Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2007/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21196 văn bản

1

Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2002/NĐ-CP về tiền lương do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

28/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hướng dẫn thực hiện,Tiền lương,Sửa đổi,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 28/2007/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

2

Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tháng hành động,Hướng dẫn tổ chức,Hành động vì trẻ em,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

3

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bồi dưỡng nghiệp vụ,Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm,Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

4

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH về quy định hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đảm bảo chất lượng,Đảm bảo chất lượng đào tạo,Cơ sở giáo dục nghề nghiệp ,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

5

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động Tiền lương,Quản lý lao động tiền lương tiền thưởng ,Công ty vốn góp chi phối Nhà nước,Công ty có cổ phần của Nhà nước,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

6

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

28/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Hướng dẫn Luật Việc làm,Bảo hiểm thất nghiệp,Chế độ bảo hiểm thất nghiệp,Hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp,Tham gia bảo hiểm thất nghiệp ,Chính sách bảo hiểm thất nghiệp,Trợ cấp thất nghiệp ,Hỗ trợ học nghề lao động ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO

Ban hành: 31/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

7

Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng cho nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ban hành

28/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khung trình độ giáo dục ,Khung trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

8

Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Điều khiển phương tiện thủy nội địa,Điều khiển tàu biển,Khai thác máy tàu thủy,Sửa chữa máy tàu thủy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

9

Thông tư 28/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Công nghệ dệt đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Thiết bị dạy nghề Công nghệ ô tô,Thiết bị dạy nghề Cắt gọt kim loại,Thiết bị dạy nghề Công nghệ dệt ,Trình độ trung cấp,Trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2011

10

Thông tư 28/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung trung cấp nghề,Chương trình khung cao đẳng nghề,Nhóm nghề công nghệ kỹ thuật,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2009

11

Thông tư 28/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2008/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Xác định,Đơn giá tiền lương,Tổng công ty bưu chính Việt Nam,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2008

12

Thông tư 28/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thuỷ điện do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

28/2005/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chế độ tiền lương,Chế độ phụ cấp lương,Phụ cấp lương,Xây dựng công trình thủy điện,Xây dựng công trình thủy lợi,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 184/2007/NĐ-CP và Nghị định 166/2007/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành

******* Số: 31/2007/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 184/2007/NĐ-CP NGÀY 17/12/2007 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2007/NĐ-CP NGÀY 16/11/2007 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

14

Thông tư 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

phủ quy định để tính đơn giá tiền lương. Trường hợp bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và khoản 2.1, phần A, mục III Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì được áp dụng cao hơn mức lương tối thiểu vùng

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

15

Thông tư 30/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành

năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với doanh nghiệp áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

16

Thông tư 27/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành

27/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 27 2007,Bộ Lao động,Tín dụng học sinh sinh viên,Tín dụng sinh viên,Quy trình xác nhận đối tượng được vay,Xác nhận đối tượng vay vốn,Tiền tệ - Ngân hàng,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2007

17

Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

25/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 25 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Ưu đãi người có công cách mạng,Bổ sung,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 25/2007/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2007

18

Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 107/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

24/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 24 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tính thời gian hưởng bảo hiểm xã hội,Hướng dẫn,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 09/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

19

Thông tư 22/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

22/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 22 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hội đồng hòa giải lao động cơ sở,Hòa giải viên lao động,Tổ chức hoạt động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2007

20

Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

23/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 23 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Tổ chức và hoạt động,Hội đồng trọng tài lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 23/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251