Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 283/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13208 văn bản

1

Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/QD-TTg,Quyết định 283 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

2

Quyết định 283/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/QD-TTg,Quyết định 283 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt đề án,Cơ cấu lại,Dịch vụ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

3

Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/QD-TTg,Quyết định 283 2014,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm

Ban hành: 21/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

4

Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/QD-TTg,Quyết định 283 2012,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ vắc xin,Hỗ trợ hóa chất sát trùng,Phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 283/QĐ-TTg

Ban hành: 08/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

5

Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2008 đổi tên Trường Đại học Nông nghiệp I thành Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/QD-TTg,Quyết định 283 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đổi tên trường,Đại học Nông nghiệp I,Đại học Nông nghiệp Hà Nội,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 283/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2008

6

Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

283/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Thực hiện bảo đảm trật tự giao thông đường bộ tỉnh Bắc Kạn,Chiến lược Quốc gia bảo đảm an toàn giao thông Bắc Kạn,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ tỉnh Bắc Kạn,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

7

Kế hoạch 283/KH-BCĐ thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” năm 2021 do Ban chỉ đạo hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021" ban hành

283/KH-BCD,Phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ vùng biên giới,Phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng hải đảo,Phổ biến giáo dục pháp luật cho vùng biên giới hải đảo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

8

Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2020 xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

283/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch Huế,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch,Quy chuẩn về chất lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

9

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

10

Quyết định 283/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/2006/QD-TTg,Quyết định 283 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển Tổng công ty,Xây dựng nông nghiệp,Phát triển nông thôn,Tổ chức hoạt động,Mô hình công ty mẹ con,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

11

Thông báo 283/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

283/TB-VPCP,Thông báo 283 2020,Văn phòng Chính phủ,Phòng chống dịch COVID 19,Kết luận của Thủ tướng chống Covid 19,Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về COVID 19,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2020

12

Quyết định 283/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm xã hội điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

283/QD-BHXH,Quyết định 283 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Quản trị Hệ thống thu nộp bảo hiểm xã hội điện tử,Vận hành Hệ thống chi trả bảo hiểm xã hội điện tử,Hệ thống thu nộp chi trả bảo hiểm xã hội điện tử,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

13

Quyết định 283/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283/2005/QD-TTg,Quyết định 283 2005,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới nông lâm trường quốc doanh,Tỉnh Sóc Trăng,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 283/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 07/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

283/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2020

15

Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

283/QD-UBND,Quyết định 283 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Ủy quyền cho Sở Thông tin phê duyệt thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

16

Kế hoạch 283/KH-UBND năm 2019 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

283/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

17

Hướng dẫn 283/HD-UBND năm 2019 thực hiện chi kinh phí khoán đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn tại Điều 2, Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

283/HD-UBND,Hướng dẫn 283 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/HD-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

18

Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

283/QD-UBND,Quyết định 283 2019,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

19

Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2019 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

283/QD-UBND,Quyết định 283 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 283/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

20

Chỉ thị 283-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách để quản lý gỗ quý, hiếm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

283-TTg,Chỉ thị 283-TTg 1993,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 283-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1993 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ QUẢN LÝ GỖ QUÝ,

Ban hành: 14/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36