Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24390 văn bản

1

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH

Ban hành: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

2

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2016 giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2016 CHỈ THỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI HÀNH

Ban hành: 17/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

3

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2015 về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

4

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2014 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

5

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2012 tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ

Ban hành: 13/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

6

Chỉ thị 28-CT/TW năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 28-CT/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019 CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ RÀ SOÁT, SÀNG LỌC, ĐƯA NHỮNG

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

7

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 12 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

8

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về thực hiện đầu tư công năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÔNG

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

9

Chỉ thị 28/2008/CT-TTg về biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 28/2008/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

10

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển nhà ở xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

11

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2017 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh do thành phố Hải Phòng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC

Ban hành: 18/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

12

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

13

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách tại tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Thái Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

14

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do tỉnh Bình Dương ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

15

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ V/V TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

16

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 06 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

17

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

18

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 triển khai đợt cao điểm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 28 tháng 09 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM GIẢI

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

19

Chỉ thị 28/2006/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2006/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2006 Trong 06 tháng đầu năm, các ngành,

Ban hành: 07/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

20

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.48.224