Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 172168 văn bản

181

Thông tư liên tịch 109/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung chi, mức chi, quản lý kinh phí Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội ban hành

109/2006/TTLT/BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 109 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Mức chi kinh phí,Nội dung chi và quản lý kinh phí,Hội giảng giáo viên dạy nghề,Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI *******

Ban hành: 22/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

182

Thông tư liên tịch 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khoẻ đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

17/2006/TTLT/BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 17 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Chế độ chăm sóc sức khỏe,Người có công cách mạng,Bảo hiểm,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 21/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2006

183

Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên bộ 14/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 13 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thu một phần viện phí,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

184

Thông tư liên tịch 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

220/2009/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 220 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Quản lý tài chính,Nguồn kinh phí,Đào tạo chương trình tiên tiến,Trường Đại học,Giai đoạn 2008 - 2015,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2009

185

Thông tư liên tịch 211/2010/TTLT-BTC-BKHCN quy định chế độ tài chính áp dụng đối với phòng thí nghiệm trọng điểm do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

211/2010/TTLT-BTC-BKHCN,Thông tư liên tịch 211 2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Phòng thí nghiệm trọng điểm,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

186

Thông tư liên tịch 204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT sửa đổi Thông tư liên tịch 58/2008/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn Quyết định 130/2007/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

204/2010/TTLT-BTC-BTN&MT,Thông tư liên tịch 204 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chính sách tài chính,Cơ chế tài chính,Dự án đầu tư,Cơ chế phát triển sạch,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2010

187

Thông tư liên tịch 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

197/2010/TTLT-BTC-BTNMT,Thông tư liên tịch 197 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng,Lĩnh vực bảo vệ môi trường,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

188

Thông tư liên tịch 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Văn phòng Chính phủ ban hành

192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP,Thông tư liên tịch 192 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Văn phòng Chính phủ,Hướng dẫn,Lập dự toán,Quyết toán kinh phí,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP - VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

189

Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành

19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP,Thông tư liên tịch 19 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thanh tra Chính phủ,Hướng dẫn ,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Quản lý hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP-BỘ TÀI CHÍNH-THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

190

Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT hướng dẫn tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&DT,Thông tư liên tịch 195 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Tiêu chuẩn vật chất hậu cần,Tài chính nhà nước BỘ QUỐC PHÒNG - - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

191

Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

183/2010/TTLT-BTC-BNN,Thông tư liên tịch 183 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Quản lý sử dụng kinh phí,Hoạt động khuyến nông,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

192

Thông tư liên tịch 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất lúa vụ sản xuất trong năm do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT,Thông tư liên tịch 171 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Phương pháp điều tra khảo sát,Xác định chi phí,Tính giá thành sản xuất ,Lúa vụ sản xuất trong năm ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2010

193

Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

163/2010/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 163 2010,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí dự thi,Phí dự thi dự tuyển,Phí dự thi nâng ngạch công chức,Phí dự thi nâng ngạch viên chức ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

194

Thông tư liên tịch 157/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

157/2010/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 157 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Lập dự toán,Quản lý sử dụng,Quyết toán kinh phí,Ngân sách Nhà nước,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

195

Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và về người nộp thuế do Bộ Tài chính - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

Hạnh phúc --------- Số: 146/2010/TTLT/BTC-BCA-BQP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2010 ’ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN HẢI QUAN VÀ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11

Ban hành: 23/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

196

Thông tư liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi phát triển công nghiệp công nghệ thông tin do Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

142/2010/TTLT-BTC-BTTTT,Thông tư liên tịch 142 2010,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quản lý sử dụng kinh phí,Chi phát triển công nghiệp ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

197

Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

144/2010/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 144 2010,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Phí thi hành án dân sự,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

198

Thông tư liên tịch 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú do Bộ tài chính - Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành

65/2006/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 65 2006,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Chính sách dạy nghề,Học sinh dân tộc thiểu số nội trú,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

199

Thông tư liên tịch 20/2010-TTLT-BKH-BTC hướng dẫn việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

--------- Số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO ĐẤU THẦU Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

200

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ Luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

29/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 29 2015,Bộ Lao động thương binh và Xã ,Thỏa ước lao động tập thể,Giải quyết tranh chấp lao động,Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP ,Thương lượng tập thể,Tranh chấp lao động,Tranh chấp lao động tập thể,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29