Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 135034 văn bản

81

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng,Hệ số điều chỉnh giá các loại đất huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng,Giá các loại đất huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

82

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Bảng giá đất tỉnh Bạc Liêu,Bảng giá các loại đất tỉnh Bạc Liêu,Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2021

83

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu cảng biển,Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Hồ Chí Minh,Thu phí sử dụng công trình dịch vụ tiện ích công cộng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

84

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Sửa đổi chức năng của Văn phòng Ủy ban tỉnh Nam Định,Sửa đổi nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2021

85

Chỉ thị 28/2008/CT-UBND về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Quảng Ninh ban hành

28/2008/CT-UBND,Chỉ thị 28 2008,Tỉnh Quảng Ninh,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2008/CT-UBND Hạ Long, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

86

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Ninh Bình,Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin tỉnh Ninh Bình,Cơ cấu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình,Chức năng của Sở Thông tin tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

87

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Bắc Giang,Chế độ báo cáo công tác thanh tra tỉnh Bắc Giang,Chế độ báo cáo công tác tiếp công dân tỉnh Bắc Giang,Phòng chống tham nhũng tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

88

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý nghĩa trang tỉnh Đồng Nai,Quản lý cơ sở hỏa táng tỉnh Đồng Nai,Quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

89

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm a Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 39/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Định,Sửa đổi chính sách ưu đãi với trường phổ thông chuyên,Chế độ ưu đãi các trường phổ thông chuyên tỉnh Bình Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

90

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND và 02/2014/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ mức chi hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa Quảng Ngãi,Mức chi kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa Quảng Ngãi,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 25/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

91

Chỉ thị 28/2008/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

28/2008/CT-UBND,Chỉ thị 28 2008,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2008/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

92

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Tĩnh,Quản lý chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Tĩnh,Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

93

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 47/2016/QĐ-UBND quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 47/2016/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Phí thẩm định báo cáo đánh giá môi trường tỉnh Thái Nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

94

Chỉ thị 28/CT-TTg năm 2015 về triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/CT-TTg,Chỉ thị 28 2015,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai thi hành Luật ,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Thi hành Luật Ban hành văn bản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

95

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Chức năng của Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Thông tin tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

96

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh An Giang,Chức năng của Chi cục Đo lường Chất lượng tỉnh An Giang,Nhiệm vụ quyền hạn Chi cục Đo lường Chất lượng An Giang,Cơ cấu tổ chức của Chi cục Đo lường Chất lượng An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

97

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí để tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng mở rộng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tổ chức xét nghiệm SARS CoV 2 cho các đối tượng Vĩnh Phúc,Xét nghiệm SARS CoV 2 đối tượng có nguy cơ lây nhiễm,Tiêu chuẩn tổ chức xét nghiệm SARS CoV 2 Vĩnh Phúc,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

98

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Lào Cai,Đổi mới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai,Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai,Nâng cao chất lượng giáo dục nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

99

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2021 đến hết năm 2025

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển Quảng Ninh 2021,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021 2025,Mức thu tiền sử dụng khu vực biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

100

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/2021/QD-UBND,Quyết định 28 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hành lang bảo vệ với tuyến đê cấp IV Thừa Thiên Huế,Hành lang bảo vệ với tuyến đê cấp V tỉnh Thừa Thiên Huế,Hành lang bảo vệ với tuyến đê cấp IV cấp V Huế 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251