Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20074 văn bản

1

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1999 về tăng cường công tác quản lý thức ăn và thuốc thú y thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

28/CT-UB,Chỉ thị 28,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UB Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 1999

Ban hành: 29/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

2

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1998 ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê trái phép quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc do tỉnh Lâm Đồng ban hành

28/CT-UB,Chỉ thị 28 1998,Tỉnh Lâm Đồng,Quyền sử dụng đất,Ngăn chặn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UB Đà Lạt, ngày 28 tháng 05 năm 1998

Ban hành: 28/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

3

Chỉ thị 28/CT.UB năm 1996 về kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân do tỉnh An Giang ban hành

28/CT.UB,Chỉ thị 28,Tỉnh An Giang,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UB Long Xuyên, ngày 30 tháng 9 năm 1996

Ban hành: 30/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

4

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1994 xây dựng đơn giá tiền lương, quản lý quỹ tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh An Giang ban hành

28/CT-UB,Chỉ thị 28,Tỉnh An Giang,Xây dựng đơn giá tiền lương,Doanh nghiệp nhà nước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/CT-UB An

Ban hành: 16/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

5

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1993 tăng cường công tác quản lý đất xây dựng trong tỉnh Quảng Bình

Số: 28/CT-UB Đồng Hới, ngày 02 tháng 6 năm 1993 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT XÂY DỰNG TRONG TỈNH Công tác quản lý xây dựng ở tỉnh ta trong 4 năm qua nhìn chung đã có nhiều tiến bộ. Đặc biệt tại thị xã Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ đã chấp hành tốt về mặt quy hoạch. Tuy

Ban hành: 02/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

6

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1992 thực hiện Pháp lệnh thuế nhà đất do tỉnh Lào Cai ban hành

28/CT-UB,Chỉ thị 28 1992,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UB Lào Cai, ngày 22 tháng 10 năm 1992

Ban hành: 22/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

7

Chỉ thị 28/CT-UB về công tác phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 1992

Ban hành: 01/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

8

Chỉ thị 28/CT-UB-NC năm 1997 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB-NC,Chỉ thị 28,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 28/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1997

Ban hành: 17/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

9

Chỉ thị 28/CT-UB-KT năm 1996 về những nhiệm vụ, biện pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 1996 và xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB-KT, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 1996

Ban hành: 13/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

10

Chỉ thị 28/CT-UB về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 1990

Ban hành: 03/07/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

11

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1989 về việc kiểm tra trách nhiệm của chủ tịch các quận huyện và thủ trưởng các sở ban ngành thành phố trong việc thực hiện pháp lệnh xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 28/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 1989

Ban hành: 09/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

12

Chỉ thị 28/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc sơ kết thực hiện chương trình hành động vì trẻ em thành phố Hồ Chí Minh 1993-1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB-NCVX, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 28/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 1995

Ban hành: 09/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

13

Chỉ thị 28/CT.UB về nghiêm chỉnh thực hiện chế độ kiểm kê cuối năm 1988 do tỉnh An Giang ban hành

28/CT.UB,Chỉ thị 28,Tỉnh An Giang,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT.UB Ngày 22 tháng 12 năm 1988 CHỈ

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

14

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1986 về việc tăng cường công tác vận động và quản lý kiều hối, quà biếu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 28/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 1986

Ban hành: 10/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

15

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1981 về việc giải quyết căn bản tình trạng trẻ em thất học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB,Chỉ thị 28,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 28/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 1981

Ban hành: 22/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

16

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1978 về việc tự kiểm tra tài chính nội bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB, Chỉ thị 28, Thành phố Hồ Chí Minh, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 28/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng

Ban hành: 07/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

17

Chỉ thị 28/CT-UB năm 1977 về quản lý kiểm soát chi tiêu quỹ tiền lương trong khu vực sản xuất quốc doanh tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB,Chỉ thị 28,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 28/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh,

Ban hành: 10/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

18

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác tiêm chủng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/CT-TTg,Chỉ thị 28 2019,Thủ tướng Chính phủ,Tiêm chủng,Công tác tiêm chủng ,Tăng cường công tác,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

19

Chỉ thị 28-CT/TW năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

28-CT/TW,Chỉ thị 28-CT 2019,Ban Chấp hành Trung ương,Đảng viên là cán bộ ,Tổ chức đảng và đảng viên ,Kết nạp lại Đảng viên,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 28-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 01

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

20

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

28/CT-UBND,Chỉ thị 28 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179