Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 28/TT-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68877 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1011/TĐC-ĐL năm 2017 thay thế Công văn 1693/TĐC-ĐL hướng dẫn Thông tư 28/2013/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

--------------- Số: 1011/TĐC-ĐL V/v thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố; - Chi

Ban hành: 09/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

2

Công văn 1693/TĐC-ĐL năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

1693/TDC-DL,Công văn 1693 2014,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Hướng dẫn 28/2013/TT-BKHCN,Kiểm tra nhà nước,Kiểm tra đo lường,Quy định kiểm tra đo lường ,Thương mại,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

3

Công văn 788/BKHCN-TĐC năm 2022 triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

788/BKHCN-TDC,Công văn 788 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP,Quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm,Quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

4

Công văn 683/BKHCN-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

toán chi sự nghiệp KH&CN từ ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố. e) Đối với các bộ, cơ quan trung ương có các phòng thí nghiệm trọng điểm: Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 7 năm 2010, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung và sử dụng kinh phí hỗ trợ chi thường

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

5

Công văn 539/BKHCN-TCCB năm 2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

539/BKHCN-TCCB,Công văn 539 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới,Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới,Tổ chức hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

6

Công văn 3743/BKHCN-KHTC năm 2021 hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3743/BKHCN-KHTC,Công văn 3743 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ,Nội dung kế hoạch khoa học công nghệ 2022,Dự toán chi ngân sách khoa học công nghệ 2022,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2022

7

Công văn 3701/BKHCN-PTTTDN năm 2021 về hướng dẫn hình thành và phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại bộ, ngành, địa phương, tổ chức có tiềm năng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3701/BKHCN-PTTTDN,Công văn 3701 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Hình thành trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Phát triển trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

8

Công văn 28/TANDTC-KHTC năm 2021 thực hiện điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

28/TANDTC-KHTC,Công văn 28 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Điều chuyển công trình điện vốn nhà nước,Điều chuyển công trình điện sang Điện lực Việt Nam,Điều chuyển công trình điện đầu tư vốn nhà nước,Đầu tư TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

9

Công văn 301/BKHCN-ĐTG năm 2018 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

301/BKHCN-ĐTG V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Ngày 25/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 55/TTr-ĐHBK-KHCN ngày 22/01/2018 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc xin giấy phép nhập khẩu lô hàng

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

10

Công văn 28/BXD-QLN năm 2021 cho ý kiến về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ bình quân trên người do Bộ Xây dựng ban hành

28/BXD-QLN,Công văn 28 2021,Bộ Xây dựng,Cho ý kiến về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn,Chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ bình quân trên người,Áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng căn hộ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

11

Công văn 2777/BKHCN-TCCB năm 2021 về rà soát danh mục vị trí việc làm; xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2777/BKHCN-TCCB,Công văn 2777 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Rà soát danh mục vị trí việc làm Bộ Khoa học,Xây dựng bản mô tả vị trí việc làm,Khung năng lực vị trí việc làm của Bộ Khoa học,Lao động - Tiền lương BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

12

Công văn 2612/BKHCN-SHTT năm 2021 hướng dẫn triển khai Quyết định 2205/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình; - Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2021

13

Công văn 2584/BKHCN-TCCB năm 2021 về phối hợp xây dựng phương án quy hoạch các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2584/BKHCN-TCCB,Công văn 2584 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng phương án quy hoạch các tổ chức khoa học,Quy hoạch các tổ chức khoa học công nghệ công lập,Phương án quy hoạch các tổ chức khoa học công lập BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

14

Công văn 3544/BKHCN-ĐTG năm 2017 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

-ĐTG V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN. Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Linh (91 Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) Ngày 19/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 011017/NL-BKHCN ngày 17/10/2017 của Công ty TNHH Đầu

Ban hành: 24/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

15

Công văn 1824/BKHCN-TCCB năm 2021 về phối hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ) 2.4 Phân tích, đánh giá thực trạng phân bổ, sử dụng không gian của mạng lưới tổ chức KH&CN công lập của thời kỳ quy hoạch trước

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

16

Công văn 1761/BKHCN-KHTC năm 2021 về đôn đốc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1761/BKHCN-KHTC,Công văn 1761 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đôn đốc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ,Xây dựng kế hoạch đổi mới sáng tạo 2022,Xây dựng dự toán ngân sách khoa học và công nghệ 2022,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

17

Công văn 1399/BKHCN-ĐTG năm 2021 hướng dẫn nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1399/BKHCN-DTG,Công văn 1399 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hướng dẫn nội dung khoa học công nghệ trong quy hoạch tỉnh,Hướng dẫn nội dung đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh,Đổi mới sáng tạo trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 2030,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

18

Công văn 3397/TĐC-TC năm 2020 về ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

3397/TDC-TC,Công văn 3397 2020,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong COVID-19,Ngưng hiệu lực Thông tư 15/2019/TT-BKHCN,Quy chuẩn kỹ thuật về Thép không gỉ,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

19

Công văn 718/BKHCN-KHTC năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

phương để xem xét và xử lý, tổng hợp gửi Bộ KH&CN theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. 1.2. Đối với các bộ, cơ quan trung ương có các

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

20

Công văn 332/BKHCN-TĐC năm 2021 về triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

332/BKHCN-TDC,Công văn 332 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo,Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng công nghệ sáng tạo,Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học sáng tạo BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88