Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 277/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22926 công văn

1

Công văn 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/QHLĐTL-CSLĐ V/v kiến nghị của Công ty TNHH Tốc độ xanh Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

2

Công văn 277/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

3

Công văn 277/CCN-CSVB năm 2017 về quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi do Cục Con nuôi ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC CON NUÔI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/CCN-CSVB V/v quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 07/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

4

Công văn 277/TLĐ năm 2014 tổ chức vận động sáng tác ca khúc về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/TLĐ V/v: Tổ chức vận động sáng tác ca khúc về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

5

Công văn 277/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt dịch vụ ngâm bùn khoáng, dịch vụ Spa, dịch vụ mát-xa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/TCT-CS V/v chính sách thuế TTĐB Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Kính

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

6

Công văn 277/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/TCHQ-TXNK V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2016

7

Công văn 277/TXNK-QLN năm 2015 xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 277/TXNK-QLN V/v xác nhận nợ thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 13/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

8

Công văn 277/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về việc trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/LĐTBXH-KHTC V/v trước mắt chưa thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện Hà Nội,

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

9

Công văn 277/LĐLSVN về luật sư mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/LĐLSVN V/v luật sư mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011 Kính

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

10

Công văn 277/KBNN-KSC về triển khai công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2014 do Kho bạc nhà nước ban hành

BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/KBNN-KSC V/v triển khai công tác kiểm soát chi NSNN năm 2014 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

11

Công văn 277/BNN-TCTL năm 2014 báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/BNN-TCTL V/v: Báo cáo về công tác kiểm định và lập phương án phòng chống lũ lụt theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP Hà

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

12

Công văn 277/GSQL-GQ2 năm 2016 thực hiện báo cáo quyết toán theo Thông tư 38/2015/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/GSQL-GQ2 V/v thực hiện báo cáo quyết toán theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 03

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

13

Công văn 277/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với nguồn vốn viện trợ nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012 Kính gửi : Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

14

Công văn 277/VPCP-KTN về lập quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 277/VPCP-KTN V/v lập quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

15

Công văn 277/VPCP-KTN điều chỉnh mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng ở Quảng Bình, Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 277/VPCP-KTN V/v điều chỉnh các mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng ở Quảng Bình, Hải Phòng. Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

16

Công văn 277/VPCP-KTN đầu tư trùng lặp, xây dựng tiêu chí cho Chương trình cơ khí trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 277/VPCP-KTN V/v đầu tư trùng lặp, xây dựng tiêu chí cho Chương trình cơ khí trọng điểm Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

17

Công văn số 277/TCT-CS về việc trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 277/TCT-CS V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008 Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

18

Công văn 277/CQLG-CSG&TĐG về báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011 tại doanh nghiệp do Cục Quản lý giá ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỤC QUẢN LÝ GIÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 277/CQLG-CSG&TĐG V/v báo cáo hoạt động thẩm định giá năm 2011 tại doanh nghiệp. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 15/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

19

Công văn số 277/VPCP-NN về việc thu tiền sử dụng đất ở đối với các hộ di dân định cư công trình thủy điện Plei Krông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Số: 277/VPCP-NN V/v thu tiền sử dụng đất ở đối với các hộ di dân định cư công trình thủy điện Plei Krông Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2008

20

Công văn số 277/BXD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 11/2005/-BXD ngày 15/04/2005 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 277/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng Quyết định số 11/2005/-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109