Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 172342 văn bản

41

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an ban hành

13/2016/TTLT-BGDDT-BVHTTDL-BLDTBXH-BCA,Thông tư liên tịch 13 2016,Bộ Công An,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Văn hóa thể thao và du lịch,Giáo dục chuyển đổi hành vi,Truyền thông chuyển đổi hành vi,Phòng chống bạo lực gia đình,Xây dựng gia đình ,Cơ sở giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

42

Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 123 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Quốc phòng,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chế Tổ chức hoạt động,Cơ sở giáo dục đại học ,Trường cao đẳng,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

43

Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục

39/2015/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BNV,Thông tư liên tịch 39 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Nội vụ,Bộ Lao động - Thương binh và X,cơ cấu tổ chức trung tâm giáo dục nghề ,Giáo dục thường xuyên,Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp,sáp nhập trung tâm dạy nghề,hướng nghiệp công lập cấp huyện ,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2015

44

Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

18/2015/TTLT-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 18 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Giáo dục quốc phòng an ninh,Môn học giáo dục quốc phòng an ninh,Đánh giá kết quả học tập ,Tổ chức dạy học quốc phòng an ninh,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Cơ sở giáo dục đại học,Dạy quốc phòng nghề nghiệp đại học,Giáo dục

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

45

Thông tư liên tịch 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2013,Bộ Công An,Bộ Y tế,Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịc,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phòng lây nhiễm HIV AIDS,Dự phòng lây nhiễm HIV,Phòng lây nhiễm HIV,Thương mại,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ CÔNG AN - BỘ LAO

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

46

Thông tư liên tịch 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH về chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Quốc Phòng - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung ban hành

41/2004/TTLT-BGDDT-BTC-BQP-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 41 2004,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ chính sách,Cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng,Giảng viên giáo dục quốc phòng,Giáo viên giáo dục quốc phòng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

47

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

thêm tiền ở trong thời gian đào tạo và tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu theo mức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

48

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2013/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

49

Thông tư 29/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn định mức biên chế của Trung tâm dạy nghề công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

29/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 29 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn,Định mức biên chế,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2010/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 23/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

50

Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 07 2016,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Nghị định 39/2015/NĐ-CP ,Chính sách hỗ trợ,Hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo,Người dân tộc thiểu số,Sinh con đúng chính sách dân số,Chính sách Dân số,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

51

Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính

138/2015/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 138 2015,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kháng chiến chống Mỹ,Tham gia kháng chiến chống Pháp,Tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc,Làm nhiệm vụ quốc tế ,Đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ LAO

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

52

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công

52/2015/TTLT-BLDTBXH-BCA-BTC,Thông tư liên tịch 52 2015,Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đội Phòng cháy và chữa cháy,Bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy ,Bộ Công An,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

53

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn Nghị định 35/2001/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, thương binh và xã

11/2002/TTLT-BGDDT-BTCCBCP-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 11 2002,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chính sách,Cán bộ quản lý giáo dục,Nhà giáo,Công tác trường chuyên biệt,Công tác vùng đặc biệt khó khăn,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục

Ban hành: 27/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

54

Thông tư liên tịch 4086/2001/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 15/2001/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng do Bộ Quốc phòng- Bộ Giao dục và đào tạo- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính ban hành

4086/2001/TTLT-BQP-BGDDT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 4086 2001,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Giáo dục quốc phòng,Hướng dẫn,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

55

Thông tư liên tịch 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT hướng dẫn Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc ban hành

13/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC-BNV-UBDT,Thông tư liên tịch 13 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Uỷ ban Dân tộc,Chế độ cử tuyển,Tuyển sinh theo chế độ cử tuyển,Cơ sở giáo dục,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ-ỦY BAN

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2008

56

Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

58/2012/TTLT-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 58 2012,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thủ tục thành lập,Điều kiện thành lập,Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ,Điều kiện thành lập hoạt động giải thể ,Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập ,Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục ,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

57

Kế hoạch 29/KH-BGDĐT năm 2021 về kết nối nguồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Nuồn lực xã hội xây dựng trường học an toàn,Xây dựng trường học an toàn thân thiện cho trẻ em,Xây dựng trường học an toàn thân thiện cho sinh viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

58

Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng

148/2014/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 148 2014,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý và sử dụng kinh phí,Biện pháp xử lý hành chính,Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

59

Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-BGDĐT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

44/2000/TTLT/BTC-BGDDT-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 44 2000,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Cơ sở giáo dục ngoài công lập,Đơn vị giáo dục ngoài công lập,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 23/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

60

Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

17/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 17 2014,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Trợ cấp một lần,Người được cử làm chuyên gia,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104