Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 272/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

1

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRỰC TUYẾN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

2

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI HỌP VỀ XỬ LÝ VƯỚNG MẮC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

3

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về khắc phục sạt lở do mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272,Văn phòng Chính phủ,Xử lý sạt lở ,Chống sạt lở cấp bách,Kè chống sạt lở ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

4

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với chương trình, dự án đầu tư qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUA CƠ QUAN CHO VAY LẠI CHỊU RỦI RO TÍN DỤNG Ngày 26 tháng 5

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

5

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình quản lý, hoạt động các khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Khu công nghiệp,Khu kinh tế,Quản lý hoạt động,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

6

Thông báo 272/TB-VPCP ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272,Văn phòng Chính phủ,Nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước,Nhiệm vụ tài chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

7

Thông báo 272/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

8

Thông báo 272/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác thăm dò quặng urani khu Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CÔNG TÁC THĂM DÒ QUẶNG URANI KHU PÀ LỪA – PÀ RỒNG, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

9

Thông báo 272/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vấn đề liên quan đến nguồn vốn ODA và FDI tại việt nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272,Văn phòng Chính phủ,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 THÔNG

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2011

10

Thông báo 272/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cuộc họp ban chỉ đạo ngày 11 tháng 9 năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Văn phòng Chính phủ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

11

Thông báo 272/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các ngành: thuế và hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2009

12

Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP,Thông báo 272 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008 THÔNG

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

13

Thông báo số 272/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

272/TB-VPCP, Thông báo 272, Văn phòng Chính phủ, Bộ máy hành chính, Thể thao- Y tế, Văn hóa- Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 272/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.162