Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 28/2011/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78293 công văn

1

Công văn 4180/TCT-KK vướng mắc khi thực hiện Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

4180/TCT-KK,Công văn 4180 2012,Tổng cục Thuế,Vướng mắc Thông tư 28/2011/TT-BTC,Triển khai Thông tư 28/2011/TT-BTC,Khấu trừ thuế GTGT,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

2

Công văn 2677/TCT-CS sử dụng mẫu biểu Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện theo các nội dung tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC và mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC theo đúng quy định. Về kinh phí in các mẫu biểu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, đề nghị Cục Thuế xây dựng trong kế hoạch in các loại ấn chỉ gửi Tổng cục Thuế (Vụ Tài vụ Quản trị) để tổng hợp

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2011

3

Công văn 1614/CT-TTHT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC, Cục Thuế TP. HCM thông báo đến các chủ đầu tư có công trình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA như sau: 1. Khi ký hợp đồng với các nhà thầu xây dựng để thực hiện thi công công trình phải gửi Thông báo: Tên địa chỉ

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

4

Công văn 17848/BTC-TCT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 28/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để thống nhất thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2012

5

Công văn 14753/BTC-TCT về hạch toán hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN được cơ quan thuế ban hành từ 1/7/2011 đến nay theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC, cơ quan thuế lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN tương ứng với từng Quyết định gửi KBNN để hạch toán vào tháng 11/2011. Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thuế, Kho bạc Nhà

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

6

Công văn 2344/TCT-KK kê khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

28/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

7

Công văn 2441/TCT-CNTT triển khai nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) đáp ứng kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

mã vạch (HTKK) đáp ứng kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế,

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2011

8

Công văn 1896/TCHQ-TXNK về Thông tư 28/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

hành Thông tư số 28/2013/TT-BTC điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người đã qua sử dụng quy định tại khoản 1 điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện như sau: 1. Áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối mặt

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

9

Công văn 724/TCT-CS thực hiện Thông tư 28/2008/TT-BTC về đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

28/2008/TT-BTC về đại lý thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: Hội tư vấn thuế Việt Nam. Ngày 19/1/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/HTVT ngày 6/1/2011 của Hội tư vấn thuế Việt Nam về thực hiện TT28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008. Sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính,

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

10

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

11

Công văn 812/TCT-DNL năm 2019 về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 812/TCT-DNL V/v: ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 287/CT-HCQT,TV,AC ngày 18/01/2019 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc và đề nghị hướng

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

12

Công văn 946/VPCP-CN năm 2019 về quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng; - Kiểm toán nhà nước; Về đề nghị của Bộ Tài

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

13

Công văn 8268/VPCP-CN năm 2018 quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9039/BGTVT-ĐTCT ngày 15 tháng 8 năm 2018) về chủ trương

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

14

Công văn 1987/BTC-VP đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

1987/BTC-VP,Công văn 1987 2012,Bộ Tài chính,Quỹ OPEC tài trợ,Đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC ,Nguồn vốn Quỹ OPEC ,Giải ngân dự án ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/BTC

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

15

Công văn 217/TCHQ-TVQT năm 2018 về vướng mắc thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 178/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 217/tchq-tvqt V/v vướng mắc thông báo phát hành biên lai theo TT 178/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Trả lời Công văn số 3850/HQHCM-TXNK ngày 18/12/2017 và Công văn số 3992/HQHCM-TXNK ngày 27/12/2017 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

16

Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

16571/BTC-HCSN V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

17

Công văn 897/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Thông tư 179/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

897/GSQL-GQ3,Công văn 897 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc Thông tư 179/2011/TT-BTC ,Hàng hóa bị từ bỏ thất lạc nhầm lẫn,Xử lý hàng hóa thất lạc,Hàng hóa thất lạc,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

18

Công văn 6617/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 179/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

6617/TCHQ-GSQL,Công văn 6617 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc Thông tư 179/2011/TT-BTC ,Xử lý hàng hóa thất lạc,Hàng hóa nhầm lẫn,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

19

Công văn 8978/VPCP-CN năm 2019 xử lý vướng mắc quyết toán dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

quyết toán các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

20

Công văn 3985/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

3985/TCHQ-GSQL,Công văn 3985 2012,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC ,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3985/TCHQ-GSQL V/v hướng

Ban hành: 02/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201