Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2840/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154092 văn bản

1

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

2840/QD-UBND,Quyết định 2840 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 9

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

2

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” do tỉnh Bình Định ban hành

2840/QD-UBND,Quyết định 2840 2016,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND Bình Định, ngày 15 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 15/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

3

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế

2840/QD-UBND,Quyết định 2840,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

4

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định tạm thời chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

2840/QD-UBND,Quyết định 2840,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

5

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 28 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

6

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2010 quy định mức trợ cấp, trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2840/QD-UBND,Quyết định 2840 2010,Tỉnh Bình Thuận,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 08

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

7

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2010 về công bố bộ thủ tục hành chính được áp dụng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

2840/QD-UBND,Quyết định 2840 2010,Tỉnh Lào Cai,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2840/QĐ-UBND

Ban hành: 07/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

8

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2009 sửa đổi Quyết định 1694/QĐ-UBND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

2840/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 21 tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1694/QĐ-UBND NGÀY 09/9/2008 VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

9

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2008 kiện toàn Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Bình

2840/QD-UBND,Quyết định 2840 2008,Tỉnh Quảng Bình,Trung tâm Lưu trữ tỉnh,Trung tâm lưu trữ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/QĐ-UBND

Ban hành: 04/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

10

Quyết định 2840/QĐ-BTC năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí

2840/QD-BTC,Quyết định 2840 2016,Bộ Tài chính,Hết hiệu lực toàn bộ,Công bố danh mục văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

11

Kế hoạch 2840/KH-UBND năm 2016 triển khai Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2840/KH-UBND,Tỉnh Gia Lai,Công nghệ thông tin,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/KH-UBND Gia Lai, ngày 22 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

12

Quyết định 2840/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2840/QD-TCHQ,Quyết định 2840 2015,Tổng cục Hải quan,Cục Giám sát quản lý về hải quan ,Tổng cục Hải quan,Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

13

Quyết định 2840/QĐ-BGTVT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2840/QD-BGTVT,Quyết định 2840 2011,Bộ Giao thông vận tải,Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS ,ban chỉ đạo phòng chống ma túy,ban chỉ dạo chống mại dâm,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

14

Quyết định 2840/QĐ-BCT năm 2010 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

2840/QD-BCT,Quyết định 2840 2010,Bộ Công thương,Danh mục,Phụ tùng trong nước sản xuất được,Máy móc thiết bị vật tư,Mặt hàng trong nước sản xuất được,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

15

Thông báo 2840/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dầu mỡ lợn do Tổng cục Hải quan ban hành

2840/TB-TCHQ,Thông báo 2840 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu,Hàng hóa xuất khẩu,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

16

Thông báo 2840/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thuốc nhuộm hoạt tính do Tổng cục Hải quan ban hành

2840/TB-TCHQ,Thông báo 2840,Tổng cục Hải quan,Thuốc nhuộm hoạt tính,Phân loại thuốc nhuộm hoạt tính,Bảng phân loại thuốc nhuộm hoạt tính,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa 2015 ,Phân loại hàng hóa XNK,Phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

17

Thông báo 2840/TB-SQHKT hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng, trên địa bàn thành phố do Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; - Quyết định 30/2006/-BXD ngày 14/9/2006 của Bộ xây dựng về ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

18

Báo cáo 2840/BC-BNG-LPQT tình hình ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và hợp đồng quốc tế nhân dịp chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao trong 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Ngoại giao ban hành

2840/BC-BNG-LPQT,Bộ Ngoại giao,ký kết thực hiện điều ước quốc tế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2840/BC-BNG-LPQT Hà Nội, ngày 30 tháng 07

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

19

Hướng dẫn 2840/GDĐT-TH năm 2007 về việc thực hiện Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên tiểu học do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2840/GDDT-TH,Hướng dẫn 2840 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Chuẩn nghề nghiệp giáo viên,Chuẩn nghề nghiệp,Giáo viên tiểu học,Hướng dẫn,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 04/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191