Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 279/2004/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 184343 văn bản

1

Quyết định 279/2004/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số: 279/2004/QĐ-UB TP.Cần Thơ , ngày 06 tháng 8 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 06/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2010

2

Quyết định 18/2010/-UBND bãi bỏ Quyết định 279/2004/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

--------------- Số: 18/2010/-UBND Cần Thơ, ngày 08 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 279/2004/QĐ-UB NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2010

3

Quyết định 279/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

279/QD-UBND,Quyết định 279 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Đào tạo nghề thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự,Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp Quảng Ngãi,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

4

Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

279/QD-TTg,Quyết định 279 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

5

Quyết định 279/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

279/QD-BVHTTDL,Quyết định 279 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công tác,Kế hoạch,Ủy Ban quốc gia,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

6

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

279/QD-UBND,Quyết định 279 2019,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 13 tháng 05

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

7

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2014-2018

279/QD-UBND,Quyết định 279 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

8

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt tổng danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành được thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

279/QD-UBND,Quyết định 279 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

9

Quyết định 279/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng năm 2018

279/QD-UBND,Quyết định 279 2018,Tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

10

Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

279/QD-TTg,Quyết định 279 2018,Thủ tướng Chính phủ,Sản xuất điện,Sử dụng điện,Chương trình quốc gia,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2018

11

Quyết định 279/QĐ-TĐC năm 2018 về Quy chế quản lý nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

279/QD-TDC,Quyết định 279 2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Đo lường chất lượng hàng hóa,Quản lý đo lường chất lượng ,Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

12

Quyết định 279/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

279/QD-VKSTC,Quyết định 279 2017,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Ngành kiểm sát,Ngành Kiểm sát nhân dân,Quy chế ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

13

Quyết định 279/QĐ-QLD năm 2017 danh mục 01 thuốc sản xuất gia công được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

279/QD-QLD,Quyết định 279 2017,Cục Quản lý dược,Sản xuất gia công thuốc,Cấp số đăng ký sản xuất gia công ,Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam ,Đăng ký lưu hành tại Việt Nam ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

14

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc Thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

279/QD-UBND,Quyết định 279 2017,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279 /-UBND Tiền Giang,

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

15

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2017 về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

279/QD-UBND,Quyết định 279,Thành phố Hà Nội,Đạt chuẩn nông thôn mới ,Xã đạt chuẩn nông thôn mới,Nông thôn mới,Xã nông thôn mới ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

16

Quyết định 279/QĐ-BTTTT Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016

279/QD-BTTTT,Quyết định 279 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thi hành pháp luật,Xử lý vi phạm hành chính,Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính ,Luật xử lý vi phạm hành chính ,Vi phạm hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

17

Quyết định 279/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

279/QD-UBND,Quyết định 279 2016,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 26/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2016

18

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

279/QD-UBND,Quyết định 279,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

19

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước

279/QD-UBND,Quyết định 279 2016,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

20

Quyết định 279/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

279/QD-UBND,Quyết định 279 2015,Tỉnh Tuyên Quang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 279/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 15/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122