Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 131234 văn bản

1

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Yên Bái,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất Yên Bái,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Yên Bái năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NH�N D�N TỈNH Y�N B�I ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

2

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Bắc Kạn,Quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Bình,Phối hợp quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng Quảng Bình,Quy chế quản lý trật tự xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

4

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Phú Thọ,Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Phú Thọ,Bổ sung Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản Phú Thọ,Bổ sung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Phú Thọ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

5

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Hà Nam,Thu phí thuộc lĩnh vực tài nguyên tỉnh Hà Nam,Thu lệ phí lĩnh vực tài nguyên tỉnh Hà Nam,Thu phí lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

6

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Gia Lai,Quản lý xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách Gia Lai,Quản lý hoạt động xe trung chuyển Gia Lai,Hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

7

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Cà Mau,Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,Phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

8

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Đồng Tháp,Quy chế văn thư lưu trữ Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

9

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Nam Định,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Đơn giá xây dựng công trình Nam Định,Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

10

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh sử dụng ngân sách nhà nước do tỉnh Tiền Giang ban hành

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Tiền Giang,Định mức sản xuất chương trình phát thanh,Sản xuất chương trình phát thanh Tiền Giang,Định mức kinh tế sản xuất chương trình phát thanh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2020

11

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Quy chế vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên,Quy chế khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên,Quy chế quản lý Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

12

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

13

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Điện Biên,Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất,Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất thu tiền,Giao đất có thu tiền sử dụng đất Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

14

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Cao Bằng,Cao Bằng bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND,Tiêu chuẩn cán bộ công chức xã Cao Bằng,Cao Bằng quy định tiêu chuẩn cán bộ xã,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

15

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-UBND Bình Dương,Quản lý chất lượng sản phẩm tỉnh Bình Dương,Quản lý chất lượng hàng hóa tỉnh Bình Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

16

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bãi bỏ Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quyết định Ủy ban nhân dân Kon Tum,Bãi bỏ Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

17

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Quy chế quản lý trật tự xây dựng tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quy chế quản lý trật tự xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

18

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Trị,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị,Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

19

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Thành phố Hải Phòng,Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn sản phẩm,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm,Quản lý về chất lượng sản phẩm Hải Phòng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

20

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bãi bỏ Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hà Tĩnh,Quyết định 41/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251