Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2016/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162393 văn bản

1

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 do tỉnh Hưng Yên ban hành

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 28 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

2

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 10 tháng 12 năm

Ban hành: 10/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

3

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

4

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Cao Bằng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

5

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

6

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định trình tự soạn thảo, phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Sóc Trăng,

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

7

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định mức hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Hải Dương, ngày

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

8

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 17/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

9

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28,Tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 10 tháng 10 năm

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

10

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

11

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Phú Thọ,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 07 tháng 10

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2016

12

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Thái Nguyên,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên,

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

13

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do thành phố Cần Thơ ban hành

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Thành phố Cần Thơ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 26

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

14

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy chế Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 21 tháng 9

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

15

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp của địa phương trong việc lập, theo dõi, đánh giá thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh Bắc Kạn

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

16

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Thành phố Đà Nẵng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 15

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2016

17

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND do tỉnh Kiên Giang ban hành

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Kiên Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Kiên

Ban hành: 09/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

18

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Yên Bái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 05 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

19

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Nam Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Nam Định, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

20

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.117