Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2850/BTC-QLCS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 52786 văn bản

21

Thông tư 70-TC/QLCS-1997 hướng dẫn nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo Nghị định 85/CP-1996 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-TC/QLCS Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70-TC/QLCS NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯỚNG

Ban hành: 07/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

22

Chỉ thị 06/CT-UBND về tăng cường triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Điện Biên ban hành

dầu, tiếp khách, đi công tác trong nước; dừng các đoàn đi công tác nước ngoài bằng kinh phí ngân sách không thực sự cần thiết. Tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 2850/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 về hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; đối với mua sắm trang thiết bị phải đảm

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

23

Quyết định 100-TC/QLCS năm 1997 về Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-TC/QLCS Hà Nộingày 23 tháng 1 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

24

Quyết định 1163-TC/QLCS năm 1996 về Quy chế xử lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được trong các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1163-TC/QLCS Hà Nội , ngày 21 tháng 12 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH "QUY CHẾ XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG VÀ KHÔNG CÒN

Ban hành: 21/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

25

Thông tư 43-TC/QLCS-1996 hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-TC/QLCS Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 43-TC/QLCS NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 31/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

26

Thông tư 64 TC/QLCS-1995 hướng dẫn việc Tổng kiểm kê ô tô con theo Chỉ thị 368/TTg-1995 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64TC/QLCS Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1995 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 64 TC/QLCS NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC

Ban hành: 09/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

27

Thông tư 45-TC/QLCS-1995 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-TC/QLCS Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1995 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 45-TC/QLCS NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN THỰC

Ban hành: 14/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

28

Thông tư 46/TC-QLCS-1995 hướng dẫn tiếp nhận, bàn giao, đánh giá lại giá trị nhà và đất thuộc trụ sở làm việc dôi ra do sắp xếp lại Quỹ nhà làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đang quản lý, sử dụng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/TC-QLCS Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 46/TC-QLCS NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 1995 VỀ VIỆC HƯỚNG

Ban hành: 14/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

29

Quyết định 399-TC/QLCS năm 1995 về Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 399-TC/QLCS Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ

Ban hành: 17/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

30

Thông tư 45/TC/QLCS-1995 hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45/TC/QLCS Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ: 45/TC-QLCS NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN

Ban hành: 27/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

Ban hành: 06/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

32

Quyết định 911/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 911/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

33

Quyết định 876/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2019-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 876/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO XẾP

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

34

Quyết định 875/QĐ-BTC năm 2019 quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phú trách kế toán tại đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 875/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

35

Quyết định 863/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Chỉ thị 07/CT-TTg và 26/CT-TTg trong năm 2019 và năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 863/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 23/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

36

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ [1] QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ

Ban hành: 17/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

37

Quyết định 789/QĐ-BTC năm 2019 về Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng của đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 789/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

38

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN HỆ THỐNG GIAO

Ban hành: 09/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

39

Quyết định 737/QĐ-BTC năm 2019 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1206/QĐ-BTC và thay thế một nội dung công văn 4890/BTC-KHTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 737/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1206/QĐ-BTC NGÀY

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

40

Quyết định 706/QĐ-BTC năm 2019 đính chính Thông tư 26/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 706/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 26/2018/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2018

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.10.62