HCCBVN-BTC-BQP,Thông tư liên tịch 10 2007,Bộ Lao động,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Hướng dẫn,Pháp lệnh Cựu chiến binh,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM – BỘ TÀI CHÍNH - BỘ QUỐC PHÒNG -------

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

170

Thông tư liên tịch 70/2007/TTLT-BTC- BLĐTBXH về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 do Bộ Tài Chính- Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

70/2007/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 70 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí,Quản lý kinh phí,Chương trình quốc gia,Bảo hộ lao động,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,Chương trình Quốc gia đến 2010,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

171

Thông tư liên tịch 68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Quyết định 65/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010” do Bộ lao động - thương binh,

68/2007/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 68 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Trẻ em bị bỏ rơi,Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi,Kinh phí Đề án chăm sóc trẻ em,Trẻ mồ côi không nơi nương tựa,Trẻ em tàn tật nặng,Trẻ em nhiễm HIV/AIDS,Trẻ em nạn nhân chất độc hóa học,Giai đoạn 2005 2010,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã

Ban hành: 20/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

172

Thông tư liên tịch 46/2007/TTLT-BTC–BLĐTBXH hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 239/2006/QĐ- TTg về phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài Chính - Bộ Lao Động, Thương Binh Xã Hội ban hành

46/2007/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 46 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí,Đề án trợ giúp người tàn tật,Giai đoạn 2006 2010,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

173

Thông tư liên tịch 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 159/2006/NĐ-CP thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

69/2007/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 69 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ hưu trí,Quân nhân,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Trên 20 năm phục vụ quân đội,Phục viên xuất ngũ,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 16/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

174

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT bổ sung Thông tư liên tịch 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

06/2007/TTLT-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 06 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Chăm sóc sức khỏe,Người có công cách mạng,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

175

Thông tư liên tịch 34/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH-UBTDTT hướng dẫn Quyết định 234/2006/QĐ-TTg về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Bộ Tài chính - Bộ lao động, thương binh và xã hội - Ủy ban thể dục thể thao ban hành

34/2007/TTLT-BTC-BLDTBXH-UBTDTT,Thông tư liên tịch 34 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Uỷ ban Thể dục Thể thao,Hướng dẫn,Chế độ huấn luyện viên thể thao,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ******

Ban hành: 09/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

176

Thông tư liên tịch 30/2007/TTLT–BTC–BLĐTBXH hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cơ sở bí mật của lực lượng Hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu,vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

30/2007/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 30 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Cơ sở bí mật lực lượng Hải quan,Chống buôn lậu,Vận chuyển trái phép hàng hóa,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 05/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

177

Thông tư liên tịch 16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề do Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

16/2007/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 16 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2007

178

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do Bộ Công an- Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

02/2007/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 02 2007,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bảo vệ dân phố,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

179

Thông tư liên tịch 29/2007/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

29/2007/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 29 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm,Chương trình khoa học công nghệ Nhà nước,Cấp nhà nước,Giai đoạn 2006 2010,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ-BỘ TÀI CHÍNH ******

Ban hành: 03/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

180

Thông tư liên tịch 109/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội ban hành

109/2006/TTLT/BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 109 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Mức chi kinh phí,Nội dung chi và quản lý kinh phí,Hội giảng giáo viên dạy nghề,Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI *******

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56