Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/TT-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 195322 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2015/TT-BKHCN,Thông tư 28 2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Thiết bị chụp X-quang tổng hợp ,Giấy chứng nhận kiểm định ,Thể thao - Y tế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

2

Thông tư 28/2014/TT-BKHCN quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2014/TT-BKHCN,Thông tư 28 2014,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hỗ trợ kinh phí,Dự án từ ngân sách nhà nước ,Sự nghiệp khoa học công nghệ,Đầu tư,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

3

Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2013/TT-BKHCN,Thông tư 28 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm tra nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2014

4

Quyết định 28/QĐ-BKHCN năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP

28/QD-BKHCN,Quyết định 28 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Chương trình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP,Đầu tư,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

5

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2012/TT-BKHCN,Thông tư 28 2012,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố hợp chuẩn,Công bố hợp quy,Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ,Sự phù hợp với tiêu chuẩn,Sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

6

Thông tư 28/2011/TT-BKHCN Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2011/TT-BKHCN,Thông tư 28 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu an toàn hạt nhân,Địa điểm nhà máy điện hạt nhân ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2011

7

Thông tư 28/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV quy định về việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2022/TT-BTC,Thông tư 28 2022,Bộ Tài chính,Bãi bỏ Thông tư liên tịch 129/2014/TTLT-BTC-BNV,Kinh phí Đề án Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý,Kinh phí thực hiện sưu tầm tài liệu lưu trữ quý,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

8

Thông tư 28/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

28/2021/TT-BTTTT,Thông tư 28 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép,Quy chuẩn thiết bị đầu cuối mạng 5G truy nhập vô tuyến,Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

9

Thông tư 28/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

28/2021/TT-NHNN,Thông tư 28 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN Giấy phép ngân hàng,Sửa đổi Thông tư cấp Giấy phép của ngân hàng thương mại,Cấp Giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

10

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Luật An toàn vệ sinh lao động,Hướng dẫn chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động,Hướng dẫn chế độ với người lao động bị bệnh nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

11

Thông tư 28/2021/TT-BYT về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

28/2021/TT-BYT,Thông tư 28 2021,Bộ Y tế,Thực phẩm được xác định mã số an toàn nhập khẩu,Phụ gia được xác định mã số an toàn thực phẩm nhập khẩu,Thực phẩm được xác định mã số an toàn thực phẩm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

12

Thông tư 28/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý

28/2021/TT-BGTVT,Thông tư 28 2021,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư về mức giá tối đa dịch vụ đường bộ,Mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2021

13

Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

28/2021/TT-BGDDT,Thông tư 28 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh,Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành,Chương trình Giáo dục về tiếng Anh thực hành,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

14

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

03/2022/TT-BKHCN,Thông tư 03 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học,Giám định tư pháp khoa học và công nghệ,Giám định tư pháp trong hoạt động công nghệ,Thủ tục Tố tụng BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

15

Thông tư 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2022/TT-BKHCN,Thông tư 02 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hướng dẫn Nghị định 142/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn tiến hành công việc bức xạ,Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

16

Thông tư 01/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 07/2018/TT-BKHCN và 08/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2022/TT-BKHCN,Thông tư 01 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sửa đổi Thông tư 07/2018/TT-BKHCN,Sửa đổi Thông tư 08/2019/TT-BKHCN,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

17

Thông tư 13/2021/TT-BKHCN quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; b) Khoản 4 Điều 28 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; c) Khoản 3 Điều 29 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

18

Thông tư 28/2021/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 do Bộ Tài chính ban hành

28/2021/TT-BTC,Thông tư 28 2021,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12,Tiêu chuẩn thẩm định giá số 12,Quy định tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

19

Thông tư 11/2021/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; b) Thông tư số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 18/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

20

Thông tư 10/2021/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

10/2021/TT-BKHCN,Thông tư 10 2021,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hướng dẫn Nghị định 13/2019/NĐ-CP,Hướng dẫn về doanh nghiệp khoa học,Biện pháp thi hành một số điều Nghị định 13/2019/NĐ-CP,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88