Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 172342 văn bản

141

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU 3, 4, 5, 6, 7, 8 VÀ ĐIỀU 9 NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

142

Thông tư liên tịch 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

144/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 144 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ đối với quân nhân,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Kháng chiến chống Mỹ,Dưới 20 năm công tác trong quân đội,Phục viên xuất ngũ,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

143

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

01/2006/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BYT,Thông tư liên tịch 01 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Y tế,Phục hồi nhân cách,Người nghiện ma túy,Người bán dâm,Người sau cai nghiện,Dạy văn hóa người nghiện ma túy,Giáo dục người nghiện ma túy,Dạy văn hóa người bán dâm,Dạy văn hóa người sau cai nghiện,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 18/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

144

Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

90/2008/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 90 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Dự án tăng cường năng lực dạy nghề,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giáo dục đào tạo đến 2010,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH–BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 16/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

145

Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 do Bộ Tài chính - Bộ

86/2008/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 86 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Nguồn kinh phí,Phê duyệt chương trình,Trẻ em lang thang,Trẻ em bị xâm phạm tình dục,Trẻ em lao động nặng nhọc,Làm việc trong điều kiện độc hại,Giai đoạn 2004 2010,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 06/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2008

146

Kế hoạch phối hợp 1018/KH-BLĐTBXH-BGDĐT về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh sinh viên đến năm 2020 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo

1018/KH-BLDTBXH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công tác dự phòng cai nghiện ma túy đến 2020,Kế hoạch công tác cai nghiện ma tuý 2019,Cai nghiện ma túy học sinh sinh viên đến 2020,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---------

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

147

Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 72/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 234/2005/QĐ-TTg quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

16/2008/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 16 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chế độ đặc thù,Công nhân viên chức,Ngành nghề,Công ty nhà nước,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2008

148

Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT hướng dẫn Quyết định 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định 15/2008/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 71/2005/QĐ-TTg do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2005/QĐ-TTG NGÀY 05/04/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, ĐIỀU

Ban hành: 29/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2008

149

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

11/2008/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 11 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng,Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI–BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do-

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2008

150

Thông tư liên tịch 07/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 11/2008/NĐ-CP về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

07/2008/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 07 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bồi thường thiệt hại,Đình công bất hợp pháp,Lao động - Tiền lương,Thủ tục Tố tụng BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2008

151

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

29/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 29 2019,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan ,Vướng mắc về thủ tục hải quan ,Chế độ ưu tiên ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BTC

Ban hành: 17/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

152

Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC hướng dẫn chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định 122/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành

05/2008/TTLT-BLDTBXH-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 05 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Rà phá bom mìn,Công nhân viên quốc phòng,Quân nhân,Chế độ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

153

Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

29/2021/TT-BTC,Thông tư 29 2021,Bộ Tài chính,Kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa,Quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa phổ thông,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

154

Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ

21/2008/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 21 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Đối tượng chưa được hưởng chính sách,Sửa đổi,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2008

155

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

03/2008/TTLT-BLDTBXH-BTC-NHNN,Thông tư liên tịch 03 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Trích tiền từ tài khoản tiền gửi,Người sử dụng lao động,Nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng,Nộp tiền bảo hiểm xã hội chậm đóng,Tiền lãi phát sinh do chậm nộp,Doanh nghiệp,Bảo hiểm BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2008

156

Thông tư liên tịch 17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý do Bộ Tài chính - Bộ lao động - Thương binh ban hành

17/2008/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 17 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Trách nhiệm đóng góp,Chế độ trợ cấp,Người bán dâm,Người nghiện ma túy,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

157

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

158

Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án, hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN, HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM ĐẾN NĂM 2010

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2008

159

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VÀ MỨC HỖ TRỢ THÂN NHÂN LIỆT SĨ ĐI THĂM VIẾNG MỘ VÀ DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2008

160

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV hướng dẫn chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội

01/2008/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 01 2008,Bộ Công An,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Sĩ quan công an nghỉ hưu,Công an chuyển ngành,Công an chuyển ngành nghỉ hưu,Hạ sĩ quan Công an chuyển ngành,Sĩ quan Công an chuyển ngành,Công an thôi phục vụ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106