Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 22208 văn bản

61

Chỉ thị 26/2003/CT-UB về nâng cao hiệu quả khai thác sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

26/2003/CT-UB,Chỉ thị 26,Tỉnh Bình Định,Tài nguyên- Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 26/2003/CT-UB Quy Nhơn, ngày 04 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 04/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

62

Chỉ thị 16/2003/CT-UB năm 2003 về Đẩy mạnh tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2003 - 2005 tỉnh Vĩnh Long

16/2003/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh Vĩnh Long,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2003/CT-UB TX. Vĩnh Long, ngày 03 tháng 09

Ban hành: 03/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

63

Chỉ thị 27/2003/CT-UB về quản lý tiền mặt của các đơn vị hành chính sự nghiệp do tỉnh An Giang ban hành

27/2003/CT-UB,Chỉ thị 27,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 27/2003/CT.UB Long Xuyên, ngày 27 tháng 8 năm

Ban hành: 27/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

64

Chỉ thị 29/CT-UB năm 1993 về việc tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm lộ giới và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

29/CT-UB, Chỉ thị 29, Thành phố Hồ Chí Minh, Vi phạm hành chính, Xây dựng- Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

65

Chỉ thị 30/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

30/2003/CT-UB,Chỉ thị 30,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA

Ban hành: 22/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

66

Chỉ thị 17/2003/CT-UB tăng cường đẩy mạnh công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới do tỉnh Đắk Lắk ban hành

17/2003/CT-UB,Chỉ thị 17 2003,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2003/CT-UB Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 08

Ban hành: 18/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

67

Chỉ thị 21/2003/CT-UB sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15/1998/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở xã - phường biên giới, hải đảo (1998 - 2003) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21/2003/CT-UB,Chỉ thị 21,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổng kết thực hiện chỉ thị 15/1998, phát triển KT-XH-AN-QP 2003 TPHCM,phát triển biên giới, biển đảo TPHCM,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

68

Chỉ thị 20/2003/CT-UB xử lý việc sử dụng đất dự án đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

20/2003/CT-UB,Chỉ thị 20 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự án không triển khai ,Dự án chậm triển khai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 20/2003/CT-UB

Ban hành: 13/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

69

Chỉ thị 16/2003/CT-UB công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

16/2003/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh Cần Thơ,Đồ án quy hoạch xây dựng,Công bố đồ án quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng được duyệt,Địa bàn tỉnh Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

70

Chỉ thị 28/2003/CT-UB thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

28/2003/CT-UB,Chỉ thị 28,Thành phố Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

71

Chỉ thị 27/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dựa án đầu tư của Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

27/2003/CT-UB, Chỉ thị 27, Thành phố Hà Nội, Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Ban hành: 01/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

72

Chỉ thị 26/2003/CT-UB thực hiện Chương trình kiên cố hoá - hiện đại hoá trường, lớp học ở Thủ đô Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

26/2003/CT-UB,Chỉ thị 26,Thành phố Hà Nội,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ -

Ban hành: 31/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

73

Chỉ thị 22/2003/CT-UB xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, cụm dân cư tỉnh Quảng Ngãi

22/2003/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2003/CT-UB Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 31/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

74

Chỉ thị 24/2003/CT-UB về triển khai lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong kế hoạch năm 2004 và các năm sau do tỉnh An Giang ban hành

24/2003/CT-UB,Chỉ thị 24,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24 /2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 30 tháng 7 năm 2003 CHỈ

Ban hành: 30/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

75

Chỉ thị 22/2003/CT-UB về sơ kết 5 năm thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng (1999-2003) do tỉnh An Giang ban hành

22/2003/CT-UB,Chỉ thị 22,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 22/2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 29 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 29/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

76

Chỉ thị 25/2003/CT-UB về việc phòng, chống cơn bão số 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

25/2003/CT-UB,Chỉ thị 25,Thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG CƠN BÃO SỐ 3 Đã từ nhiều

Ban hành: 22/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

77

Chỉ thị 25/2003/CT-UB về quản lý bảo vệ công trình giao thông và hành lang đường bộ do Tỉnh Bình Định ban hành

25/2003/CT-UB,Chỉ thị 25 2003,Tỉnh Bình Định,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2003/CT-UB Quy nhơn, ngày 22 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 22/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

78

Chỉ thị 17/2003/CT-UB thực hiện phổ cập giáo dục bậc Trung học do Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

17/2003/CT-UB,Chỉ thị 17 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 21/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

79

Chỉ thị 16/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

16/2003/CT-UB,Chỉ thị 16,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XỬ LÝ, SẮP XẾP NHÀ

Ban hành: 18/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

80

Chỉ thị 15/2003/CT-UB chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

15/2003/CT-UB,Chỉ thị 15,Tỉnh Cần Thơ,Chấn chỉnh thủ tục ,Chuyển quyền sở hữu đối với động sản,Tỉnh Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191