Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 272-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188318 văn bản

1

Quyết định 272-CP năm 1978 về việc sáp nhập xã Hố Nai 1 và xã Hố Nai 2 của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vào thành phố Biên Hòa cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

272-CP,Quyết định 272-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Sáp nhập xã,Huyện Thống Nhất,Tỉnh Đồng Nai,Thành phố Biên Hòa,Xã Hố Nai 1,Xã Hố Nai 2,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 272-CP

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

2

Quyết định 272-CP năm 1977 về việc ban hành chính sách đối với hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới, thực hiện định canh, định cư do Hội đồng Chính phủ ban hành

272-CP,Quyết định 272-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Chính sách hợp tác xã,Mở rộng diện tích sản xuất,Định canh định cư vùng kinh tế mới,Vùng kinh tế mới,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 272-CP

Ban hành: 03/10/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

3

Thông tư liên bộ 20-TT/LB năm 1977 hướng dẫn vấn đề về lao động để thực hiện quyết định 272-CP do Bộ Lao động -Bộ Nông nghiệp - Bộ Lâm nghiệp ban hành

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1977 THÔNG TƯ LIÊN BỘ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 272-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Thi hành quyết định số 272-CP ngày 03-10-1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách đối với hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng

Ban hành: 09/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

4

Thông tư 20-TT/LB-1978 hướng dẫn việc giao đất, giao rừng để hợp tác xã phát triển sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp theo Quyết định 272-CP-1977 do Bộ Lâm nghiệp-Bộ Nông nghiệp ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 1978 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG ĐỂ HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 272-CP NGÀY 03-10-1977 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Thực hiện Quyết định số 272-CP ngày 03-10-1977 của Hội đồng Chính phủ ban hành chính sách đối

Ban hành: 11/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

5

Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD năm 2021 về thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

272/QD-BCDQGTCTD,Quyết định 272 2021,Ban Chỉ đạo quốc gia về tài ch,Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo về tài chính toàn diện,Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về tài chính toàn diện,Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA TÀI CHÍNH TOÀN

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

6

Quyết định 272/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2021

272/QD-UBND,Quyết định 272 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện U Minh Thượng,Phát triển kinh tế xã hội huyện U Minh Thượng Kiên Giang,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

7

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

272/QD-UBND,Quyết định 272 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thủ tục hành chính an toàn thực phẩm ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Công bố Thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

8

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025

272/QD-UBND,Quyết định 272 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Nâng cao phòng ngừa đấu tranh với tội phạm,Công tác đấu tranh tệ nạn ma túy Thanh Hóa 2021,Phòng ngừa đấu tranh tệ nạn ma túy Thanh Hóa,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

9

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận về phòng chống dịch COVID-19,Quyết liệt thực hiện biện pháp phòng chống Covid-19,Kịp thời mua trang thiết bị y tế để chống dịch,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

10

Nghị quyết 272/NQ-HĐND về quyết định bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án do tỉnh Thanh Hóa ban hành

272/NQ-HDND,Nghị quyết 272 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn Thanh Hóa,Giao chi tiết kế hoạch vốn từ nguồn tiết kiệm chi Thanh Hóa,Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

11

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

272/QD-UBND,Quyết định 272 2020,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính Xây dựng,Bổ sung thủ tục hành chính Xây dựng Kon Tum,Thủ tục hành chính ngành Xây dựng Kon Tum,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

12

Chỉ thị 272/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

272/CT-UBND,Chỉ thị 272 2020,Tỉnh Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/CT-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

13

Quyết định 272/QĐ-TTg năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/QD-TTg,Quyết định 272 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn ,Ngân sách Trung ương,Kế hoạch đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

14

Quyết định 272/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2020

272/QD-UBND,Quyết định 272 2020,Tỉnh Kiên Giang,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 05 tháng 02

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

15

Kế hoạch 272/KH-UBND năm 2019 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

272/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

16

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2019,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Dự án xây dựng đường cao tốc ,Hình thức Hợp đồng BOT ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

17

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về khắc phục sạt lở do mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2018,Văn phòng Chính phủ,Xử lý sạt lở ,Chống sạt lở cấp bách,Kè chống sạt lở ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

18

Nghị quyết 272/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

272/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 272 2020,Tỉnh Hòa Bình,Sửa đổi Nghị quyết 169/2019/NQ-HĐND tỉnh Hòa Bình,Phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới 2016 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

19

Quyết định 272/QĐ-BNN-TT năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

272/QD-BNN-TT,Quyết định 272 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực trồng trọt ,Phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2020

20

Nghị quyết 272/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

272/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 272 2019,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch đầu tư công năm 2020,Kế hoạch đầu tư công Kiên Giang 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124