Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 271-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 74886 văn bản

81

Quyết định 271-CP năm 1978 về việc thành lập xã Cuôr Knia ở vùng kinh tế mới thuộc thị xã Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk do Hội đồng Chính phủ ban hành

271-CP, Quyết định 271-CP, Hội đồng Chính phủ, Thành lập xã, Thị xã Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Đắk Lắk, Xã Cuôr Knia, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 271-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

82

Quyết định 271/1997/QĐ-NH9 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ phát hành - Kho quỹ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

271/1997/QD-NH9,Quyết định 271 1997,Ngân hàng Nhà nước,Vụ phát hành Kho quỹ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271/1997/QĐ-NH9 Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG

Ban hành: 09/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

83

Quyết định 271-QĐ năm 1963 sửa đổi điều 19, chương VI của điều lệ tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

271-QD, Quyết định 271-QD, Bộ Giáo dục, Quy chế thi tốt nghiệp, Trung cấp chuyên nghiệp, Sửa đổi, Giáo dục BỘ GIÁO DỤC ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-QĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1963 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 19, CHƯƠNG VI CỦA ĐIỀU

Ban hành: 06/06/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

84

Quyết định 271-QĐ năm 1960 về việc thành lập các kho bảo quản thuộc chi nhánh Ngân hàng khu Tự trị Thái – Mèo và Hà Giang do Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia ban hành

271-QD, Quyết định 271-QD, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Khu Tự trị Thái Mèo, Kho bảo quản, Tỉnh Hà Giang, Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-QĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 1960 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 30/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

85

Nghị định 271-BNT năm 1958 quy định thủ tục khai hàng và kiểm hóa hàng xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành.

271-BNT,Nghị định 271-BNT 1958,Bộ Ngoại thương,Thủ tục kiểm hóa hàng xuất nhập khẩu,Thủ tục khai hàng,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NGOẠI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-BNT Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/10/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

86

Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2018 về Quy chế trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1515/QD-TTg,Quyết định 1515 2018,Thủ tướng Chính phủ,Nguồn vốn nhà nước,Vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp,Lập thủ tục hồ sơ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

87

Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/CT-TTg,Chỉ thị 31 2018,Thủ tướng Chính phủ,Ngân sách Nhà nước,Tăng cường kỷ luật kỷ cương ,Chấp hành pháp luật,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/CT-TTg

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

88

Quyết định 1497/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1497/QD-TTg,Quyết định 1497 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống thông tin quốc gia ,Chiến lược phát triển thông tin,Thay đổi thông tin,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

89

Quyết định 1491/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phát triển Thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1491/QD-TTg,Quyết định 1491 2018,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng văn bản,Văn bản quy phạm pháp luật,Phát triển Thủ đô,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1491/QĐ-TTg

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

90

Quyết định 1486/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1486/QD-TTg,Quyết định 1486 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động thông tin đối ngoại,Kế hoạch thông tin đối ngoại,Thông tin đối ngoại ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

91

Quyết định 1487/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1487/QD-TTg,Quyết định 1487 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thu hồi đất,Tái định cư khi thu hồi đất,Cảng hàng không quốc tế Long Thành,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

92

Quyết định 1485/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1485/QD-TTg,Quyết định 1485 2018,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý chất thải ,Xử lý chất thải rắn,Chất thải rắn ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1485/QĐ-TTg

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

93

Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1489/QD-TTg,Quyết định 1489 2018,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung vốn ODA,Cho vay lại vốn ODA,Vốn vay ưu đãi,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1489/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

94

Quyết định 1443/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1443/QD-TTg,Quyết định 1443 2018,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch,Phát triển kinh tế xã hội,Tổng thể phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

95

Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/CT-TTg,Chỉ thị 30 2018,Thủ tướng Chính phủ,Giải quyết thủ tục hành chính,Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính ,Trình tự giải quyết thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

96

Quyết định 1440/QĐ-TTg năm 2018 về Chủ trương đầu tư kinh doanh casino của Dự án Tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1440/QD-TTg,Quyết định 1440 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư Dự án ,Kinh doanh casino,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1440/QĐ-TTg

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

97

Quyết định 1436/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1436/QD-TTg,Quyết định 1436 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cơ sở vật chất,Chương trình giáo dục mầm non,Chương trình giáo dục phổ thông,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1436/QĐ-TTg

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

98

Quyết định 1437/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1437/QD-TTg,Quyết định 1437 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chăm sóc sức khỏe trẻ em,Chăm sóc và giáo dục trẻ em,Công tác Gia đình và Trẻ em ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

99

Quyết định 1438/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1438/QD-TTg,Quyết định 1438 2018,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục Trẻ em khuyết tật,Vì trẻ em khuyết tật ,Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

100

Quyết định 1439/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1439/QD-TTg,Quyết định 1439 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thông qua Tuyên bố ASEAN ,Công vụ,Cộng đồng ASEAN,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1439/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254