Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 172055 văn bản

201

Thông tư liên tịch 127/2010/TTLT-BTC-BYT sửa đổi Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

127/2010/TTLT-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 127 2010,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Cơ chế quản lý tài chính,Định mức chi tiêu,Phòng chống HIV/AIDS,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

202

Thông tư liên tịch 59/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn phí môi giới trong xuất khẩu lao động do Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

59/2006/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 59 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Xuất khẩu lao động,Phí môi giới xuất khẩu lao động,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2006

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2009

204

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ Luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 29 2015,Bộ Lao động thương binh và Xã ,Thỏa ước lao động tập thể,Giải quyết tranh chấp lao động,Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP ,Thương lượng tập thể,Tranh chấp lao động,Tranh chấp lao động tập thể,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

205

Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-TNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT và Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

107/2010/TTLT-BTC-TNMT,Thông tư liên tịch 107 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Sửa đổi,Phí bảo vệ môi trường nước thải,Phí bảo vệ môi trường,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2010

206

Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

102/2010/TTLT-BTC-NHNN,Thông tư liên tịch 102 2010,Bộ Tài chính,Ngân hàng Nhà nước,Cơ quan quản lý thuế,Trao đổi cung cấp thông tin,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

207

Thông tư liên tịch 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT hướng dẫn cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế ban hành

98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT,Thông tư liên tịch 98 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Cung cấp thông tin,Trao đổi thông tin,Người nộp thuế,Quản lý nhà nước về hải quan,Quản lý nhà nước về nông nghiệp ,Quản lý nhà nước về y tế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

208

Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ CÁC TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

209

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC hướng dẫn Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của thừa phát lại và chế độ tài chính đối với Văn phòng thừa phát lại do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC,Thông tư liên tịch 12 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn,Tổ chức và hoạt động,Thừa phát lại,Chế độ tài chính,Văn phòng Thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

210

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng) do Bộ Công thương - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC,Thông tư liên tịch 25 2010,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG - GIAO THÔNG VẬN TẢI - TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2010

211

Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 01/2009/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

04/2010/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 04 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Người làm công tác cơ yếu,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

212

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

29/2017/TT-BGDDT,Thông tư 29 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thi thăng hạng chức danh,Thăng hạng chức danh nghề nghiệp ,Giáo viên mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

213

Thông tư liên tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA kèm theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

12/2010/TTLT-BKHDT-BTC,Thông tư liên tịch 12 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính,Quy chế chuyên gia nước ngoài,Dự án ODA,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

214

Hướng dẫn 1071/HDLS/GDĐT-TC-LĐTBXH năm 2014 thực hiện Thông tư Liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2015

215

Thông tư liên tịch 73/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

73/2010/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 73 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Quyết toán kinh phí,Quản lý sử dụng kinh phí,Công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

216

Thông tư 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV hướng dẫn Quyết định 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 09 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Chế độ bồi dưỡng,Giám định tư pháp,Lao động - Tiền lương,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 04/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2010

217

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/2010/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 01 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TTLT-BNV-BTC

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

218

Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

02/2010/TTLT-BNV-BTC,Thông tư liên tịch 02 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

219

Thông tư liên tịch 50/2010/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

50/2010/TTLT-BTC-BXD,Thông tư liên tịch 50 2010,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng,Tiền phạt vi phạm hành chính,Hoạt động xây dựng,Kinh doanh bất động sản,Kinh doanh vật liệu xây dựng,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH - BỘ XÂY

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

220

Thông tư liên tịch 08/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn kinh phí thực hiện Quyết định 65/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005-2010 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng ban hành

08/2006/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 08 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Trẻ em bị bỏ rơi,Trẻ em mồ côi,Kinh phí Đề án chăm sóc trẻ em,Trẻ em tàn tật nặng,Trẻ em nhiễm HIV/AIDS,Giai đoạn 2005 2010,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177