Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 22210 văn bản

121

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1992 về chống tệ nạn số đề trên địa bàn tỉnh Lào Cai

29/CT-UB,Chỉ thị 29,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UB Lào Cai, ngày 28 tháng 10 năm 1992 CHỈ

Ban hành: 28/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

122

Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/2003/CT-UB,Chỉ thị 05 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2003/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC

Ban hành: 11/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

123

Chỉ thị 05/2003/CT-UB về neo bè, đào ao nuôi cá theo đúng quy hoạch và giữ vệ sinh môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

05/2003/CT-UB,Chỉ thị 05 2003,Tỉnh An Giang,Đào ao nuôi cá,Giữ vệ sinh môi trường,Đúng quy hoạch ,Tỉnh An Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2003/CT-UB

Ban hành: 10/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

124

Chỉ thị 09/2003/CT-UB về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

09/2003/CT-UB,Chỉ thị 09,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Ban hành: 03/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

125

Chỉ thị 03/2003/CT.UB về tăng cường công tác quản lý thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

03/2003/CT.UB,Chỉ thị 03,Tỉnh Tiền Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03/2003/CT.UB Mỹ Tho, ngày 26 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

126

Chỉ thị 07/2003/CT-UB về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, công tác Quân sự địa phương Năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

07/2003/CT-UB, Chỉ thị 07, Thành phố Hà Nội, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, CÔNG TÁC QUÂN

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

127

Chỉ thị 08/2003/CT-UB về việc quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành từ ngày 31/12/2001 trở về trước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

08/2003/CT-UB,Chỉ thị 08,Thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC : QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TỪ

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

128

Chỉ thị 06/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

06/2003/CT-UB,Chỉ thị 06,Thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC: PHÒNG

Ban hành: 21/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

129

Chỉ thị 05/2003/CT-UB thực hiện Nghị định 68/2002/CP thi hành luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

05/2003/CT-UB,Chỉ thị 05,Thành phố Hà Nội,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2002/CP CỦA CHÍNH PHỦ QUI

Ban hành: 20/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

130

Chỉ thị 03/2003/CT-UB vận động xây dựng Quỹ khuyến học và Quỹ vì người nghèo do Tỉnh An Giang ban hành

03/2003/CT-UB,Chỉ thị 03 2003,Tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 11

Ban hành: 11/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

131

Chỉ thị 02/2003/CT-UB về tổ chức phát động phòng trào "Tết trồng cây" Xuân Quí Mùi - năm 2003 và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

02/2003/CT-UB,Chỉ thị 02,Thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG PHÒNG

Ban hành: 10/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

132

Chỉ thị 04/2003/CT-UB về phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn nạn đốt rừng làm nương rẫy do tỉnh Quảng Bình ban hành

04/2003/CT-UB,Chỉ thị 04,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2003/CT-UB Đồng Hới, ngày 23 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 23/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

133

Chỉ thị 03/2003/CT-UB tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động do tỉnh Đắk Lắk ban hành

03/2003/CT-UB,Chỉ thị 03 2003,Tỉnh Đắk Lắk,Xuất nhập khẩu,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2003/CT-UB Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 01

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

134

Chỉ thị 04/2003/CT-UB về việc Tổng vệ sinh toàn Thành phố vào 6h30 thứ Bảy hàng tuần đón Xuân Quí Mùi và hướng tới Sea games 22 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

04/2003/CT-UB, Chỉ thị 04, Thành phố Hà Nội, Xây dựng- Đô thị, Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔNG VỆ SINH TOÀN THÀNH

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

135

Chỉ thị 03/2003/CT-UB tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm do tỉnh Quảng Bình ban hành

03/2003/CT-UB,Chỉ thị 03,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2003/CT-UB Đồng Hới, ngày 15 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 15/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

136

Chỉ thị 03/2003/CT-UB về việc tổ chức Bắn pháo hoa tết Nguyên đán Quí Mùi 2003 tại Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

03/2003/CT-UB,Chỉ thị 03,Thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC BẮN PHÁO HOA TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÍ MÙI 2003

Ban hành: 14/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

137

Chỉ thị 01/2003/CT-UB về việc tổ chức phục vụ Tết Quí Mùi 2003 tại Thủ đô Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

01/2003/CT-UB,Chỉ thị 01,Thành phố Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHỤC VỤ TẾT QUÍ MÙI 2003 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

138

Chỉ thị 01/2003/CT-UB về khôi phục phát triển nghề truyền thống, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bến Tre

01/2003/CT-UB,Chỉ thị 01,Tỉnh Bến Tre,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 06 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 06/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

139

Chỉ thị 01/2003/CT-UB về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/2003/CT-UB,Chỉ thị 01,Thành phố Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VẬN

Ban hành: 03/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

140

Chỉ thị 01/2003/CT.UB kiểm tra doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do tỉnh An Giang ban hành

01/2003/CT.UB,Chỉ thị 01,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2003/CT.UB Long Xuyên, ngày 03 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 03/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191