Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2765/BTTTT-PTTH&TTĐT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2137 văn bản

1

Quyết định 1405/QĐ-BTTTT năm 2021 hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.1) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1405/QD-BTTTT,Quyết định 1405 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR cá nhân,Yêu cầu kỹ thuật mã QR cá nhân thuộc nền tảng chống Covid19,Yêu cầu kỹ thuật mã QR cá nhân thuộc ứng dụng chống Covid19,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

2

Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3493/BTTTT-CVT,Công văn 3493 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phủ sóng di động phục vụ giảng dạy Ngành giáo dục,Phủ sóng di động phục vụ giảng dạy và học tập,Phủ sóng di động tại địa phương phục vụ giảng dạy,Công nghệ thông tin,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

3

Công văn 3455/BTTTT-CNTT năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3455/BTTTT-CNTT,Công văn 3455 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ thông tin trong thời gian Covid,Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong thời gian giãn cách,Hỗ trợ doanh nghiệp truyền thông trong thời gian giãn cách,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

4

Quyết định 1375/QĐ-BTTTT năm 2021 về phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

1375/QD-BTTTT,Quyết định 1375 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng,Phân công giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Thông tin,Phân công công việc giữa các Thứ trưởng Bộ Thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2021

5

Quyết định 1381/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1381/QD-BTTTT,Quyết định 1381 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở,Phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 2025,Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2021

6

Công văn 3406/BTTTT-CATTT về đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3406/BTTTT-CATTT,Công văn 3406 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng,Đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng,Tăng cường bảo đảm an toàn an ninh mạng,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 126:2021/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G

QCVN126:2021/BTTTT,Quy chuẩn QCVN126:2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 126:2021/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT 5G National technical regulation on quality of Internet access service on the 5G Land Mobile Network

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

8

Thông tư 06/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

06/2021/TT-BTTTT,Thông tư 06 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị đầu cuối mạng 5G độc lập,Quy chuẩn về thiết bị đầu cuối mạng di động 5G độc lập,Thiết bị đầu cuối mạng 5G độc lập Phần truy nhập vô tuyến,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

9

Thông tư 07/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/2021/TT-BTTTT,Thông tư 07 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truy nhập Internet,Quy chuẩn về chất lượng truy nhập Internet trên mạng 5G,Truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

10

Công văn 3319/BTTTT-THH về đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3319/BTTTT-THH,Công văn 3319 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến,Triển khai dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4,Cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

11

Quyết định 1269/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1269/QD-BTTTT,Quyết định 1269 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in,Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo điện tử,Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm lĩnh vực thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 24/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

12

Công văn 3220/BTTTT-KHTC năm 2021 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3220/BTTTT-KHTC,Công văn 3220 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg,Nâng cao hiệu quả công tác thông tin của cơ quan báo chí,Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

13

Quyết định 1265/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1265/QD-BTTTT,Quyết định 1265 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tiêu chí chất lượng dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin,Tiêu chí chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về tuyên truyền,Tiêu chí chất lượng sản phẩm sự nghiệp công lĩnh vực thông tin,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG --------

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

14

Chỉ thị 49/CT-BTTTT năm 2021 về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

49/CT-BTTTT,Chỉ thị 49 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thúc đẩy phát triển nền tảng số an toàn lành mạnh,Thúc đẩy sử dụng nền tảng số an toàn lành mạnh,Thúc đẩy phát triển sử dụng nền tảng số an toàn,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

15

Quyết định 1237/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Quyết định 161/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

tra việc thực hiện thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 Quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm Cục BC, Cục PTTH& TTĐT, Cục XBIPH, các Sở TTTT Các cơ quan báo chí,

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 128:2021/BTTTT về Thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến

QCVN128:2021/BTTTT,Quy chuẩn QCVN128:2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 128:2021/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG 5G – PHẦN TRUY NHẬP VÔ TUYẾN National technical regulation on 5G Base Station – Radio Access Mục lục 1. QUY ĐỊNH

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

17

Thông tư 05/2021/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

05/2021/TT-BTTTT,Thông tư 05 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật về trạm gốc thông tin di động 5G,Quy chuẩn về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G,Trạm gốc thông tin di động 5G Phần truy nhập vô tuyến,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

18

Quyết định 1214/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1214/QD-BTTTT,Quyết định 1214 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi,Kế hoạch thông tin phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi,Phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh trên thủy sản nuôi BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

19

Quyết định 1216/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1216/QD-BTTTT,Quyết định 1216 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước 2021 2030,Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước,Cải cách hành chính Nhà nước trên hệ thống thông tin cơ sở,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

20

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

04/2021/TT-BTTTT,Thông tư 04 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện,Thủ tục cho thuê cho mượn thiết bị vô tuyến điện,Thủ tục sử dụng chung tần số vô tuyến điện,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251