Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2005/QĐ-BXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 193393 văn bản

1

Quyết định 28/2005/QĐ-BXD về Định mức dự toán khảo sát xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

28/2005/QD-BXD,Quyết định 28 2005,Bộ Xây dựng,Khảo sát xây dựng,Định mức dự toán khảo sát xây dựng,Định mức dự toán,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG *******  Số: 28/2005/QĐ-BXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

2

Quyết định 28/2007/QĐ-BXD ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

28/2007/QD-BXD,Quyết định 28 2007,Bộ Xây dựng,Hệ thống chỉ tiêu thống kê,Ngành Xây dựng,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 28/2007/QĐ-BXD  Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

3

Quyết định 28/2005/QĐ-BKHCN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiêu chuẩn trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

28/2005/QD-BKHCN,Quyết định 28 2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Ban Tiêu chuẩn,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 28/QĐ-UBND phê duyệt Phương án cung cấp điện năm 2020 ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

28/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Ninh Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 10 tháng 02 năm 2020 QUYẾT

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

5

Quyết định 28/2005/QĐ-UBND quy định sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Điện Biên

28/2005/QD-UBND,Quyết định 28,Tỉnh Điện Biên,Quản lý hệ thống thư điện tử,Quy chế dùng hệ thống thư điện tử,Sử dụng hệ thống thư điện tử,Hệ thống thư điện tử tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

6

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động

28/2016/TT-BXD,Thông tư 28 2016,Bộ Xây dựng,Vận hành nhà chung cư ,Quản lý vận hành nhà chung cư,Bồi dưỡng kiến thức,Chứng chỉ môi giới bất động sản,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

7

Thông tư 28/2005/QĐ-BTS về nguyên tắc phân bổ vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương, đơn vị kế hoạch 2006-2010 thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản, Chương trình phát triển giống thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

28/2005/QD-BTS,Thông tư 28 2005,Bộ Thuỷ sản,Phân bổ vốn Ngân sách Trung ương,Phát triển nuôi trồng thủy hải sản,Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản,Phát triển giống thủy sản,2006 2010,Tài chính nhà nước BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Quyết định 28/2005/QĐ-BYT về "Quy chế về công tác văn thư của Bộ Y tế" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

28/2005/QD-BYT,Quyết định 28 2005,Bộ Y tế,Quy chế về công tác văn thư,Công tác văn thư,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 28/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 23/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 28/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

28/QD-TTg,Quyết định 28 2020,Thủ tướng Chính phủ,Môi trường biển,Chương trình điều tra ,Hải đảo,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

10

Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

28/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính Quảng Nam,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

11

Quyết định 28/2005/QĐ-UBND về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

28/2005/QD-UBND,Quyết định 28 2005,Tỉnh Lạng Sơn,Giá cước vận tải hàng hoá bằng ôtô,Cước vận tải hàng hoá ô tô ,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

12

Quyết định 28/2005/QĐ-BGDĐT ban hành tạm thời Chương trình Tiếng Khmer ở trường tiểu học và trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

28/2005/QD-BGDDT,Quyết định 28 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình Tiếng Khmer,Tiếng Khmer,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 30/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

13

Quyết định 28/2005/QĐ-BBCVT về Tiêu chuẩn Ngành do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

28/2005/QD-BBCVT,Quyết định 28 2005,Bộ Bưu chính Viễn thông,Tiêu chuẩn ngành,TCN 68,Thiết bị vô tuyến,Thiết bị trạm gốc,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 28/2005/QĐ

Ban hành: 17/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 28/2005/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Thanh tra tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

28/2005/QD-UBND,Quyết định 28 2005,Tỉnh Hậu Giang,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Tỉnh Hậu Giang,Thanh tra Tỉnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 06/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

15

Quyết định 28/2005/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định 156/2004/-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Hưng Yên thành Công ty cổ phần Nhựa Hưng Yên do Bộ trưởng Công nghiệp ban hành

28/2005/QD-BCN,Quyết định 28 2005,Bộ Công nghiệp,Công ty Nhựa Hưng Yên,Công ty Cổ phần,Sửa đổi,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2005/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 22 tháng 06

Ban hành: 22/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Quyết định 28/2005/QĐ-BGTVT về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải các cấp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

28/2005/QD-BGTVT,Quyết định 28 2005,Bộ Giao thông vận tải,Trang phục thanh tra giao thông,Thanh tra giao thông,Trang phục,Phù hiệu,Cấp hiệu,Thiết bị kỹ thuật,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 28/2005/QĐ-BTC về Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

28/2005/QD-BTC,Quyết định 28 2005,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp giấy phép,Biểu mức lệ phí,Tên miền Internet,Địa chỉ Internet,Biểu mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 28/2005/QĐ-UB thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

28/2005/QD-UB,Quyết định 28 2005,Thành phố Cần Thơ,Thành lập Sở Bưu chính Viễn thông ,Sở Bưu chính Viễn thông Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

19

Quyết định 28/2005/QĐ-UB thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh Tuyên Quang

28/2005/QD-UB,Quyết định 28,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2005/QĐ-UB Tuyên Quang,

Ban hành: 18/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

20

Quyết định 28/2005/QĐ-UB sửa Quyết định 196/2004/-UB hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

28/2005/QD-UB,Quyết định 28 2005,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi,Chế độ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 28/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 03/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122