Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2750/LĐTBXH-LĐTL, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9810 văn bản

1

Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2750/QD-BVHTTDL,Quyết định 2750 2019,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính ,Lĩnh vực văn hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

2

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2018,Tỉnh Bình Phước,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NH�N D�N TỈNH B�NH PHƯỚC -------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 2750/QĐ-UBND B�nh Phước, ng�y 04 th�ng 12

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

3

Quyết định 2750/QĐ-BTP năm 2018 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

2750/QD-BTP,Quyết định 2750 2018,Bộ Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính,Quyền tiếp cận thông tin,Công bố thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

4

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ quy hoạch theo quy định tại điểm d, khoản 1, điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 11 năm

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

5

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 về đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 10 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2018,Thành phố Hồ Chí Minh,Đặt tên đường,Đặt tên đường mới,Quận 10,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

6

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2017,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

7

Quyết định 2750/QĐ-TCHQ năm 2015 công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2750/QD-TCHQ,Quyết định 2750 2015,Tổng cục Hải quan,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan,Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2015

8

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề cương, dự toán Dự án quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2008,Tỉnh Sơn La,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750/QĐ-UBND Sơn La, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

9

Quyết định 2750/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2750/QD-BNN-HTQT,Quyết định 2750 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dự báo tác động biến đổi khí hậu ,Lưu vực sông Hồng,Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải ,Nâng cao hiệu quả tưới ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

10

Quyết định 2750/QĐ-CT-TCCB năm 2010 về Quy định công tác thi đua khen thưởng tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh do Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2750/QD-CT-TCCB,Quyết định 2750 2010,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Công tác thi đua khen thưởng,Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

11

Quyết định 2750/2006/QĐ-UBND quy định mức thu viện phí tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

2750/2006/QD-UBND,Quyết định 2750 2006,Tỉnh Hải Dương,Mức thu viện phí,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2750/2006/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 08 tháng 8

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

12

Quyết định 2750/2005/QĐ-UBND quy định về định giá đất công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

2750/2005/QD-UBND,Quyết định 2750 2005,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2750/2005/QĐ-UBND Lào Cai, ngày

Ban hành: 20/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

13

Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/QD-LDTBXH,Quyết định 01 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội,Thực hiện các Nghị quyết Dự toán ngân sách,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

14

Quyết định 1615/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về danh mục vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư

1615/QD-LDTBXH,Quyết định 1615 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Vị trí công viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo,Người không được thành lập công ty sau khi thôi giữ chức vụ,Công viên chức không là lãnh đạo chuyển đổi công tác,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

15

Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1453/QD-LDTBXH,Quyết định 1453 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Dự án Trung tâm đào tạo bồi dưỡng lao động xuất khẩu,Dự toán dự án Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu,Dự toán dự án Trung tâm bồi dưỡng lao động xuất khẩu,Đầu tư,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

16

Quyết định 1331/QĐ-LĐTBXH về điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1331/QD-LDTBXH,Quyết định 1331 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Lao động,Điều chỉnh Chương trình công tác năm 2020,Điều chỉnh Chương trình công tác của Bộ Lao động,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

17

Quyết định 1326/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

1326/QD-LDTBXH,Quyết định 1326 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thủ tục hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19,Công bố thủ tục hành chính hỗ trợ do Covid-19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

18

Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1314/QD-LDTBXH,Quyết định 1314 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Lao động phê duyệt kế hoạch thanh tra,Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021,Kế hoạch thanh tra năm 2021,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

19

Quyết định 1251/QĐ-LĐTBXH năm 2020 về Kế hoạch tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1251/QD-LDTBXH,Quyết định 1251 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Công nhận người có công với cách mạng,Rà soát công nhận người có công cách mạng,Tổng kết công nhận người có công cách mạng,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

20

Quyết định 1107/QĐ-LĐTBXH năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1107/QD-LDTBXH,Quyết định 1107 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thủ tục hành chính về bảo hiểm tai nạn lao động,Công bố thủ tục hành chính về an toàn lao động,Công bố thủ tục hành chính về vệ sinh lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141