Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 22212 văn bản

141

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1992 về việc kiểm tra xử lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB,Chỉ thị 29 1992,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 29/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7

Ban hành: 04/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

142

Chỉ thị 29/1997/CT-UB chấn chỉnh và tăng cường quản lý chất lượng gạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/1997/CT-UB,Chỉ thị 29,Tỉnh Kon Tum,Quản lý chất lượng gạch xây dựng ,Chất lượng gạch xây dựng,Tỉnh Kon Tum,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

143

Chỉ thị 29/1997/CT-UB về giải quyết số quân nhân đào ngũ hiện có ở địa phương do tỉnh An Giang ban hành

29/1997/CT-UB,Chỉ thị 29,Tỉnh An Giang,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/1997/CT-UB Long xuyên, ngày 08 tháng 11 năm 1997

Ban hành: 08/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

144

Chỉ thị 29/CT-UB-NC năm 1997 về việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND thành phố khóa V, kỳ họp thứ 11 về việc điều chỉnh mức thu học phí và thống nhứt quản lý các nguồn thu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB-NC, Chỉ thị 29, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 29/CT-UB-NC TP. Hồ Chí

Ban hành: 22/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2009

145

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2012 về giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Quảng Bình, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

146

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2012 triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/CT-TTg,Chỉ thị 29 2012,Thủ tướng Chính phủ, Ngày Vệ sinh yêu nước ,Phong trào vệ sinh yêu nước ,Nâng cao sức khỏe nhân dân,Sức khỏe nhân dân,Chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

147

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2012 tăng cường giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 10 năm

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

148

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2012 về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Phú Thọ, ngày 10 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

149

Chỉ thị 29/CT-UB-KT năm 1996 về xử lý nợ thuế đọng của khu vực ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB-KT,Chỉ thị 29 1996,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 29/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 1996

Ban hành: 04/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

150

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1990 về củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB,Chỉ thị 29,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 1990

Ban hành: 30/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

151

Chỉ thị 29/2014/CT-UBND tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/2014/CT-UBND,Chỉ thị 29,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý nhà nước về công tác thanh niên,Công tác thanh niên,Nhiệm vụ làm công tác thanh niên,Tổ chức làm công tác thanh niên,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

152

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2011 đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do tỉnh Nghệ An ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Nghệ An, ngày 05 tháng 12 năm 2011 CHỈ

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

153

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2011 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tăng cường thực hiện chính sách pháp luật ,tăng cường thực hiện công tác ,Chính sách bảo hiểm,Chính sách bảo hiểm y tế,Chính sách bảo hiểm xã hội ,Chính sách bảo hiểm thất nghiệp,thực hiện chính sách bảo hiểm y tế,Tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

154

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1989 về việc chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB, Chỉ thị 29, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 29/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 1989

Ban hành: 11/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

155

Chỉ thị 29/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB-NCVX, Chỉ thị 29, Thành phố Hồ Chí Minh, Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm

Ban hành: 17/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

156

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1988 về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB, Chỉ thị 29, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 1988

Ban hành: 03/08/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

157

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2010 đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Thành phố Hà Nội,Đảm bảo an ninh trật tự,An toàn xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 29/CT-UBND Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

158

Chỉ thị 29/2013/CT-UBND nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

29/2013/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Nghệ An,Bảo mật tài liệu ,Kỹ thuật trình bày văn bản,Thể thức trình bày văn bản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

159

Chỉ thị 29/1999/CT-UB-VX về việc thực hiện chế độ làm việc 40 giờ theo Quyết định 188/1999/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/1999/CT-UB-VX,Chỉ thị 29,Thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số 29/1999/CT-UB-VX TP. Hồ Chí Minh, ngày 27

Ban hành: 27/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

160

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2009 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Thành phố Hà Nội,Tuyển chọn công dân nhập ngũ,Gọi công dân nhập ngũ,2010,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 29/CT

Ban hành: 20/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.240.143