Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2783/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 158967 văn bản

1

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

2783/QD-UBND,Quyết định 2783 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/QĐ-UBND Thừa Thiên

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

2

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2783/QD-UBND,Quyết định 2783 2018,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 27 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

3

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong hệ thống cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Thuận

2783/QD-UBND,Quyết định 2783,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2018

4

Quyết định 2783/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định năm 2016

2783/QD-UBND,Quyết định 2783 2016,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/QĐ-UBND Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

5

Quyết định 2783/QĐ-UBND sửa đổi Chương trình xúc tiến thương mại năm 2014 tỉnh Đồng Nai

--------------- Số: 2783/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2014 TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 72/2010/

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

6

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2013 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn

2783/QD-UBND,Quyết định 2783 2013,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 07 tháng 11 năm

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

7

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề tỉnh Thái Bình đến năm 2020

2783/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2012

8

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2783/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

9

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

2783/QD-UBND,Quyết định 2783 2009,Tỉnh Quảng Nam,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thẩm quyền giải quyết,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2011

10

Kế hoạch 2783/KH-UBND năm 2019 về rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 do tỉnh Điện Biên ban hành

2783/KH-UBND,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/KH-UBND Điện Biên, ngày 20 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH RÀ

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

11

Chỉ thị 2783/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động treo, đặt các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang

2783/CT-UBND,Chỉ thị 2783 2018,Tỉnh An Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/CT-UBND An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

12

Quyết định 2783/2007/QĐ - UBND bỏ khoản thu Quỹ Kinh tế mới, Quỹ Lao động công ích và xử lý tồn đọng, số dư các Quỹ: Kinh tế mới, Lao động công ích do tỉnh Hải Dương ban hành

2783/2007/QD-UBND,Quyết định 2783,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/2007/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 01

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

13

Quyết định 2783/QĐ-BGTVT năm 2013 về Quy định phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý, đầu tư

2783/QD-BGTVT,Quyết định 2783 2013,Bộ Giao thông vận tải,đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

14

Kế hoạch 2783/KH-UBND năm 2011 thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành

2783/KH-UBND,Thành phố Hải Phòng,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/KH-UBND Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

15

Thông báo 2783/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là Chất hoàn tất vải dùng trong ngành dệt do Tổng cục Hải quan ban hành

2783/TB-TCHQ,Thông báo 2783,Tổng cục Hải quan, Chất hoàn tất vải trong ngành dệt,Hướng dẫn phân loại hàng hoá ,Phân loại hàng hoá,Phân loại hàng hoá nhập khẩu,Phân loại hàng hoá xuất khẩu ,Phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN --------

Ban hành: 01/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2015

16

Quyết định 2783 NN-KHCN/ năm 1997 ban hành Tiêu chuẩn rửa đất mặn 14TCN 53-1997 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2783NN-KHCN/QD,Quyết định 2783NN-KHCN 1997,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Ban hành Tiêu chuẩn ngành,Tiêu chuẩn rửa đất mặn ,14TCN 53:1997,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 31/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

17

Chỉ thị 2783/CT-BNN-TY năm 2011 đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2783/CT-BNN-TY,Chỉ thị 2783 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/CT-BNN-TY Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

18

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

858/QD-UBND,Quyết định 858 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Nội vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

19

Quyết định 841/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

841/QD-UBND,Quyết định 841 2020,Tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

20

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Hóa chất, Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

840/QD-UBND,Quyết định 840 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214