Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 29/2003/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 22209 văn bản

41

Chỉ thị 29/1999/CT-UB về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn do Tỉnh Nghệ An ban hành

29/1999/CT-UB,Chỉ thị 29,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/1999/CT-UB Ngày 28 tháng 06 năm 1999

Ban hành: 28/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

42

Chỉ thị 29/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

29/CT-UBND,Chỉ thị 29,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/CT-UBND Đồng Nai, ngày 02 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

43

Chỉ thị 16/2003/CT-UB về tăng cường năng lực hoạt động xây dựng, quản lý chi phí xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng do tỉnh Bến Tre ban hành

16/2003/CT-UB,Chỉ thị 16,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

44

Chỉ thị 15/2003/CT-UB về tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành

15/2003/CT-UB,Chỉ thị 15,Tỉnh Bến Tre,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 29/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

45

Chỉ thị 36/2003/CT-UB về chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

36/2003/CT-UB,Chỉ thị 36,Tỉnh An Giang,Quản lý Nhà nước,Quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ,Nghiên cứu khoa học công nghệ,Quản lý nghiên cứu khoa học,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

46

Chỉ thị 37/2003/CT-UB về phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa Đông xuân 2003 - 2004 do Tỉnh An Giang ban hành

37/2003/CT-UB,Chỉ thị 37,Tỉnh An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 25 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

47

Chỉ thị 30/2003/CT-UB về giải quyết một số vấn đề nhà, đất trong khu vực có qui hoạch chi tiết và quản lý thực hiện qui hoạch chi tiết do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

30/2003/CT-UB,Chỉ thị 30 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2006

48

Chỉ thị 28/2003/CT-UB về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/2003/CT-UB,Chỉ thị 28 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Đầu tư UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT,

Ban hành: 23/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

49

Chỉ thị 27/2003/CT-UB về việc tổ chức đón Tết Giáp Thân năm 2004 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/2003/CT-UB,Chỉ thị 27,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT GIÁP THÂN NĂM 2004

Ban hành: 15/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

50

Chỉ thị 14/2003/CT-UB về tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân các cấp, Sở, ngành tỉnh đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

14/2003/CT-UB,Chỉ thị 14,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 02 tháng 12 năm 2003

Ban hành: 02/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

51

Chỉ thị 13/2003/CT-UB về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách do tỉnh Bến Tre ban hành

13/2003/CT-UB,Chỉ thị 13,Tỉnh Bến Tre,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 21 tháng 11 năm 2003

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

52

Chỉ thị 23/2003/CT-UB tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do tỉnh Bình Dương ban hành

23/2003/CT-UB,Chỉ thị 23 2003,Tỉnh Bình Dương,Thực hiện nếp sống văn minh,Thực hiện nếp sống văn minh lễ hội,Thực hiện nếp sống văn minh việc cưới,Thực hiện nếp sống văn minh việc tang,Nếp sống văn minh tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

53

Chỉ thị 33/2003/CT-UB về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê khai đăng ký sử dụng trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan HCSN trên địa bàn Thành phố theo Quyết định 20/1999/QĐ-BTC do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

33/2003/CT-UB,Chỉ thị 33,Thành phố Hà Nội,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ SỬ

Ban hành: 29/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

54

Chỉ thị 28/2003/CT-UB về cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan làm việc cho cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tại An Giang

28/2003/CT-UB,Chỉ thị 28 2003,Tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2003/CT-UB Long Xuyên, ngày 23 tháng 10

Ban hành: 23/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

55

Chỉ thị 25/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2003/CT-UB, Chỉ thị 25, Thành phố Hồ Chí Minh, Chứng khoán, Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN

Ban hành: 13/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

56

Chỉ thị 29-CT/TW năm 2013 về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Ban Bí thư ban hành

29-CT/TW,Chỉ thị 29-CT 2013,Ban Bí thư,An toàn lao động,Vệ sinh lao động,An toàn lao động vệ sinh lao động ,Bảo hộ lao động,Lao động - Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 29-CT/TW Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

57

Chỉ thị 32/2003/CT-UB về tăng cường giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội

32/2003/CT-UB,Chỉ thị 32,Thành phố Hà Nội,Chưa đăng ký hộ tịch,Giải quyết tình trạng,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2003/CT-UB Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

58

Chỉ thị 12/2003/CT-UB về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003-2007 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

12/2003/CT-UB,Chỉ thị 12,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2003/CT-UB Bến Tre, ngày 02 tháng 10 năm 2003

Ban hành: 02/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

59

Chỉ thị 31/2003/CT-UB về việc tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Seagames 22 tại địa bàn các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

31/2003/CT-UB, Chỉ thị 31, Thành phố Hà Nội, Xây dựng- Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2003/CT-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO NHẰM HOÀN THÀNH CÁC CÔNG

Ban hành: 18/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

60

Chỉ thị 21/2003/CT-UB về công tác quản lý Nhà nước trong quy hoạch, Thăm dò, khai thác, tận thu và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21/2003/CT-UB,Chỉ thị 21 2003,Tỉnh Lâm Đồng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21 /2003/CT-UB ĐàLạt, ngày 17 tháng 09 năm 2003

Ban hành: 17/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175