Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 28/2011/TT-BTC ng��y "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68752 công văn

1

Công văn 2677/TCT-CS sử dụng mẫu biểu Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

. Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Trả lời công văn số 2918/CT-HC ngày 06/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về sử dụng mẫu biểu theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 1 Điều 64 Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2011

2

Công văn 2344/TCT-KK kê khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010, qua ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến kê khai thuế theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên như sau: 1. Về đại lý thuế: - Sau khi nhận được văn bản của Tổng cục Thuế xác nhận đại lý thuế đã đăng ký hành nghề đại lý thuế và văn bản của đại lý thuế

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

3

Công văn 2441/TCT-CNTT triển khai nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) đáp ứng kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

- Lãnh đạo Phòng Kê khai và kế toán thuế - Thành viên; - Lãnh đạo Phòng HCQTTVAC (phụ trách công tác QLAC) - Thành viên. - Đại diện lãnh đạo phòng Kiểm tra thuế. Lưu ý: Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Cục Thuế đã tham gia Hội nghị tập huấn hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC và Hướng dẫn sử

Ban hành: 14/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2011

4

Công văn 47/TCGDNN-NG năm 2021 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nhận được Công văn số 4073/GDĐT-TC ngày 03/12/2020 của Quý Sở về việc chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Sau khi xem xét, Tổng cục có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo thì “nhà

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

5

Công văn 857/TCGDNN-NG năm 2019 về hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

phúc --------------- Số: 857/TCGDNN-NG V/v hướng dẫn thực hiện chế độ làm việc của nhà giáo GDNN Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

6

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG năm 2016 thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công, viên chức, người lao động do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT) hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm (nếu không bố trí được thời gian nghỉ hè cho giáo viên) Theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động; khoản 2 Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

7

Công văn 389/NGCBQLCSGD-NG năm 2017 hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 389/NGCBQLCSGD-NG V/v hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

8

Công văn 997/NGCBQLCSGD-NG năm 2016 về tính tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

997/NGCBQLCSGD-NG,Công văn 997,Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,Cơ sở giáo dục công lập,Cơ chế tiền lương,Chế độ trả lương dạy thêm giờ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

9

Công văn 999/NGCBQLCSGD-NG năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở giáo dục năm học 2016-2017 do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

999/NGCBQLCSGD-NG,Công văn 999 2016,Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý,Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ,Đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo,Cán bộ quản lý,Cơ sở giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

10

Công văn số 12865/BGDĐT-NG về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

12865/BGDDT-NG,Công văn 12865 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 12865/BGDĐT-NG V/v: chỉ đạo thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP. Hà

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

11

Công văn 379/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục xin thị thực cho khách nước ngoài vào Việt Nam

379/NG-LS,Công văn 379 2002,Bộ Ngoại giao BỘ NGOẠI GIAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 379/NG-LS Về việc thủ tục xin thị thực cho khách nước ngoàivào việt nam Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm

Ban hành: 21/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn số 2811CV/NG-LS của Bộ Ngoại giao về việc thủ tục cấp hộ chiếu

2811CV/NG-LS,Công văn 2811CV 2005,Bộ Ngoại giao,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2811CV/NG-LS V/v thủ tục cấp hộ chiếu Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005 Kính gửi: -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

Ban hành: 28/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn số 2678/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành viên Trung tâm quốc tế về Đăng ký số xuất bản phẩm (ISSN)

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 Thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (CV số 593/VPCP-QHQT ngày 02/02/2005), ngày 11 tháng 03 năm 2005, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành các thủ tục đối ngoại về việc gia nhập Điều lệ của Trung tâm quốc tế về Đăng

Ban hành: 16/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

14

Công văn số 1272-CV/NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc Thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc

1272-CV/NG-LPQT,Công văn 1272-CV 2005,Bộ Ngoại giao,Thương mại,Thủ tục Tố tụng BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1272-CV/NG-LPQT V/v: Thông báo ngày hiệu lực của Hiệp định về cơ chế giải quyết

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn số 556/CV-NG-LPQT của Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định Hợp tác kinh tế th­ương mại giữa Việt Nam – Lít - va

556/CV-NG-LPQT,Công văn 556 2005,Bộ Ngoại giao BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 556/CV-NG-LPQT Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005 CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM – LÍT – VA

Ban hành: 11/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Công văn số 947CV/NG-LPQT về việc thông báo ngày Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội hồ tiêu quốc tế do Bộ Ngoại giao ban hành

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Thực hiện Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 1998 (Điều 28), ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (CV số 1248/VPCP-QHQT ngày 18/3/04 và CV số 6256/VPCP-QHQT ngày 17/11/04) và theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 13/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2008

17

Công văn số 1116CV/NG-LS về việc yêu cầu về ảnh để làm hộ chiếu mẫu mới có in phun ảnh do Bộ Ngoại giao ban hành

cảnh của công dân Việt Nam (Nghị định 05) và Thông tư 04/2000/TT-BNG ngày 8/11/2000 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định 05 (Thông tư 04), Bộ Ngoại giao đã có công văn số 2926/LS-XNC ngày 17/11/2000, số 535/LSXNC ngày 08/10/2002, số 449 CV/NG-LS ngày 23/3/2005… gửi các Quý Cơ quan hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ. Bộ

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2008

18

Công văn số 4238/CV-NG-LPQT của Bộ Ngọai giao về việc sửa đổi Hiệp định Việt - Nga về điều kiện đi lại của công dân

4238/CV-NG-LPQT,Công văn 4238 2004,Bộ Ngoại giao,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4238/CV-NG-LPQT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004 CÔNG VĂN VỀ

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn số 2456/CV-NG-LPQT ngày 13/08/2004 của Bộ Ngoại giao về việc chấm dứt hiệu lực Hiệp định Thương mại và Thanh toán giữa Việt Nam và Ba Lan

2456/CV-NG-LPQT,Công văn 2456 2004,Bộ Ngoại giao,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ NGOẠI GIAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2456/CV-NG-LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2004 CÔNG

Ban hành: 13/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

20

Công văn số 2455/CV-NG-LPQT ngày 13/08/2004 của Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam-Ba Lan về hàng hải

2455/CV-NG-LPQT,Công văn 2455 2004,Bộ Ngoại giao,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI GIAO --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2455/CV-NG-LPQT Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2004

Ban hành: 13/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24