Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 172168 văn bản

61

Thông tư liên tịch 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

82/2014/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 82 2014,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Mức chi,Định mức chi,Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

62

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

14/2012/TTLT-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 14 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Website vay vốn đi học,Cơ chế phối hợp cung cấp thông tin ,Tín dụng học sinh sinh viên,Tiền tệ - Ngân hàng,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 19/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

63

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

64

Thông tư liên tịch số 26/1999/TTLT-BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

26/1999/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 26 1999,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Người có công cách mạng,Con người có công cách mạng,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******

Ban hành: 02/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

65

Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù Dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

21/2016/TTLT-BGDDT-BTC,Thông tư liên tịch 21 2016,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Mức chi đặc thù ,Đổi mới giáo dục,Nội dung mức chi đặc thù ,Giáo dục phổ thông,Vay vốn Ngân hàng Thế giới,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

66

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 11 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu,Người làm công tác cơ yếu thôi việc,Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành,Phụ cấp người làm công tác cơ yếu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

67

Thông tư liên tịch 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 73/2011/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 10 2014,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chế độ phụ cấp chống dịch ,Phụ cấp nhân viên y tế,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

68

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLDTBXH-NHNNVN,Thông tư liên tịch 02 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP- BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

69

Thông tư liên tịch 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em: mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi, nhiễm HIV/AIDS, là nạn nhân của chất độc hóa học, khuyết tật nặng, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020 do Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học nghề theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

70

Thông tư liên tịch 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 1465/QĐ-TTg về thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh - Bộ Tài chính ban hành

31/2013/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 31 2013,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

71

Thông tư liên tịch 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/04/2010 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH. b) Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần

Ban hành: 25/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

73

Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

53/1998/TTLT/BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 53 1998,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chế độ học bổng,Trợ cấp xã hội,Học sinh Sinh viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

74

Thông tư liên tịch 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

ngày 16/10/2008 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010; Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 8/3/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

75

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

02/2013/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 02 2013,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

76

Thông tư liên tịch 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015

Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH. 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

77

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 48/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2005/NĐ-CP quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

131/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. b) Bảng V - Phụ lục II Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2013

78

Thông tư liên tịch 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

48/2013/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 48 2013,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật ,Đề án trợ giúp người khuyết tật ,Giai đoạn 2012 - 2020 ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

79

Thông tư liên tịch 91/2015/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

91/2015/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 91 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Olympic Sinh học Quốc tế,Quản lý tài chính kỳ thi Olympic,Kỳ thi Olympic sinh học lần thứ 27,Quản lý tài chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

80

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 29 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch Diễn đàn trẻ em,Tổ chức,Trẻ em,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29